Elçiler 10:1-48

10  Sezariye’de, İtalyan taburundan+ Kornelius adında bir yüzbaşı+ vardı.  Dindar bir adamdı,+ kendisi ve tüm ev halkı Tanrı’dan korkan+ kişilerdi. Birçok hayır işi yapar+ ve daima Tanrı’ya yakarırdı.+  Bir gün dokuzuncu* saat+ sularında, bir görüntüde+ Tanrı’nın meleğinin+ kendisine doğru geldiğini açıkça gördü; melek “Kornelius!” diye seslendi.  Meleğe korku içinde bakakaldı ve “Buyur Efendim” dedi. Melek ona şunları söyledi: “Duaların+ ve yaptığın hayırlar Tanrı tarafından anılmak üzere O’nun katına erişti.+  Şimdi Yafa’ya adamlar gönder ve Petrus denilen Simun’u çağırt.  O şu anda, evi deniz kenarında olan derici Simun’un misafiri.”+  Kendisiyle konuşan melek ayrılır ayrılmaz, Kornelius evdeki hizmetkârlarından iki kişiyi ve özel yardımcılarından olan dindar bir askeri çağırdı.+  Onlara her şeyi anlatıp kendilerini Yafa’ya gönderdi.+  Ertesi gün adamlar şehre yaklaşırken, altıncı* saat sularında Petrus dua etmek+ için dama+ çıktı. 10  Fakat çok acıkmıştı ve bir şeyler yemek istedi. Yemek hazırlanıyordu. O sırada, kendinden geçmiş bir halde,+ 11  göğü açılmış gördü;+ büyük çarşafa benzer bir şey dört ucundan asılı olarak yere indiriliyordu. 12  İçinde, yerde yaşayan her tür dört ayaklı canlı, sürünen hayvanlar ve göğün kuşları vardı.+ 13  Bir ses, “Kalk Petrus, kes ve ye!”+ dedi. 14  Fakat Petrus, “Asla yapamam Efendim, çünkü hiçbir zaman kirli ve murdar bir şey yemedim”+ dedi. 15  Ses tekrar, ikinci kez onunla konuştu ve “Tanrı’nın temizlediği şeylere kirli demekten vazgeç”+ dedi. 16  Ses üçüncü kez konuştu ve hemen sonra çarşafa benzer şey göğe çekilip alındı.+ 17  Petrus büyük bir şaşkınlık içindeydi. Bu görüntünün ne anlama geldiğini düşünürken, Kornelius’un adamları kapının önüne geldiler;+ Simun’un evini sora sora bulmuşlardı. 18  Seslenerek, Petrus denilen Simun’un orada kalıp kalmadığını sordular. 19  Petrus görüntüyle ilgili düşüncelere dalmışken, ruh+ ona şöyle dedi: “Bak, üç adam geldi seni arıyor. 20  Şimdi kalk, aşağıya in ve onlarla birlikte git; tereddüt etme, çünkü onları ben gönderdim.”+ 21  Böylece Petrus aşağıya inip adamlara, “Aradığınız kişi benim. Neden gelmiştiniz?” diye sordu. 22  Adamlar şu cevabı verdiler: “Bizi Yüzbaşı Kornelius gönderdi. Kendisi doğru ve Tanrı’dan korkan+ biridir; tüm Yahudi milleti ondan övgüyle söz eder.+ Kutsal bir melek ona Tanrı’dan talimatlar getirdi; seni evine çağırtıp dinlemesini söyledi.” 23  Petrus adamları içeri davet etti ve ağırladı. Ertesi gün kalkıp onlarla birlikte gitti; yanında Yafa’dan bazı kardeşler de vardı. 24  Bir gün sonra Sezariye’ye vardılar. Kornelius onları bekliyordu; akrabalarını ve yakın dostlarını da çağırmıştı. 25  Petrus gelince Kornelius onu karşıladı, saygıyla eğilip ayaklarına kapandı. 26  Fakat Petrus, “Kalk, ben de bir insanım”+ diyerek onu kaldırdı. 27  Konuşa konuşa içeri girdiler; Petrus orada birçok kişinin toplanmış olduğunu gördü. 