Přejít k článku

Přejít na obsah

Proč se láska vytrácí?

Proč se láska vytrácí?

 Proč se láska vytrácí?

„Zdá se, že mnohem jednodušší je vzplanout láskou než v lásce vytrvat.“ (DR. KAREN KAYSEROVÁ)

NENÍ možná nijak překvapující, že počet manželství bez lásky stoupá. Manželství je složitý lidský vztah a mnozí partneři do něj vstupují téměř bez přípravy. „K získání řidičského průkazu se od nás požaduje, abychom prokázali určitou způsobilost,“ všímá si dr. Dean S. Edell, „ale oddací list lze získat na základě pouhého podpisu.“

Mnohá manželství jsou úspěšná a opravdu šťastná, ale značný počet jich zažívá napětí. Možná, že jeden z partnerů nebo oba vstupovali do manželství s velkým očekáváním, avšak pro dlouhodobý vztah nemají potřebné předpoklady. Doktor Harry Reis vysvětluje: „Když se lidé sblíží, zpočátku to v nich vzájemně vyvolává úžasný pocit vlastní hodnoty.“ Mají pocit, jako by jejich partner byl „jediný člověk na světě, který vidí věci stejně jako oni. Tento pocit se někdy začne vytrácet, a když k tomu dojde, může to na manželství působit velmi škodlivě.“

Je dobře, že mnoho manželství do tohoto bodu vůbec nedospěje. Ale podívejme se v krátkosti na několik faktorů, jež v některých případech vedou k tomu, že se láska vytrácí.

Rozčarování — „Není to to, co jsem čekala“

„Když jsem si Jima brala,“ říká Rose, „myslela jsem si, že budeme místní verzí Šípkové Růženky a okouzlujícího prince — ztělesnění romantiky, něžnosti a vzájemné ohleduplnosti.“ Po nějaké době se však Rosin „princ“ již nezdál být tak okouzlující. „Nakonec jsem z něj byla šíleně zklamaná,“ říká Rose.

Mnoho filmů, knih a populárních písní popisuje nerealistický portrét lásky. Když tedy spolu muž a žena mají známost, může se jim zdát, že vysněný ideál se stal skutečností, ale po několika letech manželství dospějí k tomu, že to opravdu muselo být jen snění. Mohlo by se zdát, že pokud se manželství nepodobá pohádkovému zamilovanému příběhu, potom naprosto selhalo.

Je samozřejmě úplně správné určité věci od manželství očekávat. Například je na místě očekávat od partnera lásku, zájem a podporu. Nicméně ani tato přání nemusí být splněna. „Mám pocit, jako bych ani nebyla vdaná,“ říká Meena, mladá nevěsta z Indie. „Cítím se osamělá a zanedbávaná.“

Neslučitelnost — „Nemáme nic společného“

„Jsme s manželem prakticky ve všem úplným protikladem toho druhého,“ říká jedna žena. „Neuplyne jediný den, abych hořce nelitovala  svého rozhodnutí vdát se za něj. Absolutně se k sobě nehodíme.“

Manželská dvojice obvykle zanedlouho zjistí, že si nejsou tak podobní, jak to během známosti vypadalo. „V manželství vyplavou na povrch vlastnosti, které partneři dokázali před sebou skrývat, když byli svobodní,“ píše dr. Nina S. Fieldsová.

V důsledku toho mnohé manželské dvojice po uzavření sňatku dospějí k závěru, že se k sobě vůbec nehodí. „Přes určité podobnosti v zálibách a v osobnosti mají většinou lidé vstupující do manželství velmi odlišný životní styl, zvyklosti i postoje,“ říká dr. Aaron T. Beck. Mnohé dvojice se s těmito odlišnostmi neumí vyrovnat.

 Konflikty — „Pořád se hádáme“

„Velmi nás udivilo, jak často docházelo ke střetům — dokonce jsme na sebe křičeli, a co bylo horší, nemluvili jsme spolu celé dny,“ říká Cindy, když vzpomíná na první dny svého manželství.

