Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Mai 2017

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 3-30 Gorffennaf 2017.

Helpu “Mewnfudwyr” i Addoli Jehofa yn Llawen

Sut gelli di rannu’r newyddion da mewn ffordd effeithiol gyda ffoaduriaid sydd ddim eto’n adnabod Jehofa?

Helpu Plant “Mewnfudwyr”

Os wyt ti’n fewnfudwr ac yn rhiant, sut gelli di roi’r cyfle gorau i dy blant ddysgu am Jehofa? Sut gall eraill helpu?

HANES BYWYD

Dydy Bod yn Fyddar Ddim Wedi Fy Nal yn Ôl Rhag Dysgu Eraill

Dydy Walter Markin ddim yn gallu clywed, ond mae wedi cael bywyd hapus yn gwasanaethu Jehofa Dduw.

Paid â Gadael i Dy Gariad Oeri

Doedd rhai Cristnogion y ganrif gyntaf ddim yn dangos cariad fel roedden nhw ar y cychwyn. Beth all ein helpu i gadw ein cariad at Jehofa yn gryf?

“Wyt Ti Wir yn Fy Ngharu i Fwy Na’r Rhain?”

Dysgodd Iesu wers bwysig i Simon Pedr ynglŷn â gosod blaenoriaethau. A allwn ninnau dilyn yr un wers heddiw?

Helpodd Gaius Ei Frodyr

Pwy oedd Gaius, a pham mae angen inni ddilyn ei esiampl?

Y Llawenydd o Fyw Bywyd Syml

Beth wnaeth ysgogi un cwpl i symleiddio eu bywyd? Sut gwnaethon nhw hynny? Pam roedd eu penderfyniad yn eu gwneud yn llawen?

O’R ARCHIF

“Gyda Mwy o Sêl a Chariad yn Ein Calonnau Nag Erioed”

Ar ôl y gynhadledd yn 1922, sut gwnaeth Myfyrwyr y Beibl ddilyn yr anogaeth i ‘hysbysebu’r Brenin a’i Deyrnas’?