İsa Mesih: Yol, Hakikat, Yaşam

Bu kitaptan Kutsal Kitaba kaydedilmiş olan İsa’nın yaşadığı olayları öğrenebilirsiniz.

GİRİŞ

Yol, Hakikat, Yaşam

İncillerde anlatılan İsa’nın öğrettiği ve yaptığı şeyler hayatınızı değiştirebilir.

1. BÖLÜM

Tanrı’dan Gelen İki Mesaj

Cebrail melek inanılması zor mesajlar iletti.

2. BÖLÜM

İsa Henüz Doğmadan Onurlandırılıyor

Elizabet ve karnındaki bebek, İsa’yı nasıl onurlandırdı?

3. BÖLÜM

Yolu Hazırlayacak Kişi Doğuyor

Zekeriya, dili mucizevi şekilde çözüldüğünde geleceğe yönelik hangi önemli bildiride bulundu?

4. BÖLÜM

Meryem Hamile Ama Evli Değil

Meryem Yusuf’a başka bir erkekten değil, kutsal ruhun mucizesiyle hamile kaldığını söylediğinde Yusuf ona inandı mı?

5. BÖLÜM

İsa Nerede ve Ne Zaman Doğdu?

İsa’nın aralık ayında doğmadığını nereden biliyoruz?

6. BÖLÜM

Vaat Edilen Çocuk

Yusuf ve Meryem İsa’yı bebekken mabede getirdiğinde yaşlı iki peygamber İsa’nın gelecekte neler yapacağını bildirdi.

7. BÖLÜM

Astrologların Ziyareti

Doğuda gördükleri “yıldız” onları başta neden İsa’ya değil de onu öldürmek isteyen Kral Herodes’e götürdü?

8. BÖLÜM

Zalim Bir Hükümdardan Kaçış

Kutsal Kitapta Mesih’le ilgili önceden bildirilen üç peygamberlik sözü İsa’nın yaşamının ilk yıllarında gerçekleşti.

9. BÖLÜM

Nasıra’da Büyüyor

İsa’nın kaç kardeşi vardı?

10. BÖLÜM

Ailesinin Yeruşalim Yolculuğu

Yusuf ve Meryem İsa’yı bulamadıklarında telaşa kapıldı, İsa ise onların kendisinin nerede olacağını hemen tahmin edememelerine şaşırdı.

11. BÖLÜM

Vaftizci Yahya Yolu Hazırlıyor

Bazı Ferisi ve Saduki din adamları geldiğinde Yahya onları kınadı. Neden?

12. BÖLÜM

Vaftizi

İsa hiç günah işlemediğine göre neden vaftiz edildi?

13. BÖLÜM

Şeytan’a Karşı Koyma Tarzı

İsa’nın karşılaştığı ayartıcı durumlar Şeytan’la ilgili iki temel gerçeği ortaya koyar.

14. BÖLÜM

Öğrenci Yetiştirmeye Başlıyor

İsa’nın ilk altı öğrencisini Mesih’i bulduklarına ikna eden neydi?

15. BÖLÜM

Bir Düğünde İlk Mucizesini Yapıyor

İsa annesine, artık sadece Tanrı tarafından yönlendirilmesi gerektiğini gösterdi.

16. BÖLÜM

Hakiki Tapınma İçin Gösterdiği Gayret

Tanrı’nın Kanunu insanların kurban sunmak için Yeruşalim’den hayvan almasına izin veriyordu. Peki İsa mabette ticaret yapanları görünce neden öfkelendi?

17. BÖLÜM

Geceleyin Nikodimos’la Görüşmesi

‘Yeniden doğmak’ ne anlama gelir?

18. BÖLÜM

Yahya’nın Rolü Azalırken İsa’nınki Büyüyor

Vaftizci Yahya öğrencilerinin aksine İsa’yı kıskanmadı.

19. BÖLÜM

Samiriyeli Bir Kadına Açıkladığı Hakikatler

İsa ona muhtemelen daha önce kimseye söylemediği bir şeyi açıkladı.

20. BÖLÜM

Kana’da Yaptığı İkinci Mucize

İsa 25 kilometreden daha uzak bir yerde hasta yatan çocuğu iyileştirdi.

21. BÖLÜM

Nasıra’daki Havrada

İsa’nın hangi sözü yüzünden Nasıralılar onu öldürmeyi isteyecek kadar öfkelendiler?

