İçeriğe geç

Bir Dine Mensup Olmak Şart mı?

Bir Dine Mensup Olmak Şart mı?

Kutsal Kitabın cevabı

Evet, çünkü Tanrı insanların ibadet etmek için bir araya gelmesini ister. Kutsal Kitap şöyle der: ‘Sevgi ve iyi işler için gayretlendirmek üzere birbirimize dikkat edelim. Toplantılarımızı ihmal etmeyelim’ (İbraniler 10:24, 25).

İsa peygamber şu sözlerle takipçilerinin organize olmuş bir topluluk oluşturacağını göstermişti: “Aranızda sevgi olursa, herkes benim öğrencilerim olduğunuzu bununla bilecek” (Yuhanna 13:35). Birbirlerine böyle bir sevgi göstermek için onlar iman kardeşleriyle bir araya gelmeliydi ve cemaatler halinde düzenli olarak toplanıp ibadet etmeliydi (1. Korintoslular 16:19). Bu şekilde hep birlikte, dünya çapında bir kardeşler topluluğu oluşturacaklardı (1. Petrus 2:17).

Bir dine mensup olmak tek başına yeterli değildir

Kutsal Kitap insanların Tanrı’ya ibadet etmek için bir araya gelmesi gerektiğini, ancak bir dine mensup olmanın Tanrı’yı otomatikman hoşnut etmeyeceğini gösterir. Yaratıcımızın onayına sahip olmak isteyen biri inancına uygun yaşamalıdır. Örneğin Kutsal Kitap şöyle der: “Tanrımız ve Babamız açısından pak ve temiz ibadet, sıkıntı içindeki dul ve yetimlerle ilgilenmek ve bu dünyanın içinde lekesiz kalabilmektir” (Yakup 1:27).