İçeriğe geç

Tanrı’nın Krallığı Nedir?

Tanrı’nın Krallığı Nedir?

Kutsal Kitabın cevabı

Tanrı’nın Krallığı Yehova Tanrı tarafından kurulan gerçek bir yönetimdir. “Tanrı’nın krallığı” Kutsal Kitapta “göklerin krallığı” olarak da adlandırılır, çünkü gökte hüküm sürer (Markos 1:14, 15; Matta 4:17). Bu krallık, insan yönetimlerine benzer özelliklere sahip olsa da onlardan her yönden üstündür.

  • Yöneticiler. Tanrı, Krallığın Kralı olarak İsa Mesih’i atamıştır ve ona dünyadaki herhangi bir yöneticinin sahip olabileceğinden daha fazla yetki vermiştir (Matta 28:18). İsa bu gücünü sadece iyi şeyler için kullanır. O, güvenilir ve merhametli bir yönetici olduğunu zaten göstermiştir (Matta 4:23; Markos 1:40, 41; 6:31-34; Luka 7:11-17). İsa Tanrı’nın yönlendirmesiyle tüm milletlerden, kendisiyle birlikte gökten “yeryüzü üzerinde krallar olarak hüküm sürecek” kişiler seçmiştir (Vahiy 5:9, 10).

  • Yönetim süresi. Bugünkü gelip geçici yönetimlerden farklı olarak Tanrı’nın Krallığı “asla yıkılmayacak” (Daniel 2:44).

  • Vatandaşlar. Tanrı’nın taleplerini yerine getiren herkes milliyeti ya da doğum yeri neresi olursa olsun Tanrı’nın Krallığının vatandaşı olabilir (Elçiler 10:34, 35).

  • Kanunlar. Tanrı’nın Krallığının kanunları (ya da emirleri) sadece yanlış davranışları önlemekle kalmaz. Vatandaşlarının ahlaksal standartlarını da yükseltir. Örneğin Kutsal Kitap şöyle der: “‘Tanrın Yehova’yı bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün zihninle seveceksin.’ Birinci ve en büyük emir budur. Buna benzeyen ikincisi ise, ‘Komşunu kendin gibi seveceksin’ emridir” (Matta 22:37-39). Tanrı ve komşu sevgisi Krallığın vatandaşlarını başkalarının iyiliğini düşünerek hareket etmeye yöneltir.

  • Eğitim. Tanrı’nın Krallığı vatandaşları için yüksek standartlar belirlemekle kalmaz, onlara bu standartları nasıl karşılayacaklarını da öğretir (İşaya 48:17, 18).

  • Görev. Tanrı’nın Krallığı, yöneticilerini vatandaşlarının sırtından zengin etmez. Bunun yerine Tanrı’nın isteğini gerçekleştirecektir. Böylece, Tanrı’yı seven insanlar yeryüzündeki cennette sonsuza dek yaşayacaktır (İşaya 35:1, 5, 6; Matta 6:10; Vahiy 21:1-4).