İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Uyanık Olun! Şeytan Sizi Yutmak İstiyor

Uyanık Olun! Şeytan Sizi Yutmak İstiyor

“Uyanık olun. Düşmanınız İblis, kükreyen bir aslan gibi, yutacak birini bulmak için dolanıyor” (1. PET. 5:8).

1. Ruhi bir varlık nasıl Şeytan haline geldi?

BİR zamanlar Yehova’nın gözünde iyi bir durumdaydı. Fakat sonra insanların Tanrı yerine kendisine tapınmasını istedi. Bu yanlış arzudan kurtulmak yerine onu besledi ve büyüttü, öyle ki arzusu sonunda günah doğurdu (Yak. 1:14, 15). Bu ruhi varlığı Şeytan olarak tanıyoruz. O “hakikat yolunda kalmadı”, Yehova’ya isyan etti ve “yalanın babası” oldu (Yuhn. 8:44).

2, 3. “Şeytan”, “İblis”, “yılan” ve “ejder” ifadeleri Yehova’nın en büyük düşmanı hakkında neler anlatır?

2 Şeytan isyan ettiğinden beri Yehova’nın en büyük düşmanıdır ve insanların dostu olduğu da kesinlikle söylenemez. Şeytan’a verilen unvanlar onun ne kadar yozlaştığını ortaya koyar. “Karşı Gelen” anlamındaki “Şeytan” unvanı, bu kötü ruhi varlığın Tanrı’nın egemenliğini desteklemediğini gösterir. Tam tersine o Tanrı’nın egemen olmasından nefret eder ve var gücüyle buna karşı savaş verir. Tanrı’nın egemenliğinin sona erdiğini görmek Şeytan’ın en çok istediği şeydir.

3 Vahiy 12:9’da belirtildiği gibi Şeytan “İblis” olarak da adlandırılır. “İftiracı” anlamına gelen bu unvan, Şeytan’ın  Yehova’yı yalancılıkla suçlayarak O’nun ismini karalamasını hatırlatır. “Eski yılan” ifadesi Şeytan’ın Aden’de bir yılanı kullanarak Havva’yı aldattığı o korkunç günü anımsatır. “Büyük ejder” unvanı ise korkunç bir canavarı akla getirir. Şeytan’ın Yehova’nın amacına engel olmak ve toplumunu yutmak için duyduğu büyük iştah düşünüldüğünde bu isim çok yerindedir.

4. Bu makalede ne ele alınacak?

4 Sadakatimiz karşısındaki en büyük tehdidin Şeytan olduğu açıktır. Kutsal Kitap yerinde olarak şu tembihte bulunur: “Aklı başında ve uyanık olun. Düşmanınız İblis, kükreyen bir aslan gibi, yutacak birini bulmak için dolanıyor” (1. Pet. 5:8). Bu uyarı ışığında şimdi Şeytan’ın 3 özelliğini ele alacağız; böylece Yehova’nın ve toplumunun bu amansız düşmanına karşı tetikte olmanın ne kadar önemli olduğunu göreceğiz.

ŞEYTAN GÜÇLÜDÜR

5, 6. (a) Ruhi varlıkların gücünü gösteren örnekler verin. (b) Şeytan hangi anlamda ‘ölüm silahlarının sahibidir’?

5 Kutsal Kitap melek olarak adlandırılan ruhi varlıkların güçlü olduğunu söyler (Mezm. 103:20). Onlar insanlardan üstün varlıklardır, dolayısıyla insanlara oranla daha üstün bir zekâya ve güce sahiptirler. Elbette sadık melekler güçlerini iyi amaçlarla kullanır. Örneğin Yehova’nın bir meleği 185.000 Asur askerini öldürdü; böyle bir şeyi başarmak, değil tek bir insan koca bir ordu için bile çok zordur (2. Kral. 19:35). Başka bir defasında bir melek insanüstü gücünü ve becerisini kullanarak İsa’nın elçilerini hapisten kurtardı. Bu ruhi varlık güvenlik önlemlerini aştı, kapıların kilidini açıp elçileri dışarı çıkardı ve kapıları arkalarından kilitledi. Üstelik melek tüm bunları muhafızlar orada nöbet tutarken yaptı! (Elçi. 5:18-23).

