Dapre Mark 14:1-72

  • Bann pret i fer konplo pour touy Zezi (1, 2)

  • Delwil parfimen i ganny vide lo Zezi (3-9)

  • Zida i trai Zezi (10, 11)

  • Dernyen Lapak (12-21)

  • Repa Senyer (22-26)

  • Zezi i predir ki Pyer pou dir i pa konn li (27-31)

  • Zezi i priye Zetsemane (32-42)

  • Zezi i ganny arete (43-52)

  • Zezi i ganny zize devan Sannedren (53-65)

  • Pyer i dir i pa konn Zezi (66-72)

14  Aprezan Lapak ek Lafet Dipen san Lelven ti dan ankor de zour. Bann sef pret ek profeser lalwa ti pe rod en mwayen* pour tyonbo* Zezi e touy li,  parski zot ti pe dir: “Me selman pa pandan lafet pangar lepep i revolte.”  Ler Zezi ti Betani pe manze dan lakaz Simon sa lepre, en madanm ti vini avek en boutey* delwil parfimen, delwil nar* pir byen ser. I ti ouver sa boutey e konmans vid sa delwil lo son latet.  Ler zot ti vwar sa, serten ti byen mekontan e zot ti dir antre zot: “Akoz sa delwil parfimen in ganny gaspiye?  Parski sa delwil parfimen ti’n kapab ganny vann pour plis ki 300 denye* e donn sa larzan bann pov!” Zot ti vreman ankoler* avek sa madanm.  Me Zezi ti dir zot: “Les li trankil. Akoz zot pe esey fer problenm avek li? I’n fer en bon aksyon anver mwan.  Parski bann pov pou toultan avek zot e zot kapab fer dibyen anver zot kan zot oule, me mwan mon pa pou touzour avek zot.  I’n fer sa ki i kapab, i’n vid delwil parfimen lo mon lekor davans pour prepar mwan pour mon lanterman.  Laverite mon dir zot, nenport kote dan lemonn kot sa bon nouvel i ganny anonse, sa ki sa madanm in fer pou ganny rakonte an son memwar.” 10  Zida Iskaryot, enn parmi sa 12 zapot* ti al kot bann sef pret pour trai Zezi. 11  Ler zot ti tann sa, zot ti byen kontan e promet pour donn li larzan. Alor i ti konmans rod en loportinite pour trai li. 12  Premye zour Lafet Dipen san Lelven, sa zour ki zot ti annan labitid ofer sakrifis Lapak, son bann disip ti demande: “Kote ou anvi nou al prepare pour ou manz repa Lapak?” 13  Alor, i ti anvoy de son disip e i ti dir zot: “Al dan lavil e en zonm ki pe anmenn en resipyan delo pou zwenn zot. Swiv li 14  e la kot i antre, dir avek met lakour, ‘Ansenyan i dir: “Kote lasanm envite i ete kot mon pou kapab manz repa Lapak avek mon bann disip?”’ 15  I pou montre zot en gran lasanm anler ki annan sa ki neseser, prepar tou keksoz pour nou laba.” 16  Alor bann disip ti ale e ariv dan sa lavil. Tou keksoz ti parey i ti’n dir zot e zot ti prepar Lapak. 17  Ler fernwanr ti fer, i ti vini avek sa 12 zapot. 18  Ler zot ti atab pe manze, Zezi ti dir: “Laverite mon dir zot, enn parmi zot ki pe manze avek mwan pou trai mwan.” 19  Zot ti dan en gran latristes e enn par enn zot ti dir li: “Pa mwan sa, non?” 20  I ti dir zot: “I enn parmi sa 12 zapot, sa enn ki tranp son dipen dan bol avek mwan. 21  Parski Garson zonm pe kit zot, zis parey i’n ganny ekrir konsernan li, me maler pour sa enn ki pou trai Garson zonm! I ti pou’n pli bon si sa zonm pa ti’n ne.” 22  Anmezir zot ti kontinyen manze, Zezi ti pran en dipen, i ti priye* e kas li. I ti donn zot e dir: “Pran, sa i reprezant mon lekor.” 