Přejít k článku

Přejít na obsah

Bible – zdroj pravdivých informací

Bible – zdroj pravdivých informací

V průběhu historie považovalo mnoho lidí Bibli za důvěryhodný zdroj pravdivých informací. I dnes Bibli věří miliony lidí a řídí se tím, co se v ní píše. Jiní si ale myslí, že Bible je kniha mýtů nebo že je zastaralá. Co si myslíte vy? Dá se v Bibli najít pravda?

PROČ MŮŽETE BIBLI DŮVĚŘOVAT

Jak můžete zjistit, jestli se Bibli dá věřit? Zamyslete se: Přítele, který vám vždycky říkal pravdu, určitě budete považovat za důvěryhodného. A co Bible? Říkala stejně jako takový důvěryhodný přítel vždycky pravdu? Podívejte se na několik příkladů.

Důvěryhodní pisatelé

Pisatelé Bible byli velmi upřímní, a proto byli ochotní psát i o svých chybách a selháních. Například prorok Jonáš popsal, jak neposlechl Boha. (Jonáš 1:1–3) Jonáš se nechlubil tím, že se napravil, ale svou knihu prostě uzavřel tím, jak ho Bůh pokáral. (Jonáš 4:1, 4, 10, 11) Upřímnost biblických pisatelů ukazuje, že jim záleželo na tom, aby psali pravdivě.

Ověřené praktické rady

Dá se na Bibli spolehnout a najít v ní praktické rady? Ano. Všimněte si například, co Bible říká o tom, jak mít dobré vztahy s druhými: „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte ve všem vy s nimi.“ (Matouš 7:12) „Mírná odpověď odvrací vztek, ale drsné slovo budí hněv.“ (Přísloví 15:1) Biblické rady jsou dnes stejně praktické jako v době, kdy byly zapsány.

 Historicky přesná

Mnoho archeologických nálezů potvrzuje, že národy, místa a události popsané v Bibli nejsou vymyšlené. Jako příklad si uveďme jeden detail. Biblický pisatel Nehemjáš, který žil v 5. století př. n. l., napsal, že v Jeruzalémě bydleli Tyřané (Féničané z Tyru) a „přiváželi [tam] ryby a nejrůznější zboží“. (Nehemjáš 13:16)

Svědčí něco o tom, že to tak bylo? Ano. Archeologové v Izraeli objevili fénické zboží, což ukazuje, že spolu tyto národy ve starověku obchodovaly. Při vykopávkách v Jeruzalémě se navíc našly pozůstatky středomořských ryb. Archeologové se domnívají, že tyto ryby tam přivezli ze vzdáleného pobřeží obchodníci. Znalec Starého zákona a hebrejštiny Benjamin Noonan proto došel k následujícímu závěru: „Výrok v Nehemjášovi 13:16, že Tyřané prodávali v Jeruzalémě ryby, zní velmi věrohodně.“

Vědecky přesná

Bible je v první řadě náboženská a historická kniha. Když se ale zmiňuje o něčem, co se týká vědy, je přesná. Uveďme si příklad.

Téměř před 3 500 lety Bible uvedla, že Země je zavěšena „na ničem“. (Job 26:7) To se výrazně lišilo od mýtů, podle kterých Země plavala na vodě nebo ji nesla velká želva. Ještě asi 1 100 let potom, co byla napsána kniha Job, si lidé stále mysleli, že Země musí na něčem stát, protože nemůže jen tak viset ve vzduchu. Teprve v roce 1687, tedy zhruba před 300 lety, Isaac Newton vysvětlil, že Zemi drží na oběžné dráze neviditelná síla, gravitace. Tento průlomový vědecký objev potvrdil to, co bylo do Bible zapsáno už víc než 3 000 let předtím.

 Proroctví, která se přesně splnila

V Bibli je mnoho proroctví. Jsou přesná? Podívejme se na jeden příklad: Izajášovo proroctví o pádu Babylonu.

Proroctví: V 8. století př. n. l., kdy Babylon ještě ani nebyl hlavním městem významné velmoci, biblický pisatel Izajáš předpověděl, že Babylon padne a že v něm nakonec nebude nikdo bydlet. (Izajáš 13:17–20) Izajáš dokonce napsal, že muž, který ho dobyde, se bude jmenovat Kýros. Odhalil i jeho vojenskou strategii, když napsal, že řeky budou vysušeny. A také předpověděl, že městské „brány nebudou zavřené“. (Izajáš 44:27–45:1)

Splnění: Asi 200 let potom, co Izajáš proroctví zapsal, zaútočil na Babylon perský král. Jak se jmenoval? Kýros. A protože měl Babylon masivní opevnění, Kýros využil toho, že městem protékala řeka Eufrat. Jeho vojáci na horním toku Eufratu vykopali kanál, kterým odvedli vodu z řeky do okolních bažin. Hladina klesla natolik, že nesahala ani po pás, a Kýrova armáda se mohla brodit řekou až k městským hradbám. Navíc se stalo něco neuvěřitelného. Babyloňané nechali brány na břehu řeky otevřené. Kýrova armáda otevřenými branami vstoupila do města a dobyla ho.

Zbývá ale ještě jeden detail. Neměl Babylon nakonec zůstat neosídlený? Je pravda, že ještě po staletí tam lidé žili. Dnes ale trosky Babylonu, které leží v Iráku nedaleko Bagdádu, svědčí o přesném splnění biblického proroctví. Na Bibli se můžeme spolehnout, dokonce i když popisuje události, které se mají teprve stát.