İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 18. BÖLÜM

Yahya’nın Rolü Azalırken İsa’nınki Büyüyor

Yahya’nın Rolü Azalırken İsa’nınki Büyüyor

MATTA 4:12 MARKOS 6:17-20 LUKA 3:19, 20 YUHANNA 3:22–4:3

  • İSA’NIN ÖĞRENCİLERİ İNSANLARI VAFTİZ ETMEYE BAŞLAR

  • VAFTİZCİ YAHYA HAPSEDİLİR

İsa MS 30 yılının Fısıh bayramını kutladıktan sonra öğrencileriyle birlikte Yeruşalim’den ayrıldı. Ancak onlar doğrudan Celile’deki evlerine gitmediler. Yahudiye bölgesine giderek orada birçok kişiyi vaftiz ettiler. Vaftizci Yahya muhtemelen Ürdün Vadisi’nde yaklaşık bir yıldır benzer bir iş yapıyordu ve öğrencilerinden bazıları hâlâ kendisiyle birlikteydi.

İsa kendisi kimseyi vaftiz etmedi, onun gözetiminde öğrencileri bunu yapıyordu. İsa’nın hizmetinin bu döneminde hem o hem de Yahya, Tanrı’nın Kanun ahdine karşı işledikleri günahlardan tövbe eden Yahudilere öğretim verdi (Elçiler 19:4).

Ancak İsa’yı kıskanan Yahya’nın öğrencileri ‘Bak, birlikte olduğun kişi [İsa] halkı vaftiz ediyor ve herkes ona gidiyor’ diye yakındılar (Yuhanna 3:26). Yahya kıskançlık duymadı, aksine İsa’nın başarısına sevindi ve öğrencilerinin de sevinmesini istedi. Onlara şunu söyledi: “Ben Mesih olmadığımı, sadece onun önünden gönderildiğimi söylemiştim; buna siz de tanıksınız.” Herkesin anlayabileceği bir örnekle durumu açıkladı: “Gelin kiminse güvey odur. Ancak, orada durup güveye kulak veren sağdıç, onun sesini duyduğunda çok sevinir. Benim sevincim de işte böyle tamamlandı” (Yuhanna 3:28, 29).

Yahya örnekteki güveyin dostu gibi, aylar önce öğrencilerini İsa’yla tanıştırdığında sevinç duymuştu. Onlardan bazıları İsa’yı izledi ve zamanla kutsal ruhla meshedildi. Yahya diğer öğrencilerinin de İsa’yı takip etmesini istiyordu. Aslında Yahya’nın amacı İsa’nın hizmetine başlaması için yolu hazırlamaktı. Bunu şu sözlerle açıkladı: “O büyümeye devam etmeli, fakat ben küçülmeliyim” (Yuhanna 3:30).

Bu olaydan daha önce İsa’yı takip etmeye başlamış olan Yuhanna, onun geldiği yer ve insanlığın kurtuluşundaki temel rolü hakkında sonradan şöyle yazdı: “Yukarıdan gelen, herkesin üzerindedir . . . . Baba Oğlu sever ve her şeyi onun eline vermiştir. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı olur, Oğula itaat etmeyen ise yaşam görmeyecektir; Tanrı’nın gazabından kaçamaz” (Yuhanna 3:31, 35, 36). Bu çok önemli gerçeği tüm insanlığın bilmesi gerekiyordu.

Vaftizci Yahya, kendi rolünün ve yaptığı işin arka planda kalması gerektiğini söyledikten bir süre sonra Kral Herodes tarafından tutuklandı. Herodes, üvey kardeşi Filipos’un karısı Herodias’la evlenmişti. Yahya onun bu ahlaksız davranışını herkesin içinde açığa vurunca Herodes onu hapse attı. İsa, Yahya’nın hapsedildiğini duyunca öğrencileriyle birlikte Yahudiye’den ayrıldı ve Celile’ye gitti (Matta 4:12; Markos 1:14).