İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları

Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları

Hüküm Günü nedir?

Hüküm Günü neden sevinçli bir dönem olacak?

Kutsal Kitabın yazıldığı devirlerde Yaratıcımız halkını adaletsizlikten kurtarmak için hâkimler kullanmıştı (Hâkimler 2:18). Kutsal Kitap ileride gerçekleşecek Hüküm Gününde tüm dünyanın hâkimi Yehova Tanrı’nın insanlığı adaletsizlikten kurtaracağını söyler. Bu sevinçli bir dönem olacak (Mezmur 96:12, 13 ve İşaya 26:9’u okuyun).

Yaratıcımız hem yaşayanlar hem de ölüler için adaleti sağlamak üzere İsa peygamberi görevlendirdi (Elçiler 10:42; 17:31). Ne yazık ki birçok kişi Yaratıcıyı tanıyamadan öldü. İsa bu kişileri Hüküm Günü sırasında hayata geri döndürecek, böylece onlar gerçek Tanrı’yı tanıma ve sevme fırsatına sahip olacaklar (Elçiler 24:15’i okuyun).

Hüküm Günü ne kadar sürecek?

Hüküm Günü bin yıl sürecek ve ölüler bu dönemde diriltilecek (Vahiy 20:4, 12). Diriltilenlerin, Yaratıcı hakkında bilgi almak ve O’na itaat etmeyi öğrenmek için zamana ihtiyaçları olacak. Yaygın inanışın tersine Kutsal Kitap insanların ölmeden önce yaptıklarına göre değil, diriltildikten sonra yapacaklarına göre yargılanacağını gösterir (Romalılar 6:7’yi okuyun).

Kutsal Kitap, bu bin yıllık dönem başlamadan önce gerçekleşecek başka bir hüküm gününden daha söz eder. Bu derginin kapak makalesinde ele alındığı gibi bu hüküm günü, “son” olarak da adlandırılır. O gün Tanrı Kendisinden korkmayan kötü insanların hepsini yok edecek (2. Petrus 3:7). Bu nedenle Yaratıcımıza olan sevgimizi kanıtlamak için elimizden geleni yapmalıyız (2. Petrus 3:9, 13’ü okuyun).