22. BÖLÜM

“Balık Değil İnsan Yakalayacaksınız”

İsa onları balıkçılığı bırakıp insan aramaya davet etti.

23. BÖLÜM

Kefernahum’da Yaptığı Mucizeler

İsa cinleri çıkarırken, kendisinin Tanrı’nın Oğlu olduğunu söylemelerini neden istemedi?

24. BÖLÜM

Celile’de Hizmet Alanını Genişletiyor

İnsanlar iyileşmek için İsa’ya gelirdi. Ancak İsa hizmetinin aslında daha önemli bir amacı olduğunu onlara açıkladı.

25. BÖLÜM

Bir Cüzamlıya Merhametle Davranıyor

İsa iyileştirdiği kişilerle gerçekten ilgilendiğini basit ama etkili bir sözle gösterdi.

26. BÖLÜM

“Günahların Bağışlandı”

İsa günahların bağışlanmasıyla bedensel sağlığa kavuşmak arasındaki bağlantıyı nasıl açıkladı?

27. BÖLÜM

Matta’nın Aldığı Davet

İsa neden günahkâr olarak tanınan insanlarla birlikte yemek yedi?

28. BÖLÜM

Öğrencileri Neden Oruç Tutmuyordu?

İsa cevap olarak eski ve yeni kumaşla ilgili bir örnek verdi.

29. BÖLÜM

Sebt Günü İyilik Yapmak Doğru mu?

İsa 38 yıldır hasta olan bir adamı iyileştirdiğinde Yahudiler ona neden zulmetmeye başladı?

30. BÖLÜM

Baba’yla Oğul Arasındaki İlişki

Yahudiler İsa’nın kendisini Tanrı’yla bir tuttuğunu düşündü. Ama o, Tanrı’nın kendisinden üstün olduğunu açıkça söyledi.

31. BÖLÜM

Sebt Günü Başak Koparıp Yemek

İsa neden kendisinden “Sebt gününün Efendisi” olarak söz etti?

32. BÖLÜM

Sebt Gününde Kanuna Uygun Olan Nedir?

Normalde karşıt görüşte olan Sadukiler ve Ferisiler ortak bir amaçta birleştiler.

33. BÖLÜM

İşaya Peygamberin Sözleri Yerine Geliyor

İsa iyileştirdiği kişilerden, kim olduğunu ve neler yaptığını kimseye söylememelerini neden istedi?

34. BÖLÜM

On İki Elçisini Seçiyor

Elçi ile öğrenci arasındaki fark nedir?

35. BÖLÜM

Dağdaki Vaaz

İsa’nın vaazındaki temel noktalar nasıl açıklanabilir?

36. BÖLÜM

Bir Yüzbaşının Büyük İmanı

Yüzbaşının hangi davranışı İsa’yı hayrete düşürdü?

37. BÖLÜM

Dul Bir Kadının Oğlunu Diriltiyor

Bu mucizeyi görenler bunun neye işaret ettiğini anladı.

38. BÖLÜM

Yahya’nın İsa’dan Duymak İstediği

Yahya neden İsa’ya “Mesih sen misin” diye sordu? Bundan şüphe mi duyuyordu?

39. BÖLÜM

Duyarsız Bir Neslin Kınanması

İsa faaliyetinin merkezi olan Kefernahum’da yaşayanlara, “Sodom Hüküm Gününe sizden daha kolay dayanacak” dedi.

40. BÖLÜM

Bağışlayıcı Olma Konusunda Bir Ders

İsa muhtemelen fahişe olan bir kadına günahlarının bağışlandığını söyledi. Acaba İsa, Tanrı’nın kanunlarının çiğnenmesini hoşgörüyle mi karşılıyordu?

41. BÖLÜM

Mucizelerin Ardındaki Güç

Kardeşleri İsa’nın aklını kaçırdığını düşündü.

42. BÖLÜM

Ferisileri Azarlıyor

“Yunus peygamberin alameti” nedir?

43. BÖLÜM

Tanrı’nın Krallığıyla İlgili Örnekler

İsa krallığın çeşitli yönlerden kavranmasını kolaylaştırmak için sekiz örnek verdi.

44. BÖLÜM

Göldeki Fırtınayı Dindiriyor

İsa rüzgârı ve dalgaları sakinleştirerek gelecekte, yönetimi altında yeryüzündeki yaşam koşullarının nasıl olacağını gösterdi.

