Přejít k článku

Přejít na obsah

Proč je zájem o spiritismus tak rozšířený?

Proč je zájem o spiritismus tak rozšířený?

 Proč je zájem o spiritismus tak rozšířený?

Spiritismus je definován jako „víra, že duchovní část člověka přežívá smrt hmotného těla a může s živými lidmi komunikovat obvykle prostřednictvím nějaké osoby, která slouží jako médium“.

JEDNA kniha, která vysvětlovala, jak se spojit s mrtvými, se v roce 1998 stala ve Spojených státech tak populární, že rychle zaujala přední místo v seznamu nejprodávanějších knih uváděném v deníku New York Times.

Před několika lety začalo být v Moskvě velkou módou, že politikové a obchodníci ve velké míře navštěvovali okultní a spiritistické seance a za konzultace platili mnoho peněz.

Televizní seriály v Brazílii, které pojednávají o spiritismu, přitahují velké množství diváků.

Pro mnoho lidí žijících v Africe nebo v Asii je provozování spiritismu tak běžné jako obchodování na tržišti.

Proč se tolik lidí obrací ke spiritismu

Mnozí lidé hledají ve spiritismu útěchu po smrti někoho blízkého. Od spiritistických médií mohou dostávat zvláštní informace, které zdánlivě pocházejí od mrtvého. Tito truchlící lidé jsou tedy často přesvědčeni, že jejich blízcí, kteří zemřeli, jsou naživu a že se s jejich smrtí lépe vyrovnají, když s nimi budou v kontaktu.

Jiné lidi spiritismus přitahuje proto, že jim bylo řečeno, že  duchové jim pomohou najít léčbu na jejich nemoci, vymanit se z chudoby, uspět v romantické lásce, vyřešit manželské problémy nebo najít zaměstnání. A mnozí lidé se ke spiritismu obracejí z pouhé zvědavosti.

Dalším důvodem, proč se miliony lidí obracejí ke spiritismu, je to, že podle vyjádření jednoho odborníka v této oblasti lidé pokládají spiritismus za „doplňkové náboženství“, které existuje „vedle křesťanství“. Náboženská situace v Brazílii je toho dokladem.

Brazílie má největší římskokatolickou populaci na světě, ale jak uvádí spisovatel Sol Biderman, „miliony věřících zapalují svíčky na různých oltářích a mají pocit, že [v tom není] žádný rozpor“. Brazilský týdeník Veja uvedl, že 80 procent těch, kdo v Brazílii navštěvují spiritistická střediska, jsou pokřtění katolíci, kteří chodí také na mši. Navíc se spiritistických sezení účastní i někteří duchovní, a je tedy pochopitelné, proč si tolik věřících myslí, že Bůh schvaluje, když se lidé kvůli útěše a vedení spojí s duchy. Je to ale opravdu tak?

[Rámeček a obrázky na straně 3]

Různé formy spiritismu

Provozování spiritismu může spočívat v tom, že se člověk radí s médiem, dotazuje se mrtvých nebo vyhlíží znamení. Jednou populární formou spiritismu je věštění — snaha zjistit budoucnost či neznámé věci pomocí duchů. Určitou formou věštění je také astrologie, dívání se do křišťálové koule, vysvětlování snů, hádání z ruky a předpovídání pomocí tarotových karet.