Dapre Mark 1:1-45

  • Zan ki batize i konmans prese (1-8)

  • Batenm Zezi (9-11)

  • Satan i tant Zezi (12, 13)

  • Zezi i konmans prese Galile (14, 15)

  • Bann premye disip i ganny swazir (16-20)

  • En demon i ganny sase (21-28)

  • Zezi i geri bokou dimoun Kapernaoum (29-34)

  • Priye dan en landrwa tousel (35-39)

  • En lepre i ganny geri (40-45)

1  La ki mannyer bon nouvel konsernan Zezi Kri, Garson Bondye ti konmanse.  Zis parey i’n ganny ekrir dan liv profet Izai: “(Ekoute! Mon pe anvoy mon mesaze avan ou,* ki pou prepar ou semen.)  En dimoun pe kriye dan dezer: ‘Prepar semen Zeova!* Fer son semen drwat.’”  Zan* sa enn ki batize* ti dan dezer pe pres lo batenm repantans pour ki dimoun i ganny zot pese pardonnen.  Tou dimoun Zide ek tou zabitan Zerizalenm ti pe al kot li. I ti batiz* zot dan Larivyer Zourden e zot ti konfes zot pese an piblik.  Zan ti met lenz ki’n ganny fer avek pwal samo ek en sang lapo dan son leren. I ti manz sotrel ek dimyel maron.  I ti pe prese: “En dimoun pli for ki mwan pe vin apre mwan, mon pa diny pour bese e delarg lase son sandalet.  Mon’n batiz zot avek delo, me li i pou batiz zot avek lespri sen.”  Pandan sa menm letan, Zezi ti vini sorti Nazaret, Galile e Zan ti batiz li dan Larivyer Zourden. 10  Desito ki i ti sorti anba delo, i ti vwar lesyel pe ouver e lespri sen parey en kolonm,* pe desann lo li. 11  En lavwa sorti dan lesyel ti dir: “Ou menm mon Garson, sa enn ki mon kontan e ki mon’n aprouve.” 12  Deswit apre, lespri sen ti fer li al dan dezer. 13  Alor, i ti reste dan dezer pour 40 zour e laba Satan ti tant li. I ti annan bann zannimo sovaz laba, me bann lanz ti pe servi li. 14  Apre ki Zan ti’n ganny arete, Zezi ti al Galile e i ti pe anons bon nouvel Bondye: 15  “Letan fikse in arive, Rwayonm Bondye in aprose. Repantir e annan lafwa dan sa bon nouvel.” 16  Ler i ti pe marse o bor Lanmer Galile, i ti vwar Simon ek Andre son frer pe anvoy zot lasenn dan lanmer parski zot ti peser. 17  Alor Zezi ti dir zot: “Swiv mwan e mon pou fer zot lapes dimoun.”* 18  Deswit zot ti kit zot lasenn e swiv li. 19  Ler i ti ariv en pti pe pli lwen, i ti vwar Zak ek son frer Zan bann garson Zebede dan zot kannot pe repar zot lasenn 20  e deswit i ti apel zot. Alor, zot ti kit zot papa Zebede dan kannot avek lezot travayer e zot ti swiv li. 21  Zot ti al Kapernaoum. Desito ki Saba ti konmanse, Zezi ti antre dan sinagog e konmans ansennyen. 22  Zot ti vreman etonnen par son fason ansennyen, parski i ti ansenny zot sa ki sorti kot Bondye* e non pa parey bann profeser lalwa. 23  Sa menm moman, i ti annan en zonm ki ti anba pouvwar en demon dan zot sinagog e i ti kriye: 24  “Ki ou’n vin fer isi ou, Zezi sa Nazareen? Ou’n vin isi pour detri nou? Mon konn tre byen lekel ou, ou sa Enn ki Sen sorti kot Bondye.” 25  Me Zezi ti koz avek li severman: “Reste trankil e sorti dan sa zonm!” 26  Sa demon ti sorti dan sa zonm apre ki i ti’n kriye avek tou son lafors e fer sa zonm tonm kriz. 27  Bann dimoun ti telman etonnen ki zot ti konmans diskit sa antre zot: “Kisisa sa? En nouvo lansennyman? I menm annan lotorite pour donn lord bann demon e zot obei li.” 28  Alor sa nouvel ti fannen vitman dan tou direksyon partou dan Galile. 29  Apre sa, zot ti kit sinagog e al kot lakour Simon ek Andre ansanm avek Zak ek Zan. 30  Belmer Simon ti lo lili akoz i ti ganny lafyev e deswit zot ti dir Zezi konsernan li. 31  I ti al kot li, pran son lanmen e fer li leve. Sa lafyev ti kit li e i ti konmans servi zot. 32  Apre ki soley ti’n kouse e fernwanr ti’n fer, dimoun ti konmans anmenn kot Zezi tou dimoun malad ek bann ki posede par demon 33  e tou zabitan sa lavil ti rasanble la devan laport. 34  Alor i ti geri en kantite dimoun ki ti malad avek tou sort kalite maladi e i ti sas en kantite demon, me i pa ti les sa bann demon koze akoz zot ti konnen ki li menm li Kris.* 35  Byen granmaten, ler i ti ankor fernwanr, i ti leve, al deor dan en landrwa izole e laba i ti konmans priye. 36  Me Simon ek lezot ki ti avek li ti rod li partou, 37  zot ti trouv li e dir li: “Tou dimoun pe rod ou.” 38  Me i ti dir zot: “Annou al en lot landrwa, dan bann lavil pros, pour ki mon kapab pres laba osi parski se pour sa rezon ki mon’n vini.” 39  I ti al prese dan bann sinagog partou dan Galile e i ti sas bann demon. 40  En lepre osi ti vin kot li, i ti sipliy li lo son zenou: “Ou kapab fer mwan vin pir si ou oule.” 41  Alor, son leker ti fermal e i ti tous li e dir li: “Mon oule ki ou vin pir, vin pir!” 42  Deswit lalep ti disparet lo sa zonm e i ti vin pir. 43  Apre i ti koz seryezman avek li e fer li ale deswit. 44  I ti dir: “Fer sir ou pa dir personn nanryen, me al kot pret pour li egzamin ou e ofer sa lofrann pour vin pir ki ganny demande dan Lalwa Moiz pour montre zot ki ou’n ganny geri.” 45  Me apre ki i ti’n ale, sa zonm ti konmans koz en kantite lo tou sa ki ti’n arive e fann sa nouvel partou kote, ziska ki finalman Zezi ti nepli kapab antre dan en lavil piblikman, me i ti reste an deor dan bann landrwa izole. Pourtan, zot ti kontinyen vin kot li sorti partou kote.

Bann not

Literalman, “devan ou figir.”
Oubyen “Zan-Batis.”
Oubyen “sa enn ki plonze.”
Oubyen “plonz.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “pizon.”
Oubyen “zonm.”
Literalman, “ansenny parey en dimoun ki annan lotorite.”
Oubyen posibleman, “zot ti konnen lekel li.”