Unsaon nimo pagpakita ang imong gugma kang Jehova samtang batan-on pa?