İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları

Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları

Melekler bize yardım edebilir mi?

Melekler geçmişte Daniel peygambere yardım ettiği gibi bugün de insanların iyi haberden yararlanmasına yardım ediyor

Yehova Tanrı insanları yaratmadan uzun zaman önce milyonlarca melek yarattı (Eyüp 38:4, 7). Bu melekler Tanrı’ya hizmet eden güçlü ruhi varlıklardır. Tanrı zaman zaman onları yeryüzündeki kullarını yönlendirmek ve korumak amacıyla kullanmıştır (Mezmur 91:10, 11). Melekler bugün de insanların İsa’nın takipçilerinin duyurduğu iyi haberden yararlanmasına yardım ediyor (Vahiy 14:6, 7’yi okuyun).

Peki yardım etmeleri için meleklere dua etmemiz doğru olur mu? Hayır, çünkü dua ibadetin bir kısmıdır ve ibadet etmemiz gereken tek varlık Tanrı’dır (Vahiy 19:10). Melekler Tanrı’ya hizmet ettikleri için insanlardan değil Tanrı’dan aldıkları talimatları yerine getirirler. Bu nedenle yalnızca Tanrı’ya dua etmeliyiz (Mezmur 103:20, 21 ve Matta 26:53’ü okuyun).

Kötü melekler var mıdır?

İnsanlar gibi melekler de özgür iradeyle yaratılmıştır ve doğruyu ya da yanlışı seçmekte özgürdürler. Ne yazık ki birçok melek Tanrı’ya isyan etti (2. Petrus 2:4). İsyan eden ilk melek Şeytan’dı, başka melekler de onun ardından giderek cinler haline geldi. 1914 yılında Şeytan ve cinleri gökten yeryüzüne atıldı (Vahiy 12:7-9’u okuyun).

O yıldan beri kötülük ve şiddetin çarpıcı şekilde artması Tanrı’nın Şeytan ve cinlerini etkisiz hale getireceği zamanın çok yakın olduğunu gösterir. Tanrı o zaman dünyamızı başlangıçta amaçladığı gibi bir cennet haline getirecek (Vahiy 12:12; 21:3, 4’ü okuyun).