45. BÖLÜM

Cinler Üzerindeki Gücü

Bir insan birden fazla cinin etkisinde olabilir mi?

46. BÖLÜM

İsa’nın Giysisine Dokunarak İyileşen Kadın

İsa bu etkileyici olayda gücünü ve merhametini gösterdi.

47. BÖLÜM

Bir Genç Kız Hayata Dönüyor!

İsa ölen kız için “uyuyor” dediğinde insanlar ona güldü. Onlar neyi bilmiyordu?

48. BÖLÜM

Mucizelerine Rağmen Nasıra’da Bile Reddediliyor

Nasıralılar İsa’yı, anlattıkları ve mucizelerinden dolayı değil, başka bir sebeple reddetti.

49. BÖLÜM

Celile’deki Duyuru Faaliyeti ve Elçilerin Eğitilmesi

“Göklerin krallığı yaklaştı” ifadesi ne anlama gelir?

50. BÖLÜM

Elçilerini Muhalefete Hazırlıyor

Onlara ölümden korkmamalarını söylediği halde neden zulüm görünce kaçmalarını öğütledi?

51. BÖLÜM

Doğum Günü Kutlamasında Cinayet

Salome’nin dansı Herodes’i öylesine etkiledi ki ona ne dilerse vereceğini söyledi. Peki Salome’nin dehşet verici isteği neydi?

52. BÖLÜM

Binlerce Kişiyi Birkaç Ekmek ve Balıkla Doyuruyor

İsa’nın bu mucizesi o kadar önemlidir ki İncil yazarlarının hepsi bundan bahsetmiştir.

53. BÖLÜM

Doğaya Hükmeden Yönetici

İsa’nın su üzerinde yürüdüğünü ve fırtınayı dindirdiğini gören elçiler bundan ne öğrendi?

54. BÖLÜM

“Hayat Ekmeği”

İsa, yanına gelebilmek için büyük çaba harcayan insanlara neden çıkıştı?

55. BÖLÜM

İsa’nın Sarsıcı Sözleri

İsa’nın bu sözleri üzerine birçok öğrencisi onu terk etti.

56. BÖLÜM

İnsanı Asıl Kirleten Nedir?

Ağza giren mi yoksa ağızdan çıkan şeyler mi?

57. BÖLÜM

Bir Kızı ve İşitme Engelli Birini İyileştiriyor

Kadın, kendi milletinden kişiler için “yavru köpekler” ifadesini kullanan İsa’ya neden gücenmedi?

58. BÖLÜM

Ekmek Mucizesi ve Maya Hakkındaki Uyarı

İsa’nın öğrencileri mayayla neyi kastettiğini en sonunda anladılar.

59. BÖLÜM

İnsanoğlu Kimdir?

Krallığın anahtarları nelerdir? Onları kim, nasıl kullanmıştır?

60. BÖLÜM

Görünüm Değişimi: Mesih’in İhtişamına Bir Tanıklık

Görünüm değişimi neydi ve ne anlama geliyordu?

61. BÖLÜM

İsa Cinin Etkisindeki Çocuğu İyileştiriyor

İsa iman eksikliği nedeniyle çocuğun iyileştirilemediğini söyledi. Peki imanı eksik olan kimdi, çocuk mu, babası mı, yoksa İsa’nın öğrencileri mi?

62. BÖLÜM

Alçakgönüllülük Konusunda Önemli Bir Ders

Yetişkinler küçük bir çocuktan önemli bir ders alıyor.

63. BÖLÜM

Günah ve Tökezletici Davranışlarla İlgili Öğüt

İsa, kardeşler arasında yaşanabilecek ciddi meseleleri ele alırken izlenecek üç adımı anlattı.

64. BÖLÜM

Bağışlayıcı Olmak Bir Yükümlülük

İsa merhametsiz köle örneğiyle, başkalarını bağışlamaya hazır olup olmadığımızı Tanrı’nın ne kadar önemsediğini gösterdi.

65. BÖLÜM

Yeruşalim’e Giderken Öğretmeye Devam Ediyor

İsa üç ayrı kişiyle konuşurken onu takip etmelerini engelleyebilecek tutumları belirtti.

