Přejít k článku

Přejít na obsah

JW BROADCASTING

Jak sledovat videa na Apple TV

Jak sledovat videa na Apple TV

Můžete sledovat kterákoli videa a kompletně ovládat přehrávání (možnost pozastavení, přetočení nebo přeskočení videa). Je možné pustit si jedno video nebo všechna videa v kategorii nebo kolekci.

(Poznámka: Může se stát, že vaše dálkové ovládání Apple TV Remote nebude vypadat stejně jako v této nápovědě.)

 Jak najít a přehrát video

Vyberte v horní nabídce Videa, a zobrazí se dostupné kategorie videí.

 • Mezi kategoriemi se pohybujete přejížděním prstem po dotykovém povrchu na ovládání Apple TV Remote. Obrázek vybrané kategorie je o něco větší než ostatní.

 • Pokud chcete otevřít vybranou kategorii, zmáčkněte dotykový povrch.

Některá videa se objevují ve více kategoriích. Například video Návrat marnotratného syna je zařazené v kategoriích Celovečerní, Rodina Mladí lidé.

Pokud chcete v náhodném pořadí postupně přehrát všechna videa v kategorii, vyberte možnost Náhodné pořadí.

V každé kategorii jsou videa roztříděná do kolekcí. Každý řádek představuje jednu kolekci. Nad ní vidíte její název.

 • Když přejedete prstem nahoru nebo dolů, vybere se jiná kolekce.

 • Když přejedete prstem doleva nebo doprava, vybere se jiné video v dané kolekci.

Existují dva způsoby, jak přehrát všechna videa v kolekci:

 • Když vyberete možnost Přehrát vše, přehrají se postupně všechna videa v dané kolekci počínaje prvním.

 • Když vyberete možnost Náhodné pořadí, všechna videa v dané kolekci se přehrají v náhodném pořadí.

Poznámka: Po přehrání všech videí v kolekci se přehrávání zastaví.

Pokud chcete vybrat určité video, zmáčkněte dotykový povrch, a otevře se obrazovka Detaily videa.

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Přehrát: Video se přehraje od začátku.

 • Přehrát vše: Přehrají se všechna videa v dané kolekci počínaje vybraným videem. Po přehrání všech videí v kolekci se přehrávání zastaví.

 • Pokračovat: Video se začne přehrávat od místa, kde jste ho minule vypnuli.

Pod Detaily videa se zobrazuje řádek s dalšími videi z dané kolekce. Když přejedete prstem dolů, dostanete se do tohoto řádku s videi, a když přejedete prstem nahoru, vrátíte se na Detaily videa.

 Jak ovládat přehrávání videa

Když máte nějaké video spuštěné, můžete pomocí ovládání Apple TV Remote následujícím způsobem ovládat přehrávání:

 • Přehrát/Pauza: Zmáčknutím tlačítka video pozastavíte. Druhým zmáčknutím ho znovu spustíte. Pozastavit a spustit video můžete i tak, že zmáčknete uprostřed dotykový povrch.

 • Přetočit zpátky: Když je video pozastavené, přejeďte prstem zprava doleva, a video se bude přetáčet zpátky. Zmáčknutím tlačítka Přehrát/Pauza video znovu spustíte.

 • Přetočit dopředu: Když je video pozastavené, přejeďte prstem zleva doprava, a video se bude přetáčet dopředu. Zmáčknutím tlačítka Přehrát/Pauza video znovu spustíte.

 • Skočit dopředu: Pokud chcete skočit o 10 sekund dopředu, podržte prst na pravé části dotykového povrchu.

 • Až na přehrávací liště ve spodní části obrazovky uvidíte ikonu Přeskočit, zmáčkněte dotykový povrch.

 • Skočit zpátky: Pokud chcete skočit o 10 sekund zpátky, podržte prst na levé části dotykového povrchu.

 • Až na přehrávací liště ve spodní části obrazovky uvidíte ikonu Přeskočit, zmáčkněte dotykový povrch.

 • Menu: Vrátíte se na obrazovku Detaily videa.

 Nová a vybraná videa

Na hlavní obrazovce aplikace JW Broadcasting se zobrazují dvě užitečné kolekce:

 1.  Vybraná videa: Videa, která pro vás můžou být zrovna užitečná, třeba v souvislosti s aktuálním shromážděním nebo rodinným uctíváním.

 2.  Nová videa: Naposledy přidaná videa.