23  Apre i ti pran lakoup, i ti remersye Bondye, donn zot e zot tou zot ti bwar. 24  I ti dir zot: “Sa i reprezant mon ‘disan lalyans’ ki pou ganny verse pour bokou dimoun. 25  Laverite mon dir zot, mon pa pou bwar ankor okenn diven ziska sa zour ki mon pou bwar sa nouvo diven dan Rwayonm Bondye.” 26  Finalman, apre ki zot ti’n sant louanz,* zot ti al lo Montanny Pye Zoliv. 27  Zezi ti dir zot: “Zot tou zot pou abandonn mwan* parski i’n ganny ekrir: ‘Mon pou touy berze e mouton pou disperse.’ 28  Me apre ki mon pou’n ganny resisite, mon pou al esper zot Galile.” 29  Me Pyer ti dir li: “Kantmenm tou lezot pou abandonn ou,* mwan mon pa pou abandonn ou.” 30  Alor Zezi ti dir li: “Laverite mon dir ou ki ozordi, wi, tanto menm, avan kok i sant de fwa, trwa fwa ou pou dir ki ou pa konn mwan.” 31  I ti kontinyen ensiste: “Mon pa pou zanmen dir ki mon pa konn ou, menm si fodre mon mor avek ou.” Tou lezot osi ti konmans dir menm parol. 32  Alor zot ti al en landrwa ki apel Zetsemane e i ti dir son bann disip: “Asiz la pandan ki mon al priye.” 33  I ti anmenn Pyer, Zak ek Zan avek li e i ti konmans santi en gran latristes e son lespri ti fatige en kantite. 34  I ti dir zot: “Mon* sitan dan en gran latristes, konmsi mon pe mor. Reste la e kontinyen veye.” 35  I ti al en pti pe pli lwen, i ti tonm azenou e konmans priye pour ki si i posib, i kapab evit sa leprev. 36  I ti dir: “Aba,* Papa, tou keksoz i posib pour ou, pa les mwan bwar sa lakoup.* Pourtan, pa sa ki mon oule, me sa ki ou oule.” 37  I ti retourn kot zot e vwar zot pe dormi, i ti dir Pyer: “Simon, ou pe dormi? Eski ou ti napa lafors pour kontinyen veye pour enn erdtan? 38  Kontinyen veye e kontinyen priye pour ki zot pa tonm dan tantasyon. Vreman, lespri i anvi* fer sa ki byen, me lekor* enparfe i feb.” 39  I ti al fer lapriyer ankor enn fwa e dir menm parol. 40  Ankor enn fwa, i ti retournen e vwar zot pe dormi parski zot lizye ti lour, alor zot pa ti konnen ki pour dir li. 41  I ti retourn kot zot pour en trwazyenm fwa e dir zot: “Dan en letan koumsa, zot pe dormi e pe repoze! Ase prezan! Ler in arive! Gete! Garson zonm pe ganny livre* avek bann ki annan en move lavi. 42  Leve, annou ale. Gete! Sa enn ki pou trai mwan in arive.” 43  Deswit, pandan ki i ti ankor pe koze, Zida enn parmi sa 12 zapot ti vini avek en lafoul ki ti annan lepe ek mayos ki ti’n ganny anvoye par bann sef pret, profeser lalwa ek ansyen. 44  Sa enn ki ti pou trai li ti dakor pour donn zot en siny. I ti dir: “Sa enn ki mon anbrase, li menm li sa enn, aret li e fer gard anmenn li.” 45  I ti al direk kot li e dir li: “Ansenyan!”* e i ti anbras li avek tandres. 46  Alor zot ti tyonbo li e aret li. 47  Me enn parmi sa bann ki ti pe debout la ti tir son lepe e donn en kou lepe lesklav granpret e sot son zorey. 48  Me Zezi ti dir zot: “Eski zot in vin aret mwan avek lepe ek mayos konmsi mon en voler? 49  Zour apre zour, mon ti abitye ansennyen dan tanp e pourtan zot pa ti aret mwan. Toudmenm, sa in arive pour akonpli Lekritir.” 50  Tou son disip ti abandonn li e sove. 51  Me en serten zenn onm ki ti’n met zis en lenz linenn fen lo li ti konmans swiv li e zot ti esey tyonbo li, 52  me i ti kit son lenz deryer e i ti ale touni.