66. BÖLÜM

Çardaklar Bayramı İçin Yeruşalim’de

İsa’yı dinleyenler neden onun cinin etkisinde olduğunu düşündü?

67. BÖLÜM

“Onun Gibi Konuşan Biri Görülmemiştir”

Yahudi yüksek mahkemesinin neredeyse tüm üyeleri İsa’ya karşıydı, fakat içlerinden biri onu savundu.

68. BÖLÜM

Tanrı’nın Oğlu ‘Dünyanın Işığıdır’

İsa “Hakikat sizi özgür kılacak” dedi. Hakikat insanı ne açıdan özgür kılar?

69. BÖLÜM

Babaları Kimdi? İbrahim mi, İblis mi?

İsa İbrahim’in çocuklarının nasıl tanınabileceği ve kendi Babasının kim olduğu hakkında konuştu.

70. BÖLÜM

Doğuştan Kör Bir Adamı İyileştiriyor

İsa’nın öğrencileri adamın neden kör olduğunu sordu. O, kendi günahları ya da anne babasının günahları yüzünden mi kör doğmuştu? İsa adamı iyileştirince insanlar farklı tepkiler verdi.

71. BÖLÜM

Ferisiler İyileşen Adamı Sorguya Çekiyor

Önceden kör olan adamın mantıklı cevabı Ferisileri öfkelendirdi. Anne babasının korktuğu başına geldi ve Ferisiler onu havradan attı.

72. BÖLÜM

70 Öğrencisini Duyuru Faaliyetine Gönderiyor

Yahudiye’de İsa Krallığın iyi haberini duyurmaları için 70 öğrencisini iki kişilik ekipler halinde gönderdi. Onlar insanları bulmak için nereye gidecekti? Havralara mı, evlere mi?

73. BÖLÜM

İyi Komşu Merhametli Samiriyeli

İsa merhametli Samiriyeli meselini anlatarak nasıl etkili bir ders verdi?

74. BÖLÜM

Konukseverlik ve Dua Konusunda Öğütler

İsa Meryem ve Marta’yı evlerinde ziyaret etti. Onlara konukseverlikle ilgili ne öğretti? Daha sonra öğrencilerine neler için dua etmelerini söyledi?

75. BÖLÜM

Gerçek Mutluluğun Kaynağı Nedir?

İsa kendisini eleştirenlere ‘Tanrı’nın parmağının’ ne olduğunu, ‘Tanrı’nın Krallığının onlara nasıl eriştiğini’ ve insanların gerçek mutluluğu nasıl bulabileceklerini açıkladı.

76. BÖLÜM

Bir Ferisiyle Yemekte

İsa Ferisilerin ve Yazıcıların dini konulardaki ikiyüzlü davranışlarını ortaya çıkardı. Onlar insanların omuzlarına hangi ağır yükleri koyuyorlardı?

77. BÖLÜM

Zenginlik Konusundaki Öğüdü

İsa, verdiği örnekte daha büyük ambarlar inşa eden zengin bir adamdan bahsetti. Zenginlik peşinde koşmanın tehlikeleri hakkında hangi öğüdü tekrarladı?

78. BÖLÜM

Sadık Kâhyaya Öğüdü: Hazır Olun!

İsa Tanrı’yla ilişkilerini geliştirmeleri için öğrencileriyle ilgilenmeye devam etti. Peki kâhyanın bu konuda nasıl bir görevi vardı? Efendiyi hazır şekilde beklemek neden bu kadar önemliydi?

79. BÖLÜM

Yaklaşan Yıkımın Nedeni

İsa insanların tövbe etmelerine yardım etmeye çalıştı, aksi takdirde onları bir yıkımın beklediğini söyledi. Peki onlar İsa’nın sözlerinden Tanrı’nın önündeki durumlarıyla ilgili ders çıkaracaklar mıydı?

80. BÖLÜM

İyi Çoban ve Ağıllar

Bir çobanın koyunlarıyla arasındaki ilişki İsa’nın öğrencileri hakkında ne hissettiğini anlamamıza yardım eder. Peki onlar İsa’nın öğrettiklerini anlayıp onun ardından gidecekler miydi?

81. BÖLÜM

“Ben ve Babam Biriz” Sözünün Anlamı

İsa’yı eleştirenlerden bazıları kendini Tanrı’yla bir tuttuğunu iddia ederek onu suçladı. İsa bu sahte suçlamaları nasıl çürüttü?

