Gwahodd pobl i’r cyfarfodydd

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Hydref 2016

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Syniadau ar gyfer cyflwyno’r Awake!, gwahoddiad i’r cyfarfodydd, a gwirionedd y Beibl, ynglŷn â beth sy’n digwydd ar ôl inni farw. Llunia dy gyflwyniad dy hun.

TRYSORAU O AIR DUW

‘Ymddiried yn Llwyr yn Jehofa’

Cawn ein sicrhau yn Diarhebion 3 y bydd Jehofa yn gwobrwyo ein hymddiriedaeth ynddo. Sut gelli di sicrhau dy fod yn ymddiried yn llwyr yn Jehofa?

TRYSORAU O AIR DUW

‘Paid Hyd yn Oed â Meddwl Amdani’

Mae Diarhebion 7 yn disgrifio dyn ifanc a gafodd ei hudo i bechu pan ganiataodd i’w galon gael ei thwyllo. Beth gallwn ni ei ddysgu o’i gamgymeriadau?

TRYSORAU O AIR DUW

Mae Doethineb yn Well Nag Aur

Dywed Diarhebion 16 ei bod hi’n well gael doethineb nag aur. Pam mae doethineb dwyfol mor werthfawr?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Sut i Roi Atebion Da

Mae ateb da yn fuddiol i’r sawl sy’n eu rhoi ac i’r gynulleidfa. Beth yw ateb da?

TRYSORAU O AIR DUW

Ceisia Heddwch ag Eraill

Nid hap a damwain yw’r ffaith bod gan bobl Jehofa heddwch yn eu plith. Gallwn ddefnyddio Gair Duw i dawelu emosiynau cryf a cheisio heddwch.

TRYSORAU O AIR DUW

“Dysga i Blentyn y Ffordd Orau i Fyw”

Pam bod disgyblaeth yn angenrheidiol er mwyn hyfforddi plant yn iawn? Mae gan Diarhebion 22 gyngor da i rieni.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Wyt Ti’n Gwneud Defnydd Da o’r Cardiau Cyswllt JW.ORG?

Defnyddia’r cardiau cyswllt hyn pan ddaw’r cyfle i dynnu sylw at Air Duw a’n gwefan.