* 53  Zot ti anmenn Zezi kot granpret e tou bann sef pret, ansyen ek profeser lalwa ti’n rasanble. 54  Me Pyer ti swiv li dan lwen ziska kot lakaz granpret, i ti asiz dan lakour avek bann serviter e sof li o bor en gro dife. 55  Aprezan, bann sef pret ek tou manm Sannedren ti pe rod dimoun pour donn temwannyaz kont Zezi pour met li amor, me zot pa ti trouv okenn. 56  Vreman, en kantite dimoun ti pe donn fo temwannyaz kont li, me zot bann temwannyaz pa ti annakor avek kanmarad. 57  Lezot osi ti debout e donn fo temwannyaz kont li: 58  “Nou ti tann li dir, ‘Mon pou detri sa tanp ki’n ganny fer avek lanmen e dan trwa zour mon pou rekonstri en lot ki pa’n ganny fer avek lanmen.’” 59  Menm lo sa size, zot temwannyaz pa ti annakor avek kanmarad. 60  Alor, granpret ti debout devan zot e kestyonn Zezi: “Ou napa nanryen pour dir? Eski ou tande ki sa bann zonm pe dir kont ou?” 61  Me i ti reste trankil e pa dir nanryen. Ankor enn fwa granpret ti konmans kestyonn li: “Eski ou menm Kris, Garson sa Enn Beni?” 62  Alor Zezi ti dir: “Mwan menm e zot pou vwar Garson zonm pe asize lo kote drwat sa Enn Pwisan* e pe vin lo nyaz dan lesyel.” 63  Ler i ti tann sa, granpret ti desir son lenz e dir: “Eski nou vreman bezwen lezot temwen ankor? 64  Zot in tann li pe koz* kont Bondye. Ki zot desizyon?”* Zot tou zot ti kondann li par dir ki i merit lanmor. 65  Serten ti kras lo li, kouver son figir, tap li koudpwen e dir li: “Profetize!” Bann gard ti kalot li dan son figir e apre sa zot ti al avek li. 66  Ler Pyer ti anba dan lakour, enn bann servant granpret ti vini. 67  Ler i ti vwar Pyer pe sof son lekor, i ti get li dan son figir e dir: “Ou osi ou ti avek Zezi sa Nazareen.” 68  Me i ti demanti: “Mon pa ni konn li, ni konpran ki ou pe dir” e i ti al deor dan larantre. 69  Laba, sa servant ti vwar li e ankor enn fwa i ti dir sa bann ki ti pe debout la: “I enn parmi zot li.” 70  Ankor enn fwa i ti demanti. Apre en pti pe letan, sa bann ki ti pe debout lanmenm ti konmans dir avek Pyer: “Sirman ou enn parmi zot, anfet ou en Galileen ou.” 71  Me i ti dir ki i devret ganny modi si i pe koz manti e i ti fer serman: “Mon pa konn sa zonm ki zot pe koz lo la mwan!” 72  Deswit apre en kok ti sante en dezyenm fwa e Pyer ti rapel sa ki Zezi ti’n dir li: “Avan ki kok i sant de fwa, trwa fwa ou pou dir ki ou pa konn mwan.” I ti nepli kapab tenir e i ti konmans plere.

Bann not

Setadir, aret Zezi dan en fason ki dimoun ti pou krwar i zistifye.
Oubyen “aret.”
Vwar not dan Matye 26:7.
Nar i en delwil parfimen ki ganny fer avek fler. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “zot ti koz avek lakoler, zot ti dispit.”
Literalman, “enn parmi sa Douz.”
Literalman, “beni.”
Oubyen “kantik, psonm.”
Literalman, “tonbe akoz mwan.”
Literalman, “zot tou zot pou tonbe akoz ou.”
Literalman, “Mon nanm i.”
En mo Ebre oubyen Arameen ki vedir “O Papa!”
Sa “lakoup” i reprezant lavolonte Bondye ki Zezi ti bezwen mor.
Oubyen “determinen pour.”
Literalman, “laser.”
Oubyen “trair.”
Literalman, “Rabi.”
Oubyen “dan son lanmores.”
Literalman, “kote drwat pwisans.”
Oubyen “blasfenm.”
Oubyen “Ki zot panse?”