Ñun, seede Yexowa yi dañuy seede, maanaam dañuy wax ci Yexowa mi nga xam ne mooy Yàlla ci Biibël bi te nekk Ki sàkk lépp. Dañuy wax itam lu jëm ci Nguuram. Ci suñu mbootaay am na lu tollook ay téeméeri xeet ak ay téeméeri làkk, waaye loolu terewul ñun ñépp ñu nekk benn ci li ñu bëgg ci wàllu ngëm. Màggal Yexowa mooy li ëpp solo ci ñun. Dañuy def itam lépp ngir roy Yeesu Kirist, moo tax wuyoo turu karceen nekk lu réy ci ñun. Ku nekk ci ñun dafay jël jot ngir dimbali nit ñi ñu jàng li nekk ci Biibël bi ak lu jëm ci nguuru Yàlla.

Xoolal li nekk ci suñu palaas bii ngir gën ñoo xam.