İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 3. KISIM

İsa Hizmetini Celile’de Yoğunlaştırıyor

‘İsa şu sözleri duyurmaya başladı: “Göklerin krallığı yaklaştı”’ (Matta 4:17)

İsa Hizmetini Celile’de Yoğunlaştırıyor

BU KISIMDA

20. BÖLÜM

Kana’da Yaptığı İkinci Mucize

İsa 25 kilometreden daha uzak bir yerde hasta yatan çocuğu iyileştirdi.

21. BÖLÜM

Nasıra’daki Havrada

İsa’nın hangi sözü yüzünden Nasıralılar onu öldürmeyi isteyecek kadar öfkelendiler?

22. BÖLÜM

“Balık Değil İnsan Yakalayacaksınız”

İsa onları balıkçılığı bırakıp insan aramaya davet etti.

23. BÖLÜM

Kefernahum’da Yaptığı Mucizeler

İsa cinleri çıkarırken, kendisinin Tanrı’nın Oğlu olduğunu söylemelerini neden istemedi?

24. BÖLÜM

Celile’de Hizmet Alanını Genişletiyor

İnsanlar iyileşmek için İsa’ya gelirdi. Ancak İsa hizmetinin aslında daha önemli bir amacı olduğunu onlara açıkladı.

25. BÖLÜM

Bir Cüzamlıya Merhametle Davranıyor

İsa iyileştirdiği kişilerle gerçekten ilgilendiğini basit ama etkili bir sözle gösterdi.

26. BÖLÜM

“Günahların Bağışlandı”

İsa günahların bağışlanmasıyla bedensel sağlığa kavuşmak arasındaki bağlantıyı nasıl açıkladı?

27. BÖLÜM

Matta’nın Aldığı Davet

İsa neden günahkâr olarak tanınan insanlarla birlikte yemek yedi?

28. BÖLÜM

Öğrencileri Neden Oruç Tutmuyordu?

İsa cevap olarak eski ve yeni kumaşla ilgili bir örnek verdi.

29. BÖLÜM

Sebt Günü İyilik Yapmak Doğru mu?

İsa 38 yıldır hasta olan bir adamı iyileştirdiğinde Yahudiler ona neden zulmetmeye başladı?

30. BÖLÜM

Baba’yla Oğul Arasındaki İlişki

Yahudiler İsa’nın kendisini Tanrı’yla bir tuttuğunu düşündü. Ama o, Tanrı’nın kendisinden üstün olduğunu açıkça söyledi.

31. BÖLÜM

Sebt Günü Başak Koparıp Yemek

İsa neden kendisinden “Sebt gününün Efendisi” olarak söz etti?

32. BÖLÜM

Sebt Gününde Kanuna Uygun Olan Nedir?

Normalde karşıt görüşte olan Sadukiler ve Ferisiler ortak bir amaçta birleştiler.

33. BÖLÜM

İşaya Peygamberin Sözleri Yerine Geliyor

İsa iyileştirdiği kişilerden, kim olduğunu ve neler yaptığını kimseye söylememelerini neden istedi?

34. BÖLÜM

On İki Elçisini Seçiyor

Elçi ile öğrenci arasındaki fark nedir?

35. BÖLÜM

Dağdaki Vaaz

İsa’nın vaazındaki temel noktalar nasıl açıklanabilir?

36. BÖLÜM

Bir Yüzbaşının Büyük İmanı

Yüzbaşının hangi davranışı İsa’yı hayrete düşürdü?

37. BÖLÜM

Dul Bir Kadının Oğlunu Diriltiyor

Bu mucizeyi görenler bunun neye işaret ettiğini anladı.

38. BÖLÜM

Yahya’nın İsa’dan Duymak İstediği

Yahya neden İsa’ya “Mesih sen misin” diye sordu? Bundan şüphe mi duyuyordu?

39. BÖLÜM

Duyarsız Bir Neslin Kınanması

İsa faaliyetinin merkezi olan Kefernahum’da yaşayanlara, “Sodom Hüküm Gününe sizden daha kolay dayanacak” dedi.

40. BÖLÜM

Bağışlayıcı Olma Konusunda Bir Ders

İsa muhtemelen fahişe olan bir kadına günahlarının bağışlandığını söyledi. Acaba İsa, Tanrı’nın kanunlarının çiğnenmesini hoşgörüyle mi karşılıyordu?

41. BÖLÜM

Mucizelerin Ardındaki Güç

Kardeşleri İsa’nın aklını kaçırdığını düşündü.

42. BÖLÜM

Ferisileri Azarlıyor

“Yunus peygamberin alameti” nedir?

