Kutsal Kitabın cevabı

Tanrı’nın Krallığı Yehova Tanrı tarafından kurulan gerçek bir yönetimdir. “Tanrı’nın krallığı” Kutsal Kitapta “göklerin krallığı” olarak da adlandırılır, çünkü gökte hüküm sürer (Markos 1:14, 15; Matta 4:17). Bu krallık, insan yönetimlerine benzer özelliklere sahip olsa da onlardan her yönden üstündür.

  • Yöneticiler. Tanrı, Krallığın Kralı olarak İsa Mesih’i atamıştır ve ona dünyadaki herhangi bir yöneticinin sahip olabileceğinden daha fazla yetki vermiştir (Matta 28:18). İsa bu gücünü sadece iyi şeyler için kullanır. O, güvenilir ve merhametli bir yönetici olduğunu zaten göstermiştir (Matta 4:23; Markos 1:40, 41; 6:31-34; Luka 7:11-17). İsa Tanrı’nın yönlendirmesiyle tüm milletlerden, kendisiyle birlikte gökten “yeryüzü üzerinde krallar olarak hüküm sürecek” kişiler seçmiştir (Vahiy 5:9, 10).

  • Yönetim süresi. Bugünkü gelip geçici yönetimlerden farklı olarak Tanrı’nın Krallığı “asla yıkılmayacak” (Daniel 2:44).

  • Vatandaşlar. Tanrı’nın taleplerini yerine getiren herkes milliyeti ya da doğum yeri neresi olursa olsun Tanrı’nın Krallığının vatandaşı olabilir (Elçiler 10:34, 35).

  • Kanunlar. Tanrı’nın Krallığının kanunları (ya da emirleri) sadece yanlış davranışları önlemekle kalmaz. Vatandaşlarının ahlaksal standartlarını da yükseltir. Örneğin Kutsal Kitap şöyle der: “‘Tanrın Yehova’yı bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün zihninle seveceksin.’ Birinci ve en büyük emir budur. Buna benzeyen ikincisi ise, ‘Komşunu kendin gibi seveceksin’ emridir” (Matta 22:37-39). Tanrı ve komşu sevgisi Krallığın vatandaşlarını başkalarının iyiliğini düşünerek hareket etmeye yöneltir.

  • Eğitim. Tanrı’nın Krallığı vatandaşları için yüksek standartlar belirlemekle kalmaz, onlara bu standartları nasıl karşılayacaklarını da öğretir (İşaya 48:17, 18).

  • Görev. Tanrı’nın Krallığı, yöneticilerini vatandaşlarının sırtından zengin etmez. Bunun yerine Tanrı’nın isteğini gerçekleştirecektir. Böylece, Tanrı’yı seven insanlar yeryüzündeki cennette sonsuza dek yaşayacaktır (İşaya 35:1, 5, 6; Matta 6:10; Vahiy 21:1-4).