6 Sadık ruhi varlıklar güçlerini iyi amaçlarla kullanırken Şeytan gücünü kötülük yapmak için kullanır. O gerçekten büyük bir güce ve etkiye sahiptir! Kutsal Yazılar onu “bu dünyanın hükümdarı” ve “bu ortamın tanrısı” diye adlandırır (Yuhn. 12:31; 2. Kor. 4:4). Hatta İblis Şeytan ‘ölüm silahlarının sahibidir’ (İbr. 2:14). Bu, her insanı doğrudan öldürebileceği anlamına gelmez. Bununla birlikte onun cani ruhu bütün dünyaya hâkim olmuştur. Ayrıca, Havva Şeytan’ın yalanına inandığı ve Âdem Tanrı’ya itaatsizlik ettiği için günah ve ölüm tüm insanlara geçti (Rom. 5:12). İblis bu anlamda ‘ölüm silahlarının sahibidir.’ İsa’nın dediği gibi o ‘katildir’ (Yuhn. 8:44). Şeytan gerçekten çok güçlü bir düşmandır!

7. Cinler güçlerini nasıl gösteriyor?

7 Şeytan’a karşı koyduğumuzda sadece onu değil, evrensel egemenlik davasında onun tarafında yer alan herkesi karşımıza almış oluruz. Bu kişilerin arasında Tanrı’ya isyan eden çok sayıda ruhi varlık, yani cinler de var (Vah. 12:3, 4). Cinler, rahatsız ettikleri kişilere büyük acılar çektirerek insanüstü güçlerini defalarca göstermiştir (Mat. 8:28-32; Mar. 5:1-5). Bu kötü meleklerin ve “cinler hükümdarının” gücünü asla hafife almayın (Mat. 9:34). Şeytan’a karşı savaşımızı Yehova’nın yardımı olmadan kesinlikle kazanamayız.

ŞEYTAN ACIMASIZDIR

8. (a) Şeytan’ın amacı nedir? (Makalenin başındaki resme bakın.) (b) Sizce bu dünya Şeytan’ın acımasız tutumunu nasıl yansıtıyor?

8 Petrus Şeytan’ı ‘kükreyen bir aslana’  benzetti. Bir başvuru kaynağına göre burada “kükreyen” olarak çevrilen Yunanca sözcük “açlıktan gözü dönmüş vahşi bir hayvanın ulumasını” akla getiriyor. Şeytan’ın acımasız tutumu için gerçekten yerinde bir benzetme! Bütün dünya onun elinde olsa da Şeytan daha da çok kişiyi avlamak istiyor (1. Yuhn. 5:19). Onun için dünya, yemekten önce yenen bir “meze” gibidir. Şeytan şu anda dikkatini “ana yemeğe”, yani meshedilmiş artakalana çevirmiştir ve onların yanında ‘başka koyunlar’ da yer almaktadır (Yuhn. 10:16; Vah. 12:17). O Yehova’nın toplumunu yutmaya kararlı. İsa’nın takipçilerinin birinci yüzyıldan bugüne dek ardı ardına maruz kaldığı zulüm dalgaları onun acımasız tutumunun kanıtıdır.

9, 10. (a) Şeytan Tanrı’nın İsrail halkıyla ilgili amacına nasıl engel olmaya çalıştı? (Örnekler verin.) (b) Şeytan’ın dikkatini eski İsrail halkına yöneltmesinin nedeni neydi? (c) Sizce bugün Tanrı’nın bir hizmetçisi ciddi bir günah işlediğinde İblis ne hissediyor?

9 Şeytan Tanrı’nın amacına engel olmaya çalışırken acımasızlığını başka bir şekilde daha gösteriyor. Çok aç bir aslan avına asla acımaz, onu öldürdükten sonra da hiç pişmanlık duymaz. Benzer şekilde Şeytan da yutmaya çalıştığı kişilere hiç acımaz. Örneğin İblis Şeytan İsrailoğullarının cinsel ahlaksızlık ve açgözlülük gibi günahlar işlediğini her gördüğünde sizce neler hissetmiş olmalı? Ahlaksızlık yapan Zimri’nin ve açgözlü Gehazi’nin başına gelen korkunç şeyleri okuduğunuzda, kükreyen aslan Şeytan’ı zaferinin tadını çıkarırken “görebiliyor” musunuz? (Say. 25:6-8, 14, 15; 2. Kral. 5:20-27).

