Přejít k článku

Přejít na obsah

Pravda o Božím království

Pravda o Božím království

Ježíš učil své následovníky, aby se modlili: „Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno. Ať přijde tvé království. Ať se děje tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.“ (Matouš 6:9, 10) Co je Boží království a co dělá? A proč bychom se měli modlit, aby přišlo?

Králem Božího království je Ježíš.

Lukáš 1:31–33: „Dáš mu jméno Ježíš. Bude velký a bude nazýván Syn Nejvyššího. Bůh Jehova mu dá trůn jeho otce Davida a bude kralovat nad Jákobovým rodem navždy a jeho kralování nikdy neskončí.“

Království bylo hlavním námětem Ježíšovy kazatelské činnosti.

Matouš 9:35: „Ježíš se vydal na cestu po všech městech a vesnicích, vyučoval v synagogách, kázal dobrou zprávu o Království a uzdravoval lidi s nejrůznějšími nemocemi a potížemi.“

Ježíš svým učedníkům vysvětlil, jak poznají, že se blíží příchod Božího království.

Matouš 24:7: „Bude bojovat národ proti národu a království proti království a na jednom místě za druhým bude hlad a zemětřesení.“

Ježíšovi učedníci o Božím království kážou po celé zemi.

Matouš 24:14: „Dobrá zpráva o Království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům a potom přijde konec.“