İçeriğe geç

Cinler Gerçekten Var mı?

Cinler Gerçekten Var mı?

Kutsal Kitabın cevabı

Evet var. Cinler ‘günah işlemiş meleklerdir’ (2. Petrus 2:4). Onlar Tanrı’ya isyan etmiş ruhi varlıklardır. Kendisini cin haline getiren ilk melek İblis Şeytan’dır. Kutsal Kitap onu “cinler hükümdarı” olarak adlandırır (Matta 12:24, 26).

Nuh peygamberin dönemindeki isyan

Kutsal Kitap Nuh Tufanı gelmeden önce bazı meleklerin Tanrı’ya isyan ettiğini anlatır. Şöyle der: “Tanrı oğulları bu kızlarla ilgilenmeye başladılar; kızların güzel olduğunu gördüler ve beğendiklerinden kendilerine eşler aldılar” (Başlangıç 6:2). Bu kötü melekler kadınlarla cinsel ilişkiye girebilmek için gökte ‘ait oldukları mekânı terk ederek’ insan bedenleri aldılar (Yahuda 6).

Tufan geldiğinde isyankâr melekler insan bedenlerini terk ettiler ve göğe geri döndüler. Fakat Tanrı onları gökteki ailesinin içine almadı ve onların bundan sonra insan bedeni almalarını engelledi (Efesoslular 6:11, 12).