Yehova’ya hizmet eden biri günah işlediğinde Şeytan çok sevinir (10. paragrafa bakın)

10 Şeytan’ın eski İsrail halkını hedef almasının özel bir nedeni vardı. Ne de olsa, onun başını ezecek ve Yehova’nın egemenlik hakkını doğrulayacak kişi olan Mesih bu halktan gelecekti (Başl. 3:15). Şeytan İsrailoğullarının Tanrı’nın onayını kaybetmesini istiyordu ve onları günahla lekelemek için acımasızca her yola başvurdu. Şeytan’ın Davut zina yaptığında ona üzüldüğünü ya da  Musa Vaat Edilmiş Topraklara girme ayrıcalığını kaybettiğinde ona acıdığını düşünmeyin. Tanrı’nın hizmetçilerinden biri ciddi bir günahla kendini kirlettiğinde Şeytan buna kuşkusuz çok sevinir. Hatta İblis böyle zaferleri Yehova’ya meydan okumak için koz olarak kullanıyor olabilir (Özd. 27:11).

11. Şeytan hangi amaçla Sara’yı hedef almış olabilir?

11 Şeytan’ın Mesih’in geleceği soya özel bir düşmanlığı vardı. Örneğin Yehova İbrahim’e “büyük bir millet” olacağını söyledikten kısa süre sonra ne olduğunu düşünün (Başl. 12:1-3). İbrahim ve Sara Mısır’dayken Firavun anlaşılan kendi karısı olması için Sara’yı evine getirtti. Ancak Yehova duruma müdahale etti ve Sara’yı bu çıkmazdan kurtardı (Başlangıç 12:14-20’yi okuyun). İshak doğmadan kısa süre önce Gerar’da da benzer bir olay yaşandı (Başl. 20:1-7). Bu olayların ardında Şeytan mı vardı? Acaba o, refah içindeki Ur kentinden ayrılıp çadırlarda yaşayan Sara’nın Firavun ve Abimelek’in lüks saraylarından etkilenmesini mi umdu? Sara’nın İbrahim’e ve Yehova’ya ihanet edip zina anlamına gelen bir evlilik yapacağını mı düşündü? Kutsal Kitap bu konuda bir şey söylemez, fakat Sara vaat edilmiş soyun annesi olmaya yetersiz duruma gelseydi kuşkusuz Şeytan buna çok sevinecekti. İyi bir kadının evliliğinin bozulması, adının lekelenmesi ve Yehova’nın onayını kaybetmesi Şeytan’da hiçbir suçluluk duygusu uyandırmazdı. Şeytan gerçekten çok acımasızdır!

12, 13. (a) Şeytan, İsa doğduktan sonra acımasızlığını nasıl gösterdi? (b) Sizce Şeytan bugün Yehova’yı seven ve O’na hizmet etmeye gayret eden çocuklar hakkında ne hissediyor?

12 İsa İbrahim’den yüzyıllar sonra doğdu. Şeytan’ın bu bebeği görünce onu çok tatlı ve sevimli bulduğunu sanmayın. O, yeni doğmuş bu bebeğin büyüyünce Mesih olacağını biliyordu. Gerçekten de İsa İbrahim’in soyunun başlıca kısmıydı ve gelecekte ‘İblis’in işlerini hükümsüz kılacak’ kişiydi (1. Yuhn. 3:8). Şeytan, bir bebeğin canını alırsa çok ileri gitmiş olacağını düşünür müydü? Onun böyle ahlaksal değerleri yoktur. Dolayısıyla İsa’yı çocukken yok etmek için hiç tereddüt etmeden harekete geçti.

13 Astrologlar “Yahudilerin yeni doğan kralı” hakkında bilgi almak istediğinde Kral Herodes paniğe kapıldı ve onu öldürmeye karar verdi (Mat. 2:1-3, 13). Çocuğun öldüğünden emin olmak için, Beytlehem ve çevresindeki iki yaşında ve daha küçük tüm erkek çocukların öldürülmesini emretti (Matta 2:13-18’i okuyun). İsa bu akıl almaz katliamdan kurtulduysa da, bu olay düşmanımız Şeytan hakkında ne gösterir? İblis’in insan hayatına hiç değer vermediği ortadadır. Çocuklara da kesinlikle şefkat duymaz. Şeytan gerçekten ‘kükreyen bir aslandır.’ Onun acımasızlığını asla hafife almayın!

ŞEYTAN YALANCIDIR

14, 15. Şeytan nasıl “iman etmeyenlerin zihinlerini köreltmiştir”?

14 Şeytan insanları sevgi dolu Tanrı Yehova’dan ancak yalanlarla uzaklaştırabilir (1. Yuhn. 4:8). O, insanları kandırarak ruhi ihtiyaçlarını fark etmelerini önlüyor (Mat. 5:3). Şeytan, “Tanrı’nın yansıması olan Mesih hakkındaki muhteşem iyi haberin ışığı onlara erişmesin diye, . . . . iman etmeyenlerin zihinlerini köreltmiştir” (2. Kor. 4:4).