82. BÖLÜM

Perea’daki Hizmeti

İsa kendisini dinleyenlere kurtulmak için ne yapmaları gerektiğini açıkladı. Bu öğüt o zaman için büyük bir önem taşıyordu. Peki bugün için ne denebilir?

83. BÖLÜM

Bir Yemeğe Çağrılanlar

İsa bir Ferisinin evinde yemekteyken büyük bir akşam yemeğiyle ilgili örneği anlattı. Böylece Tanrı’ya iman eden herkes için çok değerli bir ders verdi. Bu ders neydi?

CHAPTER 84

İsa’nın Öğrencisi Olmak Ciddi Bir Sorumluluktur

Mesih’in öğrencisi olmak ciddi bir sorumluluktur. İsa bunun neleri gerektirdiğini net bir şekilde açıkladı. Onun sözleri takipçisi olmak isteyen bazılarına sarsıcı geldi.

85. BÖLÜM

Tövbe Eden Günahkâr İçin Duyulan Sevinç

Ferisiler ve yazıcılar sıradan insanlarla ilgilendiği için İsa’yı eleştirdiler. O da Tanrı’nın günahkârlara bakışını gösteren örnekler verdi.

86. BÖLÜM

Kaybolan Oğul Geri Dönüyor

İsa’nın müsrif oğul örneğinden hangi dersleri çıkarabiliriz?

87. BÖLÜM 

Önceden Plan Yapın, Akıllıca Davranın

İsa yolsuzluk yapan ve düzen kuran bir kâhya örneği vererek şaşırtıcı bir gerçeği anlatır.

88. BÖLÜM

Zengin Adam ve Lazar İçin Değişim Zamanı

İsa’nın meselini anlamak için kilit etken, iki ana karakterin kimliğini saptamaktır.

89. BÖLÜM

Yahudiye’ye Giderken Perea’da Öğretim Veriyor

İsa bize karşı tekrar tekrar hata yapan kişileri bile affetmemize yardım edebilecek bir niteliğe dikkat çekti.

90. BÖLÜM

“Dirilme ve Yaşam”

İsa’nın “Bana iman eden hiç ölmeyecek” sözlerinin anlamı neydi?

91. BÖLÜM

Lazar’ın Diriltilmesi

İsa’ya muhalif olanların bile bu mucizeyi inkâr etmesi iki açıdan imkânsızdı.

92. BÖLÜM

On Cüzamlıdan Biri Minnettarlığını Gösteriyor

İyileşen adam minnettarlığını sadece İsa’ya mı gösterdi?

93. BÖLÜM

İnsanoğlunun Ortaya Çıkacağı Gün

Mesih’in hazır bulunuşu hangi anlamda şimşek gibi olacaktı?

94. BÖLÜM

Duanın ve Alçakgönüllülüğün Önemi

İsa dul kadın ve adaletsiz hâkim örneğinde önemli bir niteliğin değerini vurguladı.

95. BÖLÜM

Boşanma ve Çocuk Sevgisiyle İlgili Dersler

İsa’nın çocuklara bakış açısı öğrencilerinden çok farklıydı. Bunun sebebi neydi?

96. BÖLÜM

Genç ve Zengin Yöneticiye Cevabı

İsa, devenin dikiş iğnesi deliğinden geçmesinin zengin adamın Tanrı’nın krallığına erişmesinden daha kolay olduğunu neden söyledi?

97. BÖLÜM

Bağda Çalışan İşçiler Örneği

Nasıl “Birinci olan birçokları sonuncu, sonuncular da birinci olacak?”

98. BÖLÜM

İtibar Peşindeki Elçiler

Yakup ve Yuhanna Krallıkta özel bir konumda olmak istiyordu. Ancak bunu isteyen yalnız onlar değildi.

99. BÖLÜM

İki Körü İyileştiriyor ve Zakkay’a Yardım Ediyor

İsa’nın Eriha yakınlarında körleri iyileştirmesiyle ilgili Kutsal Kitap kayıtları neden çelişkili değildir?

100. BÖLÜM

On Mina Örneği

“Kimde varsa ona daha çok verilecek; fakat kimde yoksa elindeki de alınacak.” İsa bu sözlerle ne anlatmak istedi?

