TORA YA TEBELO No. 2 2019 | Ke sa Ntse ke Tshelela Eng?

A o kile wa diragalelwa ke dilo tse di botlhoko tse dirieng gore o ipotse gore o sa ntse o tshelelang?

Fa Botshelo bo Setse bo go Utlwaletse

Ga re tlhoke go ineela le fa re kopana le mathata mo botshelong.

Fa o Wetswe ke Masetlapelo

Baebele e re thusa gore re kgone go tswelela ka botshelo fa re sena go welwa ke masetlapelo.

Fa o Tlhokafaletswe

Go na le dilo tse tlhano tse o ka di dirang gore o kgone go ikutlwa botoka fa o sena go tlhokafalelwa.

Fa Mokapelo wa Gago a Ratana

Baebele e gomoditse banyalani ba ba diritsweng phoso.

Fa o Lwala Thata

Bala ka gore ba bangwe ba kgonne jang go itshoka fa ba ne ba lwala thata.

Fa o Utlwaletswe ke Botshelo

A o kile wa ikutlwa o gateletswe thata mo o neng wa akanya go ipolaya? O ka bona kae thuso?

Go na Le Mabaka A go Bo re Sa Ntse re Tshela

Le fa bangwe ba sa tlhaloganye gore o ikutlwa jang, itse gore Modimo o a go kgathalela gape o batla go go thusa.

“Gonne O a Lo Kgathalela”

Ditemana tseno di tla go thusa.