Uban sa imong mga higala sa pagbuhat sa labing hinungdanong buluhaton sa tibuok kalibotan!