STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Prosinec 2013

V tomto čísle se dozvíme, co můžeme dělat pro to, aby naše víra neochabla. Také se dočteme, kdy by se měla konat Pánova večeře a jaký význam má pro nás.

Jehova je chránil ve stínu hor

Jak se ke svědkům Jehovovým žijícím v Německu během nacistického režimu dostávaly biblické publikace? Jakým nebezpečím museli svědkové čelit?

Nenech se „rychle otřást ve svém smýšlení“

Jaká aktuální varování obsahují Pavlovy dopisy Tesaloničanům? Co nám pomůže, abychom se nenechali oklamat?

Budeš pro Království přinášet oběti?

Jak můžeme svůj čas, peníze, energii a schopnosti využívat k podpoře Království?

Vzpomínáš si?

Četl jsi nedávná vydání Strážné věže pečlivě? Vyzkoušej si, zda umíš odpovědět na následující biblické otázky.

„Tento den vám bude sloužit jako památka“

Co bychom měli vědět o Pasachu? Co Pánova večeře znamená pro každého z nás?

„Stále to čiňte na mou památku“

Jak se určuje datum Pánovy večeře? Co představuje chléb a víno?

Jak čelit ztrátě manželského partnera

Bolest ze ztráty manželského partnera je krutá a dlouhotrvající. Jakou útěchu nám může poskytnout biblická naděje na vzkříšení?

Index námětů – Strážná věž 2013

Projděte si index všech článků řazených podle námětů rozebíraných ve Strážné věži v roce 2013.