Dapre Mark 10:1-52

  • Maryaz ek divors (1-12)

  • Zezi i beni bann zanfan (13-16)

  • Kestyon en zonm ris (17-25)

  • Bann sakrifis Rwayonm (26-31)

  • Ankor en lot fwa, lanmor Zezi i ganny predir (32-34)

  • Demann Zak ek Zan (35-45)

    • Zezi, en ranson pour bokou (45)

  • Bartime ki ti aveg i ganny geri (46-52)

10  Apre ki i ti’n kit sa landrwa, Zezi ti ariv lo frontyer Zide lot kote Zourden e ankor enn fwa, en lafoul ti vin kot li. Parey i ti abitye fer, i ti konmans ansenny zot.  Bann Farizyen ti vin kot li pour teste li. Zot ti demann li si i kont lalwa pour en zonm divors son madanm.  I ti reponn zot: “Ki lord Moiz ti donn zot?”  Zot ti dir: “Moiz ti permet en zonm ekri en sertifika divors pour divors li.”  Me Zezi ti dir zot: “Akoz zot leker dir, Moiz ti ekri sa komannman pour zot.  Par kont, depi o konmansman, ‘I ti fer zot zonm ek fanm.  Se pour sa rezon ki en zonm pou kit son papa ek son manman  e zot de pou vin en sel’ pour ki zot nepli de me en sel.  Alor, sa ki Bondye in ini ansanm,* zonm pa devret separe.” 10  Ler zot ti retourn kot lakaz, bann disip ti demann li kestyon lo sa size. 11  I ti dir zot: “Nenport zonm ki divors son madanm e marye avek en lot i komet adilter kont li 12  e si zanmen en madanm i marye apre ki i’n divorse avek son msye, i komet adilter.” 13  Dimoun ti anmenn bann zanfan kot li pour li poz lanmen lo zot, me bann disip ti reprimann zot. 14  Ler i ti vwar sa, Zezi ti mekontan e i ti dir zot: “Les sa bann zanfan vin kot mwan, pa bezwen anpes zot vini, parski Rwayonm Bondye i pour bann ki parey sa bann zanfan. 15  Laverite mon dir zot, sa ki pa aksepte Rwayonm Bondye parey en zanfan pa pou zanmen antre dan sa Rwayonm.” 16  I ti pran sa bann zanfan dan son lebra, poz lanmen lo zot e beni zot. 17  Ler i ti pe ale, en zonm ti tay kot li, tonm azenou devan li e demann li: “Bon Ansenyan, ki mon devret fer pour ganny lavi eternel?” 18  Zezi ti dir li: “Akoz ou apel mwan bon? Napa personn ki bon eksepte Bondye. 19  Ou konn bann komannman: ‘Pa komet mert, pa komet adilter, pa vole, pa donn fo temwannyaz, pa fer frod, onor ou papa ek ou manman.’” 20  Sa zonm ti dir li: “Ansenyan, tousala mon’n fer depi mon lanfans.” 21  Zezi ti get li e i ti kontan li, i ti dir, “I ankor annan en keksoz ki ou bezwen fer: Ale, vann tou sa ki ou annan e donn sa larzan bann pov e ou pou ganny trezor dan lesyel e apre vin mon disip.” 22  Me i ti sagren ler i ti tann sa, alor i ti ale byen tris parski i ti annan en kantite byen. 23  Apre ki i ti’n get otour li, Zezi ti dir son bann disip: “Pa i pou vreman difisil pour sa bann ki annan larzan antre dan Rwayonm Bondye!” 24  Me bann disip ti sirprann pour tann sa. Apre sa, Zezi ti dir: “Mon bann zanfan, pa i vreman difisil pour antre dan Rwayonm Bondye! 25  I pli fasil pour en samo pas dan trou en zegwir ki pour en zonm ris antre dan Rwayonm Bondye.” 26  Zot ti pli etonnen ankor e zot ti dir li:* “Lekel alor ki kapab ganny sove?” 27  Zezi ti get zot dan zot figir e dir: “Pour zonm, i enposib, me i pa leka avek Bondye, parski tou keksoz i posib pour Bondye.” 28  Pyer ti dir li: “Gete! Nou nou’n kit tou sa ki nou annan e nou’n swiv ou.” 29  Zezi ti dir: “Laverite mon dir zot, napa personn ki’n kit son lakaz, frer, ser, manman, papa, zanfan ouswa plantasyon akoz mwan e akoz sa bon nouvel 30  ki la konmela pa pou ganny 100 fwa plis, lakaz, frer, ser, manman, zanfan ek plantasyon avek persekisyon e dan sa lemonn* ki pe vini, lavi eternel. 