Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

JW BROADCASTING

Leba Dibidio mo Apple TV

Leba Dibidio mo Apple TV

Fa o tsena mo Video on Demand, o kgona go leba dibidio tse di mo JW Broadcasting e bile o kgona go di emisa fa di tshameka, go fetisetsa bidio kwa pele kgotsa go tlola karolo nngwe ya bidio e o sa batleng go e bona. Mo karolong eno, o kgona go bona dibidio tse di farologaneng.

(Ela Tlhoko: Remote ya gago e ka tswa e sa tshwane le ya Siri e re tla buang ka yone mo karolong eno.)

Tobetsa Video on Demand gore o bone dibidio tsotlhe tse di gone mo karolong eo. Latela dikgato tse di latelang fa o batla bidio le fa o batla go e tshameka:

 Batla Bidio

 • Fa o tshwere remote ya Siri, e swaepe fa o batla go ya kwa dibidiong tse di farologaneng. Setshwantsho sa bidio e o e tlhophileng, se tla nna segolo go feta tse dingwe.

 • Tobetsa remote go tlhopha bidio eo.

Dibidio di rulagantswe go ya ka mefuta ya tsone. Ka sekai, bidio ya Seganana se a Boa e tlhaga mo karolong ya Movies, Family le Teenagers.

Karolo nngwe le nngwe e na le dibidio tsa yone mme leina la karolo eo le tlhagelela kwa godimo.

Ela Tlhoko: O tlhoka go tobetsa letshwao le le ka fa mojeng go bona dibidio tse dingwe tse di sa tlhageng.

 • Swaepela kwa godimo kgotsa kwa tlase fa o batla go ya kwa dibidiong tse di farologaneng.

 • Swaepela ka fa molemeng kgotsa ka fa mojeng fa o batla go bona dibidio tse di mo lenaaneng leo.

 • Karolo nngwe le nngwe ya dibidio e na le letshwao le le reng Play All. Le tobetse fa o batla go tshameka dibidio tsotlhe tse di mo karolong eo, go simolola ka ya ntlha. Dibidio di tla emisa fa di sena go tshameka tsotlhe.

 • Tobetsa letshwao leno la remote go tlhopha bidio e o e batlang le gore o bone karolo e e reng Video Details mo sekirining.

O ka tlhopha go:

 • Tobetsa Play fa o batla go tshameka bidio go tloga kwa e simololang teng.

 • Tobetsa Play All fa o batla go tshameka dibidio tsotlhe, go simolola ka e o setseng o e butse. Dibidio di tla emisa fa di sena go tshameka tsotlhe.

 • Tobetsa Resume fa o batla go tshameka bidio go tswa kwa o neng o e emisitse teng.

Dibidio tse di fa tlase ga Video Details ke tsa karolo ya bidio e o e butseng. Swaepela kwa tlase fa o batla go tsena mo karolong eo ya dibidio mme o swaepele kwa godimo go boela kwa dibidiong tsa Video Details e e mo sekirining.

 Tshameka Bidio ka Tsela e o Batlang ka Yone

Fa o tshameka bidio mo Video on Demand, o kgona go dirisa remote ya Siri go:

 • Tobetsa letshwao leno fa o batla go emisa bidio le go e tshameka gape.

 • Swaepela ka fa molemeng fa o emisitse bidio mme o batla gore e boele kwa morago.

 • Swaepela ka fa mojeng fa o batla gore bidio e ye kwa pele.

 • Fa o batla gore bidio e ye kwa pele ka metsotswana e le lesome, tobetsa remote ka fa mojeng.

 • Fa letshwao leno le tlhaga mo sekirining, tobetsa remote mo mojeng.

 • Fa o batla gore bidio e boele morago ka metsotswana e le lesome, tobetsa remote ka fa molemeng.

 • Fa o batla gore bidio e ye kwa morago ka metsotswana e le lesome, tobetsa remote ka fa molemeng.

 • Tobetsa letshwao leno la Menu fa o batla go boela kwa sekirining sa Video Details.

 Leba Dibidio Tsa Bosheng Kgotsa Tse di Teng

Mo sekirining sa JW Broadcasting, go na le dikarolo tse pedi tse di kgethegileng mo Video on Demand:

 1. Featured: Dibidio tse di amanang le dipokano tsa rona tsa beke le beke kgotsa kobamelo ya lelapa.

 2. Latest: Dibidio tsa bosheng.