Ubbil li ci biir

Seede Yexowa yi

Tànnal làkk Wolof

Ndaje bi ñuy fàttaliku deewu Yeesu

Ci ay teemeeri béréb ci àddina si sépp, dañuy fàttaliku deewu Yeesu benn yoon ci at mi. Dañu koy def ndaxte digal na taalibeem yi ne: “ Defleen lii, ngir fàttaliku ma. ” (Luug 22:19) Ren, bésu fàttaliku bi Samdi 31 màrs 2018 lay doon.

Ñu ngi lay woo nga ñëw ànd ak ñun ci bés bu am solo boobu. Ni yeneen ndaje yi, ndaje boobu ñépp mën nañu cee teew. Kenn du fey dara.