İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Okuyucuların Soruları

Okuyucuların Soruları

Hezekiel kitabında değinilen Magoglu Gog kimdir?

Bir süredir yayınlarımız Magoglu Gog’un İblis Şeytan’a gökten atıldıktan sonra verilen isim olduğunu söylüyordu. Bu açıklamanın nedeni, Vahiy kitabının İblis Şeytan’ı Tanrı’nın toplumuna yapılacak küresel saldırının önderi olarak tanıtmasıydı (Vah. 12:1-17). Dolayısıyla Gog’un Şeytan’a atfeden isimlerden biri olması gerektiği düşünüldü.

Ancak bu açıklama bazı önemli sorular doğurdu. Neden böyle söylüyoruz? Şöyle düşünelim: Yehova Gog’un yenilgiye uğrayacağı zamandan söz ederken onun hakkında şöyle söyler: “Seni yırtıcı kuşlara, her tür kanatlı canlıya ve yaban hayvanlarına yem edeceğim” (Hez. 39:4). Ardından şöyle der: “O gün İsrail’de . . . . Gog’a bir mezar yeri vereceğim. . . . . Gog ve yanındaki kalabalığı oraya gömecekler” (Hez. 39:11). Peki ruhi bir varlık nasıl ‘yırtıcı kuşlar, kanatlı canlılar ve yaban hayvanları’ tarafından yenebilir? Şeytan’a nasıl yeryüzünde “bir mezar yeri” verilebilir? Kutsal Kitap Şeytan’ın gömüleceğini ya da hayvanlar tarafından yeneceğini değil, açıkça onun 1.000 yıllığına dipsiz derinliklere atılacağını söyler (Vah. 20:1, 2).

Şeytan’ın 1.000 yılın sonunda dipsiz derinliklerden serbest bırakılacağını okuyoruz. O zaman Şeytan “gidip yeryüzünün dört bir köşesindeki milletleri, Gog’u ve Magog’u saptıracak, onları savaş için toplayacak” (Vah. 20:8). Fakat Şeytan Gog ise nasıl kendi kendini saptırabilir? Dolayısıyla hem Hezekiel’in peygamberlik sözünde hem de Vahiy kitabında “Gog” ile Şeytan’ın kastedilmediği açıktır.

O halde Magoglu Gog kimdir? Bu soruyu cevaplayabilmek için Kutsal Yazılardan Tanrı’nın toplumuna kimin saldıracağını öğrenmeliyiz. Kutsal Kitap sadece ‘Magoglu Gog’un’ saldırısından söz etmez; ‘kuzey kralının’ saldırısından ve ‘dünya krallarının’ saldırısından da söz eder (Hez. 38:2, 10-13; Dan. 11:40, 44, 45; Vah. 17:14; 19:19). Peki bunlar birbirinden ayrı saldırılar mı? Öyle görünmüyor. Anlaşılan Kutsal Kitap aynı saldırıya farklı isimlerle değiniyor. Neden bu sonuca varabiliriz? Çünkü Kutsal Yazılar  Armagedon savaşını tetikleyecek bu son saldırıya, yeryüzünün bütün milletlerinin katılacağını söyler (Vah. 16:14, 16).

Kutsal Yazıların Tanrı’nın toplumuna yapılacak son saldırı hakkında tüm bu söyledikleri karşılaştırıldığında, Magoglu Gog isminin Şeytan’a değil, bir milletler koalisyonuna atfettiği anlaşılıyor. Acaba bu koalisyona “kuzey kralı” mı önderlik edecek? Bunu kesin olarak söyleyemeyiz. Ancak bu düşünce Yehova’nın Gog hakkında söylediği şu sözlerle uyumlu görünüyor: “O zaman yanındaki milletlerle, hepsi atlara binmiş büyük bir toplulukla, kalabalık bir orduyla birlikte, en kuzeyden, kendi yerinden kalkıp geleceksin” (Hez. 38:6, 15).

Benzer şekilde, Hezekiel’in çağdaşı olan Daniel peygamber kuzey kralı hakkında şöyle der: “Gündoğusundan ve kuzeyden gelen haberler onu rahatsız edecek. Birçoklarını yok edip ortadan kaldırmak üzere büyük bir öfkeyle yola çıkacak. Büyük denizle Diyarın Tacının kutsal dağı arasına görkemli çadırlarını kuracak. Ve yolun sonuna varacak, ona yardım eden olmayacak” (Dan. 11:44, 45). Bu sözlerin Hezekiel kitabında Gog’un yapacaklarını anlatan sözlerle paralellik gösterdiği açıktır (Hez. 38:8-12, 16).

Bu son saldırının sonucunda ne olacak? Daniel şöyle anlatıyor: “Senin halkının oğulları için [1914’ten beri] durmakta olan büyük hükümdar Mikael [İsa Mesih] o sırada [Armagedon’da] harekete geçecek. Ve o zamana dek hiçbir milletin görmediği bir sıkıntı dönemi [büyük sıkıntı] olacak. O dönemde senin halkın, kitapta adları yazılı olan herkes kurtulacak” (Dan. 12:1). Tanrı’nın temsilcisi olan İsa’nın burada değinilen ‘harekete geçişi’ Vahiy 19:11-21’de de anlatılmaktadır.

Peki Vahiy 20:8’de değinilen ‘Gog ve Magog’ kimdir? Bu isim 1.000 yılın sonundaki son sınav sırasında Yehova’ya isyan edecek ve O’nun toplumunu yok etmek isteyecek herkese atfeder. Onlar ‘Magoglu Gog’, yani büyük sıkıntının sonunda Tanrı’nın toplumuna saldıran milletler gibi nefret dolu bir tutum sergileyecek. İki grubun da aldığı ceza aynı olacak: sonsuz ölüm (Vah. 19:20, 21; 20:9). Öyleyse, 1.000 yıllık dönemin sonunda isyan edecek herkesin ‘Gog ve Magog’ olarak adlandırılması mantıklı görünüyor.

Tanrı’nın Sözünü gayretle inceleyen kişiler olarak, “kuzey kralı” rolünü yakın gelecekte kimin üstleneceğini görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Fakat bu milletler koalisyonuna kim önderlik edecek olursa olsun, şu iki şeyden eminiz: (1) Magoglu Gog ve orduları yenilgiye uğrayacak ve yok edilecek; (2) hüküm süren kralımız İsa Mesih, Tanrı’nın toplumunu kurtaracak ve onları barışın ve gerçek güvenliğin hâkim olacağı yeni dünyaya geçirecek (Vah. 7:14-17).