43. BÖLÜM

Tanrı’nın Krallığıyla İlgili Örnekler

İsa krallığın çeşitli yönlerden kavranmasını kolaylaştırmak için sekiz örnek verdi.

44. BÖLÜM

Göldeki Fırtınayı Dindiriyor

İsa rüzgârı ve dalgaları sakinleştirerek gelecekte, yönetimi altında yeryüzündeki yaşam koşullarının nasıl olacağını gösterdi.

45. BÖLÜM

Cinler Üzerindeki Gücü

Bir insan birden fazla cinin etkisinde olabilir mi?

46. BÖLÜM

İsa’nın Giysisine Dokunarak İyileşen Kadın

İsa bu etkileyici olayda gücünü ve merhametini gösterdi.

47. BÖLÜM

Bir Genç Kız Hayata Dönüyor!

İsa ölen kız için “uyuyor” dediğinde insanlar ona güldü. Onlar neyi bilmiyordu?

48. BÖLÜM

Mucizelerine Rağmen Nasıra’da Bile Reddediliyor

Nasıralılar İsa’yı, anlattıkları ve mucizelerinden dolayı değil, başka bir sebeple reddetti.

49. BÖLÜM

Celile’deki Duyuru Faaliyeti ve Elçilerin Eğitilmesi

“Göklerin krallığı yaklaştı” ifadesi ne anlama gelir?

50. BÖLÜM

Elçilerini Muhalefete Hazırlıyor

Onlara ölümden korkmamalarını söylediği halde neden zulüm görünce kaçmalarını öğütledi?

51. BÖLÜM

Doğum Günü Kutlamasında Cinayet

Salome’nin dansı Herodes’i öylesine etkiledi ki ona ne dilerse vereceğini söyledi. Peki Salome’nin dehşet verici isteği neydi?

52. BÖLÜM

Binlerce Kişiyi Birkaç Ekmek ve Balıkla Doyuruyor

İsa’nın bu mucizesi o kadar önemlidir ki İncil yazarlarının hepsi bundan bahsetmiştir.

53. BÖLÜM

Doğaya Hükmeden Yönetici

İsa’nın su üzerinde yürüdüğünü ve fırtınayı dindirdiğini gören elçiler bundan ne öğrendi?

54. BÖLÜM

“Hayat Ekmeği”

İsa, yanına gelebilmek için büyük çaba harcayan insanlara neden çıkıştı?

55. BÖLÜM

İsa’nın Sarsıcı Sözleri

İsa’nın bu sözleri üzerine birçok öğrencisi onu terk etti.

56. BÖLÜM

İnsanı Asıl Kirleten Nedir?

Ağza giren mi yoksa ağızdan çıkan şeyler mi?

57. BÖLÜM

Bir Kızı ve İşitme Engelli Birini İyileştiriyor

Kadın, kendi milletinden kişiler için “yavru köpekler” ifadesini kullanan İsa’ya neden gücenmedi?

58. BÖLÜM

Ekmek Mucizesi ve Maya Hakkındaki Uyarı

İsa’nın öğrencileri mayayla neyi kastettiğini en sonunda anladılar.

59. BÖLÜM

İnsanoğlu Kimdir?

Krallığın anahtarları nelerdir? Onları kim, nasıl kullanmıştır?

60. BÖLÜM

Görünüm Değişimi: Mesih’in İhtişamına Bir Tanıklık

Görünüm değişimi neydi ve ne anlama geliyordu?

61. BÖLÜM

İsa Cinin Etkisindeki Çocuğu İyileştiriyor

İsa iman eksikliği nedeniyle çocuğun iyileştirilemediğini söyledi. Peki imanı eksik olan kimdi, çocuk mu, babası mı, yoksa İsa’nın öğrencileri mi?

62. BÖLÜM

Alçakgönüllülük Konusunda Önemli Bir Ders

Yetişkinler küçük bir çocuktan önemli bir ders alıyor.

63. BÖLÜM

Günah ve Tökezletici Davranışlarla İlgili Öğüt

İsa, kardeşler arasında yaşanabilecek ciddi meseleleri ele alırken izlenecek üç adımı anlattı.

64. BÖLÜM

Bağışlayıcı Olmak Bir Yükümlülük

İsa merhametsiz köle örneğiyle, başkalarını bağışlamaya hazır olup olmadığımızı Tanrı’nın ne kadar önemsediğini gösterdi.

65. BÖLÜM

Yeruşalim’e Giderken Öğretmeye Devam Ediyor

İsa üç ayrı kişiyle konuşurken onu takip etmelerini engelleyebilecek tutumları belirtti.