Přejít k článku

Přejít na obsah

Pozorujeme svět

Pozorujeme svět

 Pozorujeme svět

Ničivá krása

Vodní hyacint je rostlina s nádhernými fialovými květy. Před desetiletími byl hyacint nasazen do afrického Viktoriina jezera a rozrostl se do té míry, že nyní pokrývá 2 000 čtverečních kilometrů povrchu jezera. Narušuje tak důležitý rybolov, který je zdrojem obživy pro miliony obyvatel žijících v Keni, Tanzanii a Ugandě, což jsou země hraničící s Viktoriiným jezerem. Vážné problémy způsobil ugandským hydroelektrárnám, protože ucpal vodní potrubí. Vytváří také ideální prostředí pro moskyty, hlemýždě a hady, čímž se zvyšuje výskyt případů hadího uštknutí, malárie a schistosomózy (bilharziózy). I když byli nasazeni brouci nosatci, kteří se živí výhradně hyacinty, nebyli dosud schopni udržet krok s populační explozí těchto rostlin. Obyvatelé rybářských osad se rozhodli, že tento plevel odstraní ručně, a sklízejí ho tisíce tun. Je to však jen dočasné řešení. Světová banka se zapojila do projektu, který má za cíl vyčištění jezera a bude stát mnoho milionů dolarů.

Opeřená zkamenělina podvodem

Podle zprávy časopisu National Geographic byla zkamenělina nalezená v čínské provincii Liaoning „pravým chybějícím spojovacím článkem složitého řetězce, který spojuje dinosaury a ptáky“. Zkamenělina nazvaná Archaeoraptor liaoningensis má prý ocas dinosaura a hruď a hřbet ptáka. Nyní se však vědci přesvědčují, že „byli podvedeni kouskem zkamenělého padělku,“ uvádí časopis Science News. Paleontologové, kteří zkamenělinu zkoumali, získali podezření potom, co si všimli, že chybějí kosti připojující ocas k tělu a že otisk v hornině vykazuje známky něčího zásahu. Philip Currie z Tyrrellova královského muzea paleontologie v Drumhelleru v kanadské provincii Alberta má podezření, že někdo „chtěl zvýšit hodnotu Archaeoraptora tím, že přilepil jednu část dinosauřího ocasu ke zkamenělině ptáka,“ říká zpráva.

Pistolníci pod vodou

Je to jako ve westernu: Dva bojovníci stojí proti sobě s nabitými a odjištěnými zbraněmi. Potom, co první bojovník vystřelí a ustupuje, druhý zaměřuje a střílí. Když ale bojují střílející garnáti, nikdo není zraněn, protože vždycky od sebe udržují bezpečnou vzdálenost. Jak však uvádí časopis Der Spiegel, proudy vody, které vytrysknou z jejich pravého klepeta, nejsou vždycky neškodné. Tuto vodní pistoli používají garnáti také k omráčení a usmrcení kořisti, jakou jsou červi, krabi nebo malé ryby. Trysk vody, který garnáti vytvoří tím, že náhle vší silou sevřou klepeta, je dokonce natolik silný, že může rozbít skleněnou stěnu akvária. V případě, že střílející garnát přijde o svou zbraň, stává se z tohoto malého „pistolníka“ levák, jenž jako pistoli začne používat levé klepeto, zatímco pravačka mu dorůstá do nového normálního klepeta.

Živý Buddha dosazen na trůn

„Čínští představitelé předsedali obřadu, při němž byl dosazen na trůn dvouletý chlapec jako důležitý ‚živý Buddha‘ tibetského náboženství,“ uvádějí noviny The New York Times. Tento chlapec, Soinam Punkog, byl vybrán z 670 chlapců, aby sloužil jako sedmý retinglama. Říká se, že mniši, kteří lamu vybírali, tento výběr prováděli pomocí věštění. „Je však otázkou, zda většina Tibeťanů a mnichů chlapcovo postavení přijme,“ říká list. Proč? Protože dalajlama, nejvyšší náboženský vůdce Tibetu, již předtím sám vybral jiného retinglamu. V dřívějších dobách sloužili retinglamové jako regenti v době dalajlamovy nepřítomnosti.

Modly, které znečišťují

Ponořování model v nejbližším vodním toku v době po obřadním svátku je mezi Hindy běžným zvykem. Dokud se modly natíraly barvami vyrobenými z barviva květin nebo zeleniny, nebylo životní prostředí nijak ohroženo. Výrobci však začali používat barvy, které obsahují těžké kovy a karcinogeny. Potom, co byly tisíce model vhozeny do řek a jezer, došlo v některých indických oblastech k velkému znečištění vody. Aby se znečištění vody omezilo, obyvatelé jednoho města sesbírali stovky těchto model,  odnesli je na vyhrazené místo a tam je rozbili na kusy. Časopis Down to Earth navrhuje, aby se to tak udělalo v celé Indii a aby se výrobci model vrátili k používání barviv tradičních místo syntetických. „Jinak řeky, jež Hindové uctívají, mohou být otráveny modlami, kterým se klanějí,“ dodává časopis.