101. BÖLÜM

Beytanya’da Simun’un Yemek Daveti

Lazar’ın kardeşi Meryem tartışmaya yol açacak bir şey yaptı. Ama İsa onu savundu.

102. BÖLÜM

Kral Yeruşalim’e Sıpa Üzerinde Giriyor

İsa beş yüz yıl önce bildirilen sözleri yerine getirdi.

103. BÖLÜM

Mabet Yeniden Temizleniyor

Yeruşalim’deki tüccarların yaptığı işler göründüğü kadarıyla yasaldı. Peki İsa neden onları haydutlara benzetti?

104. BÖLÜM

Tanrı’nın Sesini Duyan Yahudiler İman Edecek mi?

İsa’ya iman etmekle bu imana göre yaşamak arasında bir fark var mı?

105. BÖLÜM

Bir İncir Ağacından İman Konusunda Alınacak Ders

İsa öğrencilerine imanın ne kadar güçlü olabileceğini ve Tanrı’nın İsrail milletini neden reddettiğini anlattı.

106. BÖLÜM

Bağla İlgili İki Örnek

Oğullarından bağda çalışmalarını isteyen bağcı ve bağını kötü bağcılara kiralayan adam örnekleriyle İsa ne anlatmak istedi?

107. BÖLÜM

Kralın Düğüne Çağırdığı Davetliler

İsa’nın bu meseli aslında daha sonra gerçekleşecek bir peygamberlik sözüydü.

108. BÖLÜM

Kendisine Kurulan Tuzakları Bozuyor

İsa önce Ferisileri susturdu, sonra Sadukileri, son olarak da her iki mezhepten bir grup muhalifini.

109. BÖLÜM

Kendisine Muhalefet Eden Din Adamlarını Kınıyor

İsa dinsel uygulamalardaki farklılıklara neden hoşgörü göstermedi?

110. BÖLÜM

Mabetteki Son Günü

İsa etkili bir ders vermek için fakir bir dul kadına dikkat çekti.

111. BÖLÜM

“Bu Olaylar Ne Zaman Olacak?”

İsa’nın ilk olarak birinci yüzyılda gerçekleşen sözleri ileride daha büyük çapta gerçekleşecek miydi?

112. BÖLÜM

On Kız Örneği: Dikkatli Olmakla İlgili Bir Ders

İsa öğrencilerinin yarısının akılsız, yarısının akıllı olduğunu mu kastediyordu?

113. BÖLÜM

Talantlar Örneği: Gayret Konusunda Bir Ders

İsa’nın örneği “Kimde varsa ona daha çok verilecek” sözlerine açıklık getirdi.

114. BÖLÜM

Kral Mesih Koyunları ve Keçileri Yargılıyor

İsa çarpıcı bir mesel anlatarak ebedi hükmün temelini açıkladı.

115. BÖLÜM

İsa’nın Son Fıshı Yaklaşıyor

Din adamlarının İsa’ya ihanet etmesi için Yahuda İskariyot’la anlaşarak ona tam 30 gümüş para vermesi neden dikkate değer?

116. BÖLÜM

Son Fısıh Yemeğinde Alçakgönüllülüğü Öğretiyor

İsa bir hizmetçinin yapması gereken işi yaparak elçilerini şaşırttı.

117. BÖLÜM

Efendimizin Akşam Yemeği

İsa takipçilerinin her yıl Yahudi takvimine göre 14 Nisan’da tekrarlaması gereken bir anma düzenlemesi başlattı.

118. BÖLÜM

Kimin Büyük Olduğu Tartışılıyor

Elçiler İsa’nın akşamın ilk saatlerinde verdiği dersi çoktan unutmuştu.

119. BÖLÜM

İsa: Yol, Hakikat, Yaşam

İsa, Tanrı’ya yaklaşmakla ilgili önemli bir gerçeği anlattı.

120. BÖLÜM

Meyve Veren Dallar ve İsa’nın Dostları

İsa’nın öğrencileri hangi anlamda ‘meyve verecekti’?

121. BÖLÜM

“Cesur Olun! Ben Dünyayı Yendim”

İsa öldürüleceği halde neden “dünyayı yendim” diyebildi?

122. BÖLÜM

Üst Kattaki Odada Kapanış Duası

İsa insanlara kurtuluş sağlamaktan çok daha önemli bir şey de başardığını net bir şekilde ortaya koydu.

