Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau Enghreifftiol

THE WATCHTOWER

Cwestiwn: Petasai rhywun yn gofyn ichi sut le ydy’r nefoedd, sut fasech chi’n ateb?

Adnod: In 8:23

Cynnig: Mae rhifyn hwn o’r Watchtower yn trafod yr hyn mae Iesu a’i Dad wedi ei ddatgelu am y nefoedd.

DYSGA’R GWIRIONEDD I ERAILL

Cwestiwn: A fasech chi’n cytuno bod y broffwydoliaeth hon yn disgrifio’r hyn ’dyn ni’n ei weld heddiw?

Adnod: 2Ti 3:1-5

Gwirionedd: Gan fod proffwydoliaeth y Beibl am y dyddiau diwethaf yn cael ei chyflawni nawr, cawn hefyd fod yn sicr y caiff pob proffwydoliaeth am ddyfodol gwell ei chyflawni.

PAM ASTUDIO’R BEIBL? (Fideo)

Cyflwyniad: ’Dyn ni’n dangos fideo byr i bobl sy’n esbonio lle cawn ni hyd i atebion boddhaol i gwestiynau mawr bywyd. [Dangos y fideo.]

Cynnig: Mae’r llyfr hwn yn dangos beth mae’r Beibl yn ei ddweud am sut bydd Duw yn datrys problemau’r byd. [Cynnig y llyfr Beibl Ddysgu.]

LLUNIA DY GYFLWYNIAD DY HUN

Defnyddia’r fformat yn yr enghreifftiau blaenorol i lunio dy gyflwyniad dy hun.