Celosvětový průzkum mezi mládeží

Průzkum provedený mezi více než 4 300 mladými lidmi ve věku od 12 do 24 let odhalil, že dnešní mládež oceňuje tradiční hodnoty, jako je důvěryhodnost, laskavost a tvrdá práce, uvádějí noviny The Globe and Mail. Podle průzkumné skupiny Anga Reida, která zjišťovala mínění mladých lidí z jedenácti zemí, 95 procent jich řeklo, že nejdůležitější hodnotou je ‚držet slovo‘. Jako další důležitou hodnotu 92 procent mladých určilo „projevování laskavosti druhým“, a „tvrdé práce“ si vysoce cenilo 83 procent respondentů. I když si „téměř osm dotázaných z deseti myslelo, že je podstatné mít celoživotního partnera“, pouhých 56 procent jich považovalo uzavření manželství za důležité. Je překvapivé, že jen pro 31 procent mladých lidí bylo důležitou hodnotou „být opravdu bohatý“. Zjištění také ukazovala, že pouhých 45 procent dotázaných „se na 21. století dívá optimisticky“.

Fakta o webových stránkách

World wide web je obrovská počítačová síť, která spojuje miliony počítačů po celém světě. Aby se zjistilo, jak je tato síť rozsáhlá, společnost Inktomi, která vyvíjí internetový software, strávila čtyři měsíce zkoumáním a tříděním webu. Co zjistila? Například to, že počet jednotlivých stránek činil přes jednu miliardu! Zdaleka nejběžnějším jazykem webových stránek byla angličtina. Používá se na více než 86 procentech stran. Francouzština se objevuje na více než dvou procentech všech webových dokumentů a holandština tvoří asi 0,5 procenta dokumentů.

Jedovatý lék?

Lékařské omyly zabíjejí každým rokem 44 000 až 98 000 hospitalizovaných Američanů, uvádí Lékařský institut. Tento problém je prý výsledkem toho, jak nedostatečně pracují nemocnice, kliniky a lékárny. Například pro lékárníky, kteří vydávají léky na recepty, je překážkou nečitelný rukopis lékaře. Předepsal lékař deset miligramů, nebo deset mikrogramů? Mnoho léků má ještě k tomu jména, která znějí podobně, což může mezi lékaři, sestřičkami, lékárníky a rovněž pacienty způsobit zmatek. Lékařský institut nařídil, aby se během pěti let snížil počet lékařských omylů o 50 procent.

Internet a letití lidé

Ukazuje se, že pro letité lidi v ústavech je elektronická pošta přínosem. „Odborníci říkají, že lidé v pečovatelském domě, dokonce i lidé s chatrným zdravím, si počítače rychle oblíbí a díky e-mailu a internetu mohou získat novou chuť do života,“ píše list The New York Times. „Lidé, kteří se naučí tuto techniku ovládat, získají určitou sebedůvěru, jež se rozšíří i do jiných oblastí života, a mnohým z nich působí radost, když svým spolubydlícím mohou pomáhat, aby se těmto schopnostem naučili také.“ Nejenže letití lidé mohou být díky e-mailu ve spojení se vzdálenými členy rodiny, ošetřovateli a starými přáteli, ale také to souvisí s překonáváním bezmocnosti, nudy a samoty, které dopadají na ty, kdo jsou v důsledku nemoci nebo pokročilého věku odkázáni na pečovatelské domy a na vozíky. Pozvedá se morálka a klesá deprese. Někteří letití lidé se také zapojují do on-line vzdělávacích programů, což jim umožňuje, aby své nashromážděné poznání a svou moudrost předali budoucím generacím. Je však potřeba udělat určité změny. Mezi ně patří klávesnice, které se snadněji používají, a vhodný způsob zvětšení textu.

Nedostatek potravy způsobený člověkem

„Lidmi způsobené pohromy, jako jsou občanské nepokoje a ekonomické krize, mají na nedostatek potravy větší vliv než přírodní pohromy,“ uvádí zpráva Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) při OSN. Doktor Hartwig de Haen, zástupce generálního ředitele FAO, řekl: „V roce 1984 přispěly pohromy způsobené člověkem jen asi k deseti procentům celkového počtu stavů nouze. Nyní je to více než padesát procent.“ Odhaduje se, že s nedostatkem jídla se potýká 52 milionů lidí z 35 zemí. Zpráva dodává: „To je od doby sucha, jež postihlo subsaharskou Afriku v roce 1984, největší počet lidí, kteří čelí vážnému nedostatku potravy.“