İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KAPAK KONUSU | MELEKLER HAYATIMIZI NASIL ETKİLER?

Melekler Size Nasıl Yardım Edebilir?

Melekler Size Nasıl Yardım Edebilir?

Sadık melekler insanlarla ilgili konularla yakından ilgilenirler ve Tanrı’nın isteğinin yerine gelmesi için yoğun şekilde çalışırlar. Tanrı yeryüzünü yarattığında melekler ‘hep birlikte sevinç çığlıkları attı, tüm Tanrı oğulları coşkuyla haykırdı’ (Eyüp 38:4, 7). Tarih boyunca melekler yeryüzünde gerçekleşecek olaylarla ilgili önceden bildirilenlere “yakından bakmayı” arzu etmiştir (1. Petrus 1:11, 12).

Kutsal Kitap Tanrı’nın amacının gerçekleşmesi için meleklerin bazı olaylarda imanlı kişileri koruduğunu gösterir (Mezmur 34:7). Örneğin:

  • Tanrı kötü insanların yaşadığı Sodom ve Gomorra şehirlerini yok ederken melekler sadık kişiler olan Lût ve ailesinin kaçmasına yardım etti (Başlangıç 19:1, 15-26).

  • Geçmişte, Babil’de yaşayan üç İbrani genç ölümle cezalandırılıp alev alev yanan büyük bir fırına atıldığında Tanrı ‘meleğini gönderip kullarını kurtardı’ (Daniel 3:19-28).

  • Daniel peygamber aç aslanlarla dolu bir çukura atılıp orada bir gece kaldıktan sonra nasıl hayatta kaldığını şöyle anlattı: “Tanrım meleğini gönderip aslanların ağzını kapattı” (Daniel 6:16, 22).

Melekler geçmişten bugüne imanlı kişilere yardım ediyor

MELEKLER İSA’NIN İLK YÜZYILDAKİ TAKİPÇİLERİNİ DESTEKLEDİ

Birinci yüzyılda da melekler Yehova’nın amacının söz konusu olduğu bazı durumlarda İsa’nın takipçilerinin faaliyetlerini destekledi. Örneğin:

  • Bir melek elçilerin atıldığı hapishanenin kapılarını açtı ve mabette iyi haberi duyurmaya devam etmeleri için serbest kalmalarını sağladı (Elçiler 5:17-21).

  • Bir melek Filipus’a Yeruşalim’den Gazze’ye inen çöldeki yola gitmesini ve Yeruşalim’de ibadet ettikten sonra dönüş yolculuğuna çıkan Habeş saray görevlisine iyi haberi duyurmasını söyledi (Elçiler 8:26-33).

  • Yahudi olmayanların da İsa’nın takipçisi olması için Tanrı’nın belirlediği zaman geldiğinde, Roma ordusunda yüzbaşı olan Kornelius bir görüntüde melek gördü. Melek ona elçi Petrus’u evine çağırtmasını söyledi (Elçiler 10:3-5).

  •   Elçi Petrus hapishanedeyken bir melek ona göründü ve onu hapishaneden çıkardı (Elçiler 12:1-11).

MELEKLER SİZE NASIL YARDIM EDEBİLİR?

Bugün Tanrı’nın, meleklerini Kutsal Kitapta anlatılan olaylardaki gibi kullanıp insanlara mucizevi şekilde yardım ettiğine dair bir kanıt yok. Ancak İsa günümüzle ilgili şunu demişti: “Krallığın bu iyi haberi, dünyanın her yerinde bütün milletlere şahitlik amacıyla duyurulacak ve son o zaman gelecek” (Matta 24:14). İsa’nın takipçileri bu işi yerine getirirken melekler onlara rehberlik eder.

Melekler iyi haberin tüm yeryüzünde duyurulmasına yardım ediyor

Kutsal Yazıların Vahiy adlı kitabında, meleklerin Yehova ve O’nun amacı hakkında bilgi almak isteyen tüm insanlara gayretle yardım edeceği yazılıdır. Orada şunları okuyoruz: “Göğün ortasında uçan başka bir melek gördüm. Kendisinde ebedi iyi haber vardı; bu haberi yeryüzünde yaşayanlara, her millete, her kabileye, her dile ve her halka müjdeliyordu. Yüksek sesle şöyle diyordu: ‘Tanrı’dan korkun ve O’nu yüceltin! Çünkü O’nun hüküm vakti geldi. Göğü, yeri, denizi ve su pınarlarını yaratana tapının’” (Vahiy 14:6, 7). Günümüzde yaşanan pek çok olay Krallıkla ilgili iyi haberin dünya çapında duyurulmasına meleklerin yardım ettiğini gösteriyor. Ayrıca günahkâr bir kişi tövbe edip Yehova’ya döndüğünde ‘Tanrı’nın melekleri arasında büyük sevinç yaşanıyor’ (Luka 15:10).

Peki duyuru işi tamamlandığında ne olacak? O zaman meleklerin oluşturduğu “gökteki ordular” ‘Mutlak Güce Sahip Tanrı’nın büyük gününde yapılacak savaşta’, yani Armagedon savaşında Krallar Kralı İsa’yla birlikte savaşacak (Vahiy 16:14-16; 19:14-16). İsa ‘kendisi hakkındaki iyi habere itaat etmeyenlerden öç alırken’ güçlü melekler verilen hükmü yerine getirecek (2. Selanikliler 1:7, 8).

Dolayısıyla meleklerin sizinle kişisel olarak ilgilendiğinden emin olabilirsiniz. Onlar Tanrı’ya hizmet etmek isteyen kişilerin iyiliğiyle yakından ilgileniyor. Ayrıca Yehova yeryüzündeki sadık hizmetçilerini güçlendirmek ve korumak için meleklerini kullanmaya devam ediyor (İbraniler 1:14).

Öyleyse her birimizin yapması gereken çok önemli bir seçim var. Dünya çapında duyurulan iyi haberi dinleyip kabul edecek miyiz? Yörenizde yaşayan Yehova’nın Şahitleri, Tanrı’nın güçlü meleklerinin sevgi dolu desteğinden yararlanmanız için size yardım etmeye hazır.