28  Onlara şöyle dedi: “Sizin de iyi bildiğiniz gibi, bir Yahudinin başka milletten bir adamla görüşmesi veya yanına gitmesi kanuna aykırıdır.+ Fakat Tanrı bana hiç kimseye kirli veya murdar dememem gerektiğini gösterdi.+ 29  Bu nedenle, çağrılınca itiraz etmeden geldim. Beni çağırma nedeninizi duymak isterim.” 30  Bunun üzerine Kornelius şunları söyledi: “Dört gün önce tam bu saatte, dokuzuncu saatte evimde dua ediyordum.+ Birden önümde parlak giysiler+ giymiş bir adam belirdi. 31  Bana şöyle dedi: ‘Kornelius, duan işitildi ve yaptığın hayır işleri Tanrı katında anıldı.+ 32  Yafa’ya adam gönderip Petrus+ denilen Simun’u çağırt. O, deniz kenarında oturan derici Simun’un evinde misafir.’+ 33  Böylece hemen sana adamlar gönderdim. Gelmekle çok iyi ettin. Şimdi hepimiz Yehova’nın önündeyiz, O’nun söylemeni emrettiği şeyleri dinlemeye hazırız.”+ 34  Bunun üzerine Petrus söze başladı: “Şunu kesinlikle anlıyorum ki, Tanrı taraf tutmuyor,+ 35  her millette Kendisinden korkan ve doğruluktan ayrılmayan kişi O’nun gözünde makbuldür.+ 36  O, İsrailoğullarına sözünü+ ileterek, herkesin Efendisi İsa Mesih’le+ gelen barışın müjdesini+ bildirdi. 37  Yahya’nın yaptığı vaftiz duyurusundan sonra, Celile’den başlayıp tüm Yahudiye’ye kadar herkesin dilinde olan şu konuyu bilirsiniz:+ 38  Tanrı, Nasıralı İsa’yı kutsal ruhla ve kudretle meshetti+ ve İsa, İblis’in eziyet ettiği+ herkesi iyileştirip iyilik yaparak tüm memleketi dolaştı; çünkü Tanrı onunla birlikteydi.+ 39  Hem Yeruşalim’de hem de Yahudilerin memleketinde yaptığı bütün işlerin tanığı bizleriz; fakat onlar İsa’yı direğe asarak öldürdüler.+ 40  Tanrı bu Kişiyi üçüncü günde diriltti ve insanlara görünmesini sağladı;+ 41  ancak herkese değil, Tanrı’nın önceden belirlediği tanıklara,+ dirilişinden sonra onunla birlikte yiyip içen+ bizlere göründü. 42  Ayrıca, Tanrı’nın kararıyla, kendisinin yaşayanların ve ölülerin hâkimi+ olduğunu halka duyurmamızı+ ve tam olarak açıklamamızı o emretti. 43  Bütün peygamberler onun hakkında tanıklık eder,+ ona iman eden herkesin günahlarının onun ismiyle bağışlanacağını bildirirler.”+ 44  Petrus bunları söylerken, sözü dinleyen herkesin üzerine kutsal ruh indi.+ 45  Petrus’un yanında gelen ve sünnetlilerden olan sadık kişiler hayrete düştüler, çünkü kutsal ruh armağanı diğer milletlerden insanların da üzerine dökülmüştü.+ 46  Onların başka diller konuşarak Tanrı’yı yücelttiğini duyuyorlardı.+ Bunun üzerine Petrus şunu söyledi: 47  “Bizim gibi kutsal ruhu almış bu kişilerin suyla vaftiz edilmelerini kim yasaklayabilir?”+ 48  Sonra, onların İsa Mesih’in ismiyle vaftiz edilmesini+ emretti. Oradakiler Petrus’tan yanlarında birkaç gün kalmasını rica ettiler.

Dipnotlar

Elç 10:3 Gün doğuşu esas alınarak “dokuz”; bugünün saatiyle öğleden sonra üç suları.
Elç 10:9 Gün doğuşu esas alınarak “altı”; bugünün saatiyle öğlen 12 suları.