Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Wyt Ti’n Gwneud Defnydd Da o’r Cardiau Cyswllt JW.ORG?

Wyt Ti’n Gwneud Defnydd Da o’r Cardiau Cyswllt JW.ORG?

Gan gofio bod y gorthrymder mawr ar y gorwel, mae ein gwaith pregethu yn fater o frys. (Dia 24:11, 12, 20) Cawn helpu pobl drwy ddefnyddio’r cardiau cyswllt i gyfeirio nhw at Air Duw ac at ein gwefan. Mae gan y cerdyn god sy’n arwain at y fideo Pam Astudio’r Beibl? a gwahoddiad i ofyn am fanylion pellach neu astudiaeth Feiblaidd. Does gan rai ddim awydd cymryd llenyddiaeth ond maen nhw’n fodlon ymweld â’r wefan. Paid â dal yn ôl rhag rhoi cerdyn cyswllt iddyn nhw. Ond, paid â gadael cardiau cyswllt gyda phobl sydd heb ddangos diddordeb.

Yn eich bywyd dyddiol, mae modd codi diddordeb rhywun drwy ddweud: “Faswn i’n hoffi rhoi rhywbeth i chi. Mae’r cerdyn hwn yn eich cyfeirio at wefan gyda gwybodaeth a fideos am ddim ar amryw o bynciau.” (In 4:7) Mae’r cardiau cyswllt yn fach, hawdd eu cario i’w rhannu ag eraill pan ddaw’r cyfle.