Přejít k článku

Přejít na obsah

Od našich čtenářů

Od našich čtenářů

 Od našich čtenářů

Kokon Článek „Když je láska slepá“ (22. března 2000) mluví o tom, jak se martináček vynoří ze své kukly. Z kukel se však líhnou motýli, kdežto můry, mezi které martináček patří, mají kokony.

V. L., Spojené státy

Podle slovníku „Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary“ lze termín „kukla“ použít i v širším smyslu ve významu „hmyzí pupa“. Je pravda, že slovo kukla se častěji používá ve spojení s motýly. Některé zdroje však používají toto slovo i v souvislosti s můrami. (Red.)

Vasa Chtěl bych vyjádřit uznání za článek „Vasa — Vrak se stává atrakcí“. (8. dubna 2000) Jsem historik a touto tematikou jsem se nedávno zabýval, takže mohu potvrdit, že článek byl po odborné stránce mimořádně dobře podložený. Je skutečně vynikající, že události vysvětlujete takovým vyrovnaným způsobem.

T. W., Německo

Právní vítězství Nedávno jsem byla u soudu kvůli svěření dětí do péče a můj bývalý manžel vyhrotil soudní při kvůli mému náboženskému přesvědčení. Bylo to těžké. Když jsem četla článek ‚Bitva není vaše, ale Boží‘ (22. dubna 2000), tekly mi po tváři slzy.

D. B., Spojené státy

Když jsem si tento článek přečetl, nabídl jsem jej místním právníkům. Žádný z nich jej neodmítl. Někteří mě dokonce pozvali do své kanceláře na kávu a chtěli v rozhovoru pokračovat. Mnozí právníci mě požádali o další výtisky pro své kolegy. Všichni tito právníci byli velmi překvapeni, když jsem jim ukázal, že Hayden Covington vyhrál u Nejvyššího soudu USA 36 ze 45 případů.

C. M., Spojené státy

Mladiství otcové Píši, abych vyjádřil hluboké ocenění pro článek „Mladí lidé se ptají... Otcovství — Dělá z chlapce muže?“. (22. dubna 2000) Je mi 28 let, jsem svobodný a sloužím jako zvláštní průkopník neboli celodobý kazatel. V této části západní Afriky je každý, kdo v mém věku nemá manželku nebo přítelkyni, pokládán za necivilizovaného nebo impotentního. Kvůli svobodnému stavu jsem často zesměšňován a ponižován. Tento článek však posílil moje rozhodnutí zůstat cudný.

A. E., Ghana

O panenství jsem přišla v dospívání a dopouštěla jsem se smilstva s jedním chlapcem za druhým. Pokaždé jsem potom měla pocit, že jsem nečistá, a chlapci mě často využívali. To u mě vedlo k depresi. Jehova mi pomohl, abych si dala život do pořádku a nyní jsem šťastně vdaná za skvělého muže. Je ale moc dobře, že vydáváte takové články, které mladým mužům pomáhají, aby si uvědomili, že to, co dělají, může dívku poznamenat na celý zbytek života.

F. A. S., Německo

Musím Vám poděkovat za to, že jste alespoň polovinu odpovědnosti u neprovdaných matek přisoudili těm, jimž náleží, totiž otcům. Otěhotnět může pouze žena a velmi mnoho lidí v tom vidí přirozený doklad toho, že je to její problém a že muž za to nemusí přijmout žádnou odpovědnost. Nadále mladé muže upozorňujte na to, jakým způsobem se má zacházet se ženami, aby to bylo v souladu s tím, jak si to přeje Bůh.

J. M. O., Itálie