STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Duben 2013

V tomto čísle se dozvíme, jak Bibli studovat a co dělat pro to, aby se Boží moudrost odrážela v naší službě i v osobním životě.

Ochotně se nabídli — Slouží v Mexiku

Přečtěte si, jak se mladým lidem daří překonávat překážky, aby mohli víc sloužit Jehovovi.

Měj co největší užitek ze čtení Bible

Z Bible budeme mít užitek, pouze pokud ji studujeme a řídíme se tím, co je v ní napsáno. Jak ji číst a studovat, aby pro nás byla co největším přínosem?

Používej Boží Slovo tak, abys z něj měl užitek ty i druzí

Vážíte si Bible? Rozbor 2. Timoteovi 3:16 posílí vaši důvěru v tento Jehovův dar.

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH

Padesát let celodobé služby u polárního kruhu

Přečtěte si životní příběh Aili a Annikki Mattilaových, které se při zvláštní průkopnické službě v severním Finsku naučily plně důvěřovat Jehovovi.

Ujišťuj se o důležitějších věcech

Je pro nás ctí patřit k Boží velkolepé organizaci. Jak můžeme její činnost podporovat?

Neochabuj v konání toho, co je znamenité

Co nám pomůže, abychom drželi krok s Jehovovou organizací a dál horlivě sloužili?

Co možná nevíte . . .

Ježíš předpověděl, že Jehovův chrám bude úplně zničen. Byl po svém zničení v roce 70 n. l. znovu postaven?