İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 34. BÖLÜM

On İki Elçisini Seçiyor

On İki Elçisini Seçiyor

Vaftizci Yahya’nın İsa’yı Tanrı Kuzusu olarak tanıtmasının üstünden yaklaşık bir buçuk yıl geçmişti. İsa halka yönelik hizmetine başladıktan sonra bazı samimi kişiler onun öğrencisi olmuştu; bunlar arasında Andreas, Simun Petrus, Yuhanna ve muhtemelen Yakup (Yuhanna’nın kardeşi), ayrıca Filipus ve Natanael (Bartolomeus) vardı. Zamanla başka birçok kişi de Mesih’i takip etmeye başladı (Yuhanna 1:45-47).

İsa artık elçilerini seçmeye hazırdı. Elçiler yakın arkadaşları olacak ve ondan özel bir eğitim alacaklardı. Fakat İsa onları seçmeden önce, belki Celile Gölü kıyısında, Kefernahum’a fazla uzak olmayan bir dağa çıktı. Orada bütün geceyi dua ederek geçirdi, büyük olasılıkla Tanrı’dan hikmet diledi ve desteğini istedi. Ertesi gün öğrencilerini yanına çağırıp 12’sini elçileri olarak seçti.

İsa’nın seçtikleri arasında bölümün başında adları geçen altı kişi ve vergi toplama yerinde oturan Matta vardı. Diğer beş kişi ise Yahuda (diğer adı Taddeus, “Yakup’un oğlu”), Gayretli Simun, Tomas, Alfeos’un oğlu Yakup ve Yahuda İskariyot’tu (Matta 10:2-4; Luka 6:16).

Bu 12 kişi o güne dek yolculuklarında İsa’ya eşlik etmişti ve İsa onları çok iyi tanıyordu. İçlerinden bazıları onun akrabasıydı. Yakup ve Yuhanna adlı kardeşlerin İsa’nın birinci dereceden kuzeni olduğu anlaşılıyor. Eğer bazılarının düşündüğü gibi Alfeos İsa’nın üvey babası Yusuf’un kardeşiyse, Alfeos’un oğlu elçi Yakup da İsa’nın kuzeniydi.

Elçilerinin ismini hatırlamak elbette İsa için sorun değildi. Peki siz hepsinin ismini hatırlayabiliyor musunuz? Bunu kolaylaştırmanın bir yolu, iki Simun, iki Yakup ve iki Yahuda olduğunu akılda tutmaktır. Simun’un (Petrus) Andreas adlı bir kardeşi, Zebedi’nin oğlu Yakup’un da Yuhanna adlı bir kardeşi vardı. Sekiz elçinin ismini bu şekilde hatırlamak mümkündür. Diğer dördü, vergi tahsildarı olan Matta, sonradan kuşkuya kapılan Tomas, ağacın altındayken davet edilen Natanael ve onun arkadaşı Filipus’tur.

Elçilerin 11’i İsa’nın memleketi olan Celile bölgesindendi. Natanael Kana şehrindendi. Filipus, Petrus ve Andreas aslında Beytsaydalıydı. Petrus ve Andreas sonradan Kefernahum’a taşınmıştı; belli ki Matta da orada yaşıyordu. Yakup ve Yuhanna da Kefernahum yakınlarında oturuyor ve o çevrede balıkçılık yapıyordu. İsa’yı sonradan ele verecek olan Yahuda İskariyot ise anlaşılan Yahudiyeli tek elçiydi.