 15 Şeytan’ın insanları aldatmak için kullandığı en büyük araçlardan biri sahte dindir. İnsanların atalarına, doğaya ya da hayvanlara, yani “tam bağlılık isteyen” Yehova’dan başka herhangi birine ya da bir şeye tapındığını görmek Şeytan’ı ne kadar mutlu ediyor olmalı! (Çık. 20:5). Tanrı’ya doğru şekilde ibadet ettiğini düşünen birçok kişi bile sahte öğretilerin ve boş geleneklerin kölesidir. Onlar Yehova’nın şu sözleri söylediği kişiler gibi acınacak durumdadır: “Neden ekmek olmayan şey için para ödeyip duruyor, doyurmayan şey için didiniyorsunuz? Beni dikkatle dinleyin ki iyi olanı yiyip, nefis yiyeceklerden lezzet alabilesiniz” (İşa. 55:2).

16, 17. (a) İsa neden Petrus’a “Çekil karşımdan Şeytan!” dedi? (b) Şeytan yaşadığımız dönemle ilgili bizi nasıl kandırabilir?

16 Şeytan Yehova’nın gayretli hizmetçilerini bile kandırabilir. Örneğin İsa öğrencilerine kısa süre sonra öldürüleceğini söylediğinde neler olduğunu düşünün. Elçi Petrus kuşkusuz iyi niyetle onu bir kenara çekip “Tanrı esirgesin Efendim, bunlar senin başına asla gelmeyecek” dedi. İsa da ona kesin bir dille şu karşılığı verdi: “Çekil karşımdan Şeytan!” (Mat. 16:22, 23). Peki İsa neden Petrus’a “Şeytan” dedi? Çünkü neler olacağını biliyordu. Fidye sağlamak için öleceği ve Şeytan’ın yalancılığını ispatlayacağı zaman yaklaşmıştı. İsa insanlık tarihindeki o kritik anda kendini düşünemezdi. Onun gevşemesi Şeytan’ın tam da istediği şeydi.

17 Bu ortamın sonuna yaklaştığımızdan biz de önemli bir dönemde yaşıyoruz. Şeytan gevşememizi ve kendimizi düşünerek bu dünyada bir yer edinmemizi, böylece ne kadar önemli bir dönemde yaşadığımızı unutmamızı istiyor. Bunun başınıza gelmesine izin vermeyin! Daima “uyanık kalın” (Mat. 24:42). Şeytan’ın “Sonun gelmesine daha çok var” ya da “Son hiç gelmeyecek” yalanlarına asla kanmayın.

18, 19. (a) Şeytan kendimize bakış açımız hakkında bizi nasıl kandırmaya çalışabilir? (b) Yehova aklı başında ve uyanık olmamıza nasıl yardım eder?

18 Şeytan bizi başka bir yolla daha kandırmaya çalışıyor. Bizi Tanrı’nın gözünde sevilmeye değer olmadığımıza ve günahlarımızın bağışlanamayacağına inandırmak istiyor. Bu Şeytan’ın yalanlarından biridir. Düşünecek olursak, Yehova’nın gözünde asıl kim sevilmeyecek durumda? Şeytan. Asıl kim bağışlanamaz durumda? Yine Şeytan. Diğer yandan Kutsal Kitap bize şu güvenceyi verir: “Tanrı adaletsiz değil ki, . . . . Kendi ismine gösterdiğiniz sevgiyi ve yaptığınız işleri unutsun” (İbr. 6:10). Yehova O’nu memnun etme çabalarımıza değer verir ve hizmetimiz boşuna değildir (1. Korintoslular 15:58’i okuyun). Şeytan’ın yalanlarına asla kanmayalım!

19 Gördüğümüz gibi Şeytan güçlü, acımasız ve yalancıdır. Böylesine korkutucu bir düşmanla savaşımızı nasıl kazanabiliriz? Yehova bizi asla savunmasız bırakmaz. Sözü aracılığıyla bizi Şeytan’ın yöntemleri hakkında eğitir, böylece “onun düzenlerinden habersiz” olmayız (2. Kor. 2:11). Şeytan’ın yöntemlerini öğrendiğimizde ‘aklı başında ve uyanık olmamız’ kolaylaşır. Fakat onun düzenlerini sadece bilmek yeterli değildir. Kutsal Kitap “İblis’e karşı koyun, sizden kaçacaktır” der (Yak. 4:7). Sonraki makale hangi üç alanda Şeytan’la savaşıp onu yenebileceğimizi ele alacak.