Neshodám v manželství se nelze vyhnout. Jak je ale řešit? Doktor Daniel Goleman píše: „Ve zdravém manželství mohou partneři kritizovat svobodně. Avšak pod vlivem rozbouřených emocí vyjadřujeme kritiku často tak, že působí spíše destruktivně, jako útok na charakter partnera.“

V takovém případě se rozhovor stává bitevním polem, kde názory jsou obhajovány se zarputilou rozhodností a slova jsou zbraněmi, ne prostředky komunikace. Jistá skupina odborníků uvádí: „Jednou z nejškodlivějších věcí v hádkách, jež se vystupňují do té míry, že se vymknou kontrole, je to, že partneři mají tendenci říkat věci, které ohrožují samotné základy jejich manželství.“

Lhostejnost — „Vzdali jsme to“

„Už se nesnažím o to, aby naše manželství fungovalo,“ přiznala se po pěti letech manželství jedna žena. „Pochopila jsem, že už nikdy fungovat nebude. A tak jediné, co mě zajímá, jsou děti.“

Říká se, že skutečným opakem lásky není nenávist, ale lhostejnost. Je pravda, že netečnost může být pro manželství úplně stejně destruktivní jako nepřátelství.

Žel, na manželství bez lásky si někteří partneři zvykli natolik, že se úplně vzdali naděje na jakoukoli změnu. Jeden manžel například řekl, že jeho třiadvacetileté manželství se podobá „zaměstnání, které vás nebaví“. A dodal: „Děláte za daných okolností, co můžete.“ Podobně i manželka jménem Wendy se vzdala naděje, že její vztah k manželovi, s nímž je sedm let, se někdy zlepší. „Mnohokrát jsem se o to snažila, a on mě vždy zklamal,“ říká tato žena. „Pokaždé jsem se dostala do deprese. Už nechci, aby se to znovu opakovalo. Když si opět začnu dělat naděje, je výsledkem jen to, že jsem zraněna. Je lepší nic nečekat — nebudu sice mít moc radosti, ale aspoň nebudu v depresi.“

Rozčarování, neslučitelnost, konflikty a lhostejnost — to je jen několik faktorů, které mohou přispívat k tomu, že v manželství je nedostatek lásky. Je jich samozřejmě víc, a několik dalších faktorů je uvedeno v rámečku na straně 5. Ať je příčina jakákoli, existuje snad nějaká naděje pro partnery, kteří jsou, jak se zdá, uvězněni v manželství bez lásky?

[Rámeček a obrázek na straně 5]

MANŽELSTVÍ BEZ LÁSKY — NĚKTERÉ DALŠÍ FAKTORY

Peníze: „Člověk si asi představuje, že plánování finančního rozpočtu dvojici pomůže, aby se spojila, protože oba partneři musí spolupracovat, přispívají svými prostředky na základní životní potřeby a těší se z plodů své práce. Avšak to, co by v tomto společném podniku mohlo dvojici sjednocovat, často způsobuje rozdělení.“ (Dr. Aaron T. Beck)

Rodičovství: „Zjistili jsme, že 67 procent dvojic prožívá po narození prvního dítěte významný pokles manželské spokojenosti a osmkrát častěji dochází ke konfliktům. Je to zčásti způsobeno tím, že rodiče jsou unavení a nemají na sebe mnoho času.“ (Dr. John Gottman)

Podvod: „K nevěře obvykle patří podvod, a podvod je zkrátka a dobře zrada důvěry. Vzhledem k tomu, že důvěra je pokládána za klíčovou složku všech úspěšných dlouhodobých manželství, nelze se tedy divit, že podvod může manželský vztah zničit.“ (Dr. Nina S. Fieldsová)

Sex: „Je šokující, jak obvyklé je, že v době, kdy lidé požádají o rozvod, již po sexuální stránce mnoho let živoří. V některých případech sexuální vztah nebyl nikdy navázán a jindy je sex mechanický a slouží pouze k uspokojení tělesných potřeb jednoho z partnerů.“ (Judith S. Wallersteinová, klinická psycholožka)

[Rámeček a obrázek na straně 6]

JAK TO PŮSOBÍ NA DĚTI?

Může to, jaké máte manželství, působit na vaše děti? Podle dr. Johna Gottmana, který zkoumal život manželských dvojic asi dvacet let, je odpověď ano. „Ve dvou studiích, které trvaly deset let,“ říká dr. Gottman, „jsme zjistili, že děti nešťastných rodičů mají při hravém dovádění vyšší tepovou frekvenci a nedokážou se tak dobře zklidnit. Manželské konflikty časem vedou k tomu, že bez ohledu na IQ mají děti ve škole horší výsledky.“ Doktor Gottman říká, že dětem vyrovnaných manželských dvojic se naproti tomu „lépe daří jak ve škole, tak po stránce společenské, protože jejich rodiče jim ukázali, jak s ostatními lidmi jednat s úctou a jak zvládat citové výkyvy“.