Ubbil li ci biir

Seede Yexowa yi

Tànnal làkk Wolof

Ndaje Seede Yexowa yi

Mën nga xam ni ñuy doxale suñu ndaje yi. Seetal bérébu ndaje bi la gën a jege.

Seetal béréb bi la gën a jege

Lan lañuy def ci suñu ndaje yi ?

Seede Yexowa yi dañuy am ndaje ñaari yoon ci semen bu nekk ngir jaamu Yàlla (Yawut ya 10:24, 25). Ndaje yooyu, ñépp a ci mën a teew. Dañu ciy jàng li Biibël bi wax ak ni ñu mënee topp li Biibël bi jàngale.

Ñi teew dinañu mën a bokk ci ay waxtaan yu bare, mel ni ci lekkool. Bala ndaje bi di komaase ak buy jeex, dañuy woy ba pare daldi ñaan.

Bu dee sax nekkuloo Seede Yexowa mën nga teew ci suñu ndaje yi. Ñépp ñi ko bëgg mën nañu ñëw. Kenn du fey dara.