İçeriğe geç

Yehova’nın Şahitleri Hıristiyan mı?

Yehova’nın Şahitleri Hıristiyan mı?

Hıristiyan kelimesi İsa peygamberi takip eden kişiler için kullanılır. Dolayısıyla şu sebeplerden dolayı Hıristiyanız:

  • İsa Mesih’in öğretilerini ve davranışlarını yakından izlemeye çalışıyoruz (1. Petrus 2:21).

  • Kurtuluşumuzun İsa peygamber aracılığıyla mümkün olduğuna, ‘kurtulmamız için gök altında, insanlar arasında başka birinin isminin verilmediğine’ inanıyoruz (Elçiler 4:12).

  • İsa’nın adıyla dua ediyoruz (Yuhanna 15:16).

  • İsa’nın Tanrı tarafından tüm insanların üzerine atanmış kral olduğuna inanıyoruz (1. Timoteos 6:15).

Fakat bazı yönlerden Hıristiyan Âleminden farklıyız. Örneğin Kutsal Kitap böyle bir şey öğretmediğinden Üçlemeye inanmıyoruz (Markos 12:29). Ruhun ölümsüz olduğuna ya da Tanrı’nın cehennemde insanlara işkence ettiğine inanmıyoruz. Ayrıca dinsel faaliyetlere önderlik eden kişilerin onları diğer insanlardan üstün kılan unvanlar almaması gerektiğine inanıyoruz (Vaiz 9:5; Hezekiel 18:4; Matta 23:8-10).