Přejít k článku

KARTIČKY S BIBLICKÝMI POSTAVAMI

Áron

Stáhni si biblickou kartičku a přečti si něco o Áronovi, který byl starším bratrem Mojžíše a stal se prvním veleknězem v Izraeli. Vytištěnou kartičku si vystřihni, přehni a ulož.