31  Me bokou ki premye pou vin dernyen e sa ki dernyen pou vin premye.” 32  Zezi ek son bann disip ti lo semen pe mont Zerizalenm e Zezi ti par devan zot. Son bann disip ti sirprann, me sa bann ki ti pe swiv zot ti konmans per. Ankor enn fwa, i ti anmenn sa 12 zapot akote e dir zot sa bann keksoz ki ti pe al arive avek li: 33  “Ekoute! Nou pe mont Zerizalenm e laba Garson zonm pou ganny livre avek bann sef pret ek profeser lalwa. Zot pou kondann li amor e livre li avek dimoun lezot nasyon, 34  zot pou boufonn li, kras lo li, fwet li e touy li, me trwa zour pli tar i pou resisite.” 35  Zak ek Zan, sa de garson Zebede ti vin dir li: “Ansenyan, nou anvi ou fer pour nou sa ki nou pou demann ou.” 36  I ti dir zot: “Ki zot anvi mon fer pour zot?” 37  Zot ti reponn: “Permet nou asiz enn lo ou kote drwat e lot lo ou kote gos dan ou Rwayonm.”* 38  Me Zezi ti dir zot: “Zot pa konnen ki zot pe demande. Zot kapab bwar sa lakoup* ki mon pe al bwar? Zot kapab ganny batize dan menm fason ki mon pe al ganny batize?” 39  Zot ti dir li: “Wi nou kapab.” Alor, Zezi ti dir zot: “Sa lakoup ki mon pe al bwar, zot osi zot pou bwar e zot pou ganny batize dan sa menm fason ki mon pe al ganny batize. 40  Me pour asiz lo mon kote drwat oubyen lo mon kote gos, sa pa mwan ki deside me i pour bann ki mon Papa in swazir.” 41  Ler sa dis lezot zapot ti tann sa, zot ti byen mekontan avek Zak ek Zan. 42  Me Zezi ti apel zot e dir zot: “Zot konnen ki bann ki ganny konsidere konman dirizan bann nasyon i annan lotorite lo lepep e bann dimoun enportan i domin zot. 43  I pa devret koumsa parmi zot, me sa ki anvi vin enportan parmi zot i devret vin zot serviter 44  e sa ki anvi vin premye parmi zot i devret lesklav tou lezot. 45  Parski menm Garson zonm ti vini, pa pour ganny servi, me pour servi e donn son lavi* konman en ranson* pour liber bokou dimoun.” 46  Apre, zot ti ariv Zeriko. Me anmezir ki Zezi, son bann disip ek en lafoul dimoun ti pe kit Zeriko, Bartime (garson Time), en mandyan ki ti aveg ti pe asize o bor semen. 47  Ler i ti tande ki Zezi sa Nazareen ti pe pase, i ti kriye: “Zezi, Garson David, pran pitye pour mwan!” 48  Me en kantite dimoun ti konmans koz severman avek li e demann li pour reste trankil. Me i ti kriy pli for ankor: “Garson David, pran pitye pour mwan!” 49  Alor, Zezi ti arete e dir: “Dir li vin kot mwan.” Alor zot ti kriy sa zonm aveg e zot ti dir li: “Pran kouraz! Leve, i pe apel ou.” 50  I ti zet son manto* ater, deswit i ti leve e al kot Zezi. 51  Apre sa, Zezi ti dir li: “Ki ou oule mon fer pour ou?” Sa zonm aveg ti dir li: “Ansenyan,* fer mwan vwar kler.” 52  Alor, Zezi ti dir li: “Ale. Ou lafwa in fer ou byen.” Deswit i ti vwar kler e i ti konmans swiv li lo semen.

Bann not

Literalman, “sa ki Bondye in met anba menm zoug.”
Oubyen posibleman, “avek kanmarad.”
Oubyen “lepok, sistenm.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “laglwar.”
Sa “lakoup” i reprezant lavolonte Bondye ki Zezi ti bezwen mor.
Literalman, “nanm.”
Oubyen “en pri ki’n ganny peye.”
Manto ti ganny mete par lao lenz en dimoun.
Literalman, “Rabouni.”