Přejít k článku

Podmínky použití

Podmínky použití

Vítejte!

Tyto stránky byly vytvořeny proto, abyste se na nich mohli dozvědět víc o Bohu, Bibli a svědcích Jehovových. Můžete číst různé články, sledovat videa a stáhnout si, cokoli vás zajímá. Chceme, aby ze stránek mělo užitek co nejvíc lidí, ale prosíme, nešiřte jejich obsah na jiných stránkách nebo v nějaké aplikaci. O obsah stránek se můžete s někým podělit tak, že ho na ně odkážete. Podrobněji se o tom dočtete o něco dál v Podmínkách použití.

 Autorská práva

© 2024 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Všechna práva vyhrazena.

Tyto webové stránky vydává a spravuje Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. („Watchtower“). Pokud není uvedeno jinak, veškerý text a další informace uveřejněné na těchto stránkách jsou duševním vlastnictvím Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania („Watch Tower“).

 Ochranné známky

Adobe, logo Adobe, Acrobat a logo Acrobat jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated. Apple, iTunes a iPod jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Microsoft, logo Microsoft a také názvy veškerého softwaru a produktů společnosti Microsoft, včetně Microsoft Office a Microsoft Office 365, jsou ochranné známky společnosti Microsoft Inc. Android je ochranná známka společnosti Google LLC. Robot jako symbol Androidu vznikl zkopírováním nebo úpravou díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je použitý v souladu s podmínkami popsanými v licenci Attribution 3.0 od společnosti Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/). Všechny ostatní ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných držitelů.

 Podmínky použití a licence k používání těchto stránek

Používání těchto stránek se řídí těmito Podmínkami použití. Pokud stránky používáte, dáváte najevo, že s Podmínkami použití a také se všemi Dodatečnými podmínkami použití (souhrnně „Podmínky použití“), které najedete na těchto stránkách, plně souhlasíte. Pokud s nimi nebo s jakoukoli jejich částí nesouhlasíte, stránky nesmíte používat.

Jakým způsobem můžete stránky používat? Pokud dodržíte omezení uvedená níže, můžete:

  • Pro vaše osobní, nekomerční použití prohlížet, stahovat a tisknout materiály chráněné autorskými právy Watch Tower, jako jsou obrázky, elektronické publikace, hudba, fotky, text a videa.

  • Sdílet elektronické verze publikací, videí a audionahrávek, které jsou na těchto stránkách ke stažení, nebo sdílet odkazy na ně.

Je zakázáno:

  • Umístit obrázky, elektronické publikace, ochranné známky, hudbu, fotky, videa nebo články z těchto stránek na internet (jakýkoli web, stránky pro sdílení souborů, stránky pro sdílení videí nebo sociální sítě).

  • Šířit obrázky, elektronické publikace, ochranné známky, hudbu, fotky, text nebo videa z těchto stránek jako součást jakékoli softwarové aplikace nebo společně s ní (zahrnuje i uploadování uvedených materiálů na server, aby je mohla softwarová aplikace využívat).

  • Reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo jakkoli využívat obrázky, elektronické publikace, ochranné známky, hudbu, fotky, text nebo videa z těchto stránek pro komerční účely nebo za úplatu (i kdyby z takové činnosti nevznikal žádný zisk).

  • Vytvořit jakoukoli softwarovou aplikaci, nástroj nebo techniku, které by sloužily přímo ke shromažďování, kopírování, stahování nebo extrahování dat, HTML, obrázků nebo textu z těchto stránek (web scraping). (Tím není zakázáno vydávání bezplatných, nekomerčních aplikací, které umožňují stažení elektronických souborů, například ve formátech EPUB, PDF, MP3 a MP4, z veřejných sekcí těchto stránek.)

  • Zneužívat stránky nebo jejich funkce. K tomu patří narušování běhu stránek a přistupování k nim a k jejich službám jinými metodami, než jaké jsou přímo poskytnuty.

  • Používat tyto stránky jakýmkoli způsobem, který je poškodí nebo může způsobit jejich poškození, naruší jejich dostupnost, omezí či znemožní přístup na stránky; způsobem, který je pochybný, nelegální, podvodný či škodlivý nebo který je spojený s nějakým pochybným, nelegálním, podvodným či škodlivým záměrem nebo činností.

  • Používat tyto stránky nebo jakékoli obrázky, elektronické publikace, ochranné známky, hudbu, fotky, text nebo videa z těchto stránek za jakýmkoli marketingovým účelem.

