«Un testimoni complet del Regne de Déu»

Aquesta publicació analitza com es va formar la congregació cristiana del segle primer i què té a veure això amb nosaltres.

Mapes

Mapes que mostren el que sovint s’anomena Terra Santa i els viatges missionals que va fer l’apòstol Pau.

Carta del Consell Rector

Per què podem estar segurs que Jehovà ens donarà suport perquè continuem donant «un testimoni complet del Regne de Déu»?

CAPÍTOL 1

«Aneu i feu deixebles»

Jesús va predir que el missatge del Regne es predicaria a totes les nacions. Com s’està complint aquesta profecia avui dia?

CAPÍTOL 2

«Sereu els meus testimonis»

Jesús va preparar els apòstols perquè encapçalessin l’obra de predicar. Com ho va fer?

CAPÍTOL 3

«Es van omplir d’esperit sant»

Quin paper va tenir l’esperit sant de Déu en l’inici de la congregació cristiana?

CAPÍTOL 4

«Homes senzills i sense estudis»

Els apòstols actuen amb valentia i Jehovà els beneeix.

CAPÍTOL 5

«Hem d’obeir Déu com a governant»

Els apòstols van assentar precedent per a tots els cristians verdaders.

CAPÍTOL 6

Esteve «estava ple del favor de Déu i de poder»

Què podem aprendre de com va defensar Esteve la seva fe davant del tribunal suprem dels jueus?

CAPÍTOL 7

Es proclamen «les bones notícies sobre Jesús»

Felip ens dona un bon exemple com a evangelitzador.

CAPÍTOL 8

«La congregació va entrar en un període de pau»

Saule, de perseguidor cruel a evangelitzador entusiasta

CAPÍTOL 9

«Déu no és parcial»

Es comença a predicar als gentils incircumcisos.

CAPÍTOL 10

«La paraula de Jehovà va seguir creixent»

Pere és alliberat i els cristians continuen predicant les bones notícies malgrat la persecució.

CAPÍTOL 11

«Plens de goig i d’esperit sant»

L’exemple de Pau ens ajuda a afrontar l’hostilitat i la indiferència de la gent.

CAPÍTOL 12

Parlen «amb valentia gràcies a l’autoritat de Jehovà»

Pau i Bernabé mostren humilitat, perseverança i valentia.

CAPÍTOL 13

«Un desacord i una discussió bastant gran»

Es porta l’assumpte de la circumcisió al consell rector.

CAPÍTOL 14

«Hem decidit unànimement...»

Esbrina què va fer el consell rector per prendre una decisió sobre l’assumpte de la circumcisió i com aquesta va ajudar a mantenir les congregacions unides.

CAPÍTOL 15

Pau continua «enfortint les congregacions»

Els superintendents itinerants ajuden les congregacions a enfortir la seva fe.

CAPÍTOL 16

«Vine a Macedònia»

Quan acceptem assignacions teocràtiques i aguantem amb goig la persecució, rebem benediccions.

CAPÍTOL 17

«Els va fer raonar basant-se en les Escriptures»

Pau dona un testimoni complet als jueus de Tessalònica i Berea.

CAPÍTOL 18

«Ho va fer perquè busquessin Déu [...] i el trobessin»

Quines oportunitats de predicar se li presenten a Pau després d’establir un terreny comú amb els seus oients?

CAPÍTOL 19

«Continua parlant i no et quedis callat»

Analitzar tot el que Pau va fer a Corint ens ajudarà a donar un testimoni complet del Regne de Déu.

Índex d’imatges

Llista de les imatges més destacades d’aquesta publicació.