Přejít k článku

Přejít k podnabídce

Svědkové Jehovovi

čeština

Bible online

Čtěte a poslouchejte Bibli online nebo si Bibli bezplatně stáhněte ve formě audionahrávek či videí ve znakovém jazyce. Svaté Písmo – Překlad nového světa je přesný a snadno srozumitelný překlad Bible. Celý nebo jeho část je k dispozici ve víc než 120 jazycích a bylo rozšířeno přes 200 milionů výtisků.

 

ZOBRAZENÍ
Dlaždice
Seznam

PŘEKLAD NOVÉHO SVĚTA SVATÝCH PÍSEM