İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KUTSAL KİTABIN GÖRÜŞÜ

Din

Din

Neden bu kadar çok din var?

“Sizler Tanrı’nın emirlerini bırakıp insan geleneklerine bağlanıyorsunuz” (Markos 7:8).

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

İnsanların doğuştan gelen ‘ruhi ihtiyaçları’ vardır, bunu Yaratıcılarına ibadet ederek karşılayabilirler (Matta 5:3). İnsanlar bu ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken Tanrı yerine insan fikirlerine dayanan pek çok din yarattılar.

Örneğin Kutsal Kitap, birinci yüzyıldaki bir dinsel grubun mensuplarının ‘Tanrı için gayretleri’ olduğunu söyledikten sonra “ancak bunu tam bilgiye göre yapmıyorlar” der. “Onlar Tanrı’nın belirlediği doğruluğu bilmeyerek kendi görüşlerine göre bir doğruluğun peşinde olduklarından, Tanrı’nın belirlediği doğruluğa boyun eğmediler” (Romalılar 10:2, 3). Benzer şekilde bugün de ‘öğreti olarak insan emirlerini öğreten’ çok sayıda din var (Markos 7:7).

 Bir dine mensup olmak şart mı?

‘Sevgi ve iyi işler için gayretlendirmek üzere birbirimize dikkat edelim. Toplantılarımızı ihmal etmeyelim’ (İbraniler 10:24, 25).

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

İbraniler 10:25’te “Toplantılarımızı ihmal etmeyelim” der. Evet, Tanrı insanların organize olmuş bir topluluk olarak bir araya gelip ibadet etmelerini ister. Peki Tanrı’ya ibadet eden her bireyin O’nun kim olduğu ve talepleri konusunda kendi yorumu mu olacaktı? Hayır. Kutsal Kitaba göre Tanrı’ya O’nun onayladığı şekilde ibadet edenlerin ‘konuşmaları tam bir fikir birliği yansıtmalıdır.’ Ayrıca bu kişiler ‘aynı zihniyetle ve aynı doğrultuda düşünerek aralarında gereken birliği sağlamalıdır’ (1. Korintoslular 1:10). Onlar topluluklar halinde organize olacak ve aralarındaki sevgiyle tanınan dünya çapında bir ‘kardeşler topluluğu’ oluşturacaklardı (1. Petrus 2:17; 1. Korintoslular 11:16). Tapınmada böylesine bir düzen ve birlik, Yaratıcımızı memnun etmek için şarttır.

Gerçek dini nasıl saptayabiliriz?

“Aranızda sevgi olursa, herkes benim öğrencilerim olduğunuzu bununla bilecek” (Yuhanna 13:35).

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

Kutsal Yazılar gerçek dini uygulayan kişileri saptamak için ne yapabileceğimizi şöyle örnekler: “Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. İnsanlar hiç dikenlerden üzüm ya da çalılardan incir toplar mı?” (Matta 7:16). Bir incir ağacını bir çalıdan ayırmak için bitkibilimci olmanız gerekmez; benzer şekilde gerçeğini sahtesinden ayırmak için de din konusunda uzman olmanız gerekmez. Peki gerçek dinin bazı meyveleri, yani tanıtıcı özellikleri nelerdir?

  • Gerçek din, Yaratıcımızın Sözü olan Kutsal Kitaptaki hakikati öğretir (Yuhanna 4:24; 17:17). İnsan felsefelerine dayanmaz.

  • Gerçek din, insanların Yaratıcıyı tanımasına yardım eder, örneğin onlara O’nun özel ismi olan Yehova’yı öğretir (Yuhanna 17:3, 6).

  • Gerçek din, insanlığın sorunlarının tek çözümü olarak insan yönetimlerine değil, Tanrı’nın Krallığına dikkat çeker (Matta 10:7; 24:14).

  • Gerçek din, özverili sevgi göstermeyi teşvik eder (Yuhanna 13:35). Ayrıca insanlara tüm etnik gruplara saygı göstermeyi, zamanlarını ve olanaklarını başkalarına yardım etmek için kullanmayı ve savaşlarda yer almamayı öğretir (Mika 4:1-4).

  • Gerçek din, bir yaşam tarzıdır; sadece âdet, alışkanlık ya da formalite değildir. Mensupları öğrettikleri şeyleri kendi hayatlarında da uygular (Romalılar 2:21; 1. Yuhanna 3:18).

Bu dergiyi yayımlayan Yehova’nın Şahitleri konuşmaları ve davranışlarıyla Yaratıcıyı yüceltmeye çalışırlar. Onların İbadet Salonlarında düzenlenen bir ibadete katılıp bunu kendi gözlerinizle görmeye ne dersiniz?