  • Tyto webové stránky využívají službu Mapy Google, která je poskytována třetí stranou a kterou nemůžeme ovlivnit. Používání služby Mapy Google na těchto webových stránkách podléhá aktuálním Dodatečným smluvním podmínkám služeb Mapy Google a Google Earth. O aktualizacích smluvních podmínek nejsme informováni. Než tedy začnete používat Mapy Google, přečtěte si prosím podmínky. Nepoužívejte Mapy Google, pokud s podmínkami nesouhlasíte. Mapy Google nepředávají těmto webovým stránkám žádná uživatelská data.

 Materiály pro lékaře

Obsah sekce Materiály pro lékaře na těchto stránkách („Lékařská sekce“) má pouze informativní účel. Nemá být náhradou za radu, diagnózu nebo léčbu poskytnutou odborníkem. Lékařská sekce nedoporučuje ani neschvaluje žádná konkrétní vyšetření, lékaře, produkty, postupy, názory nebo jiné informace, o kterých je v dané sekci zmínka.

Pokud máte jakýkoli dotaz týkající se vašeho zdravotního stavu nebo určité léčby, vždy se poraďte s lékařem nebo jiným odborníkem v oblasti lékařské péče.

Vynakládá se úsilí, aby Lékařská sekce poskytovala přesné a aktuální informace. Nicméně materiály, ke kterým se přes tuto sekci dostanete, využíváte bez záruky, „tak, jak jsou“. Co se týče Lékařské sekce, stránky neposkytují žádné záruky, ať výslovné nebo předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk týkajících se prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Stránky nedávají žádnou záruku, že informace, ke kterým se přes Lékařskou sekci dostanete, jsou spolehlivé, přesné, aktuální, užitečné nebo úplné. Stránky neručí a nenesou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu Lékařské sekce. Informace uveřejněné v Lékařské sekci využíváte pouze na své vlastní riziko. Tyto stránky nejsou za žádných okolností odpovědné za jakékoli nároky nebo škody (včetně, ale ne výhradně, náhodných a následných škod, poranění / protiprávního zabití, ztráty výdělku nebo škod zapříčiněných ztrátou dat či přerušením obchodní činnosti) spojené s použitím Lékařské sekce nebo s nemožností ji použít, ať už jsou tyto nároky nebo škody založené na záruce, smlouvě, křivdě, nebo jiné právní teorii a bez ohledu na to, zda byly stránky upozorněny na možnost vzniku takových nároků nebo škod.

 Zřeknutí se záruky a omezení odpovědnosti

Tyto stránky a všechny informace, obsah, materiály a další služby, které jsou na nich zprostředkovány, společnost Watchtower poskytuje „tak, jak jsou“. Watchtower neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky, ať výslovné, nebo předpokládané. Watchtower nezaručuje, že stránky neobsahují viry nebo jiné škodlivé prvky. Watchtower nebude odpovědná za jakékoli škody způsobené použitím poskytovaných služeb (tedy informací, obsahu, materiálů a dalších služeb zprostředkovaných na stránkách) včetně, ale ne výhradně přímých, nepřímých, náhodných a následných (včetně ztráty výdělku) škod a sankčních náhrad škod.

Porušení Podmínek použití

 Pokud jakýmkoli způsobem porušíte tyto Podmínky, může Watchtower podniknout jakékoli kroky, které považuje za vhodné k vyřešení situace. K tomu patří zákaz přístupu na stránky, zablokování přístupu počítačům s vaší IP adresou, požádání vašeho poskytovatele internetových služeb, aby vám zablokoval přístup ke stránkám, a/nebo právní kroky. Uplatnění tohoto práva nemá žádný vliv na ostatní práva společnosti Watchtower vyplývající z těchto Podmínek.

Změny

 Watchtower může čas od času tyto Podmínky revidovat. Revidované Podmínky budou v platnosti od data, kdy budou na těchto stránkách uveřejněny. Pravidelně prosím tyto Podmínky kontrolujte, abyste znali jejich aktuální verzi.

Rozhodné právo a jurisdikce

 Tyto Podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony státu New York, USA, a to bez ohledu na případný konflikt s jinými právními předpisy. Jakékoli právní kroky podniknuté v souvislosti s těmito Podmínkami podléhají jurisdikci státních nebo federálních soudů státu New York, USA.

Klauzule o oddělitelnosti

 V případě, že příslušný soud shledá některé ustanovení těchto Podmínek neúčinným, neplatným, nevymahatelným nebo nezákonným, nebude to mít žádný vliv na platnost ostatních ustanovení. Pokud Watch Tower neprosazuje některé ustanovení tohoto ujednání, neznamená to a nelze to chápat tak, že se toto ustanovení ruší nebo že se Watch Tower vzdává práva toto ustanovení prosadit.

Úplná dohoda

 Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a společností Watchtower v souvislosti s používáním těchto stránek a nahrazují všechny předcházející dohody upravující podmínky použití těchto stránek.