123. BÖLÜM

Derin Keder İçinde Ettiği Dua

İsa Tanrı’ya neden “bu kâseyi benden al” diye dua etti? Ölümüyle fidye sağlamak üzere üstlendiği rolden vaz mı geçiyordu?

124. BÖLÜM

Mesih Ele Veriliyor ve Tutuklanıyor

Gece yarısı olmasına rağmen Yahuda İsa’yı bulabildi.

125. BÖLÜM

Önce Hanna’ya Sonra Kayafa’ya Götürülüyor

İsa’nın Sanhedrin’deki duruşması adalet ilkelerini çiğneyen düzmece bir yargılamaydı.

126. BÖLÜM

Petrus’un İnkârı

İmanlı ve sadık biri olan Petrus nasıl bu kadar kolayca İsa’ya sırt çevirmişti?

127. BÖLÜM

Önce Sanhedrin, Sonra Pilatus Tarafından Yargılanıyor

Yahudi din adamları gerçek niyetlerini ortaya koydu.

128. BÖLÜM

Pilatus ve Herodes Tarafından Suçsuz Bulunuyor

Pilatus İsa’yı yargılanmak üzere neden Herodes’e gönderdi? Onun yetkisi yok muydu?

129. BÖLÜM

Pilatus İsa’yı Halkın Karşısına Çıkarıyor: “İşte O Adam!”

İsa’nın değerli nitelikleri Pilatus’u bile etkiledi.

130. BÖLÜM

İdam Yerine Götürülüyor

İsa kederli kadınlara neden kendisi için değil çocukları için ağlamalarını söyledi?

131. BÖLÜM

Direğe Gerilen Suçsuz Kral

İsa kendisiyle birlikte idam edilecek suçlulardan birine önemli bir vaatte bulundu.

132. BÖLÜM

“Bu Adam Kesinlikle Tanrı’nın Oğluydu”

Gündüz çöken karanlık, şiddetli bir deprem, mabetteki perdenin yırtılması gibi mucizeler İsa hakkında neyi kanıtlar?

133. BÖLÜM

İsa İçin Cenaze Hazırlıkları ve Gömülmesi

İsa’yı güneş batmadan önce gömmek için neden acele edildi?

134. BÖLÜM

Mezar Boş! İsa Yaşıyor!

İsa diriltildikten sonra ilk olarak elçilere değil öğrencisi olan kadınlara göründü.

135. BÖLÜM

Diriltilen İsa Birçok Kişiye Görünüyor

İsa diriltildiğini öğrencilerine nasıl kanıtladı?

136. BÖLÜM

Celile Gölü Kıyısında

İsa Petrus’un kendisine olan sevgisini nasıl kanıtlayabileceğini üç kez tekrarladı.

137. BÖLÜM

Pentekost’tan Önce Yüzlerce Kişiye Görünüyor

Diriltilen İsa göğe gitmeden önce öğrencilerine kutsal ruhu nasıl alabileceklerini ve ondan nasıl yararlanabileceklerini tekrar tekrar söyledi.

138. BÖLÜM

Mesih Tanrı’nın Sağında

İsa gökte düşmanlarına karşı harekete geçmeyi beklerken ne yapacaktı?

139. BÖLÜM

Yeryüzünü Cennete Dönüştürüyor ve Görevini Tamamlıyor

İsa’nın Krallığı Babasına teslim etmeden önce yapması gereken çok şey var.

İsa’nın Örnek Alabileceğimiz Nitelikleri

İsa yaşamı boyunca sekiz niteliği tekrar tekrar gösterdi.

Ayet Dizini

İncillerdeki ayetlerin bu kitabın hangi bölümünde geçtiğini bulmak için bu dizini kullanabilirsiniz.

Örnekler (Meseller)

İsa’nın örneklerinin alfabetik sıralanmış listesi. Aradığınız örneğin hangi bölümünde geçtiğini bulabilirsiniz.

Mesih’le İlgili Bazı Peygamberlik Sözleri

İsa’nın yaşamındaki olayları ve Mesih olduğunu kanıtlayan Kutsal Kitaptaki peygamberlik sözlerini değinilen bölümlerden bulabilirsiniz.

İsa’nın Yaşadığı ve Öğretim Verdiği Yerler

Bu haritadan İsa’nın hizmetini nerelerde sürdürdüğünü görebilirsiniz.