STRÁŽNÁ VĚŽ č. 1, 2020 | Hledání pravdy

V Bibli můžete najít pravdivé odpovědi na životně důležité otázky.

Hledání pravdy

I v dnešní době plné nedůvěry a dezinformací lze najít odpovědi na zásadní životní otázky.

Bible – zdroj pravdivých informací

Tomu, co se v Bibli píše, můžete důvěřovat.

Pravda o Bohu a o Kristu

Jaký je rozdíl mezi Bohem Jehovou a Ježíšem Kristem?

Pravda o Božím království

Bible říká, kdo je králem Božího království, kde má Království sídlo, jaký je jeho účel, kdo v něm vládne a kdo jsou jeho občané.

Pravda o budoucnosti

Přečtěte si, co Bůh říká o budoucnosti země a o lidech, kteří na ní budou žít.

Jak může pravda z Bible ovlivnit váš život

Když poznáte pravdu z Božího Slova, hodně vám to přinese.