TSOGANG! October 2015 | Dipotso Tse 3 Tse Batho ba ka Ratang go di Botsa Modimo

Batho ba le bantsi ga ba kgotsofadiwe ke dikarabo tse ba di bonang kwa kerekeng. Mme Baebele e na le dikarabo tse di kgotsofatsang tsa dipotso tse gantsi batho ba di botsang.

SETLHOGO SA KA FA NTLE

Dipotso Tse Tharo Tse O ka Di Botsang Modimo

Goreng re tshela? Goreng Modimo a letleletse re boga? Goreng go tletse boitimokanyi mo dikerekeng?

A GO TLHAMILWE?

Letlalo le le Monyang Metsi la Mokgantitswane wa Thorny Devil

Mokgantitswane ono o kgona jang go fetisa metsi go tswa mo maotong a ya kwa molomong?

SE BAEBELE E SE RUTANG

Go Iphetogela ga Ditshedi go Nna Tse Dingwe

A pego ya Baebele e e buang ka popo e ganetsana le saense?

BATHO LE DINAGA

Go Etela Uzbekistan

Bala mo go oketsegileng ka naga ya Uzbekistan le ka ditlhaka tse di fetogang tsa naga eno.

GO THUSA LELAPA

Go Boela Gae

A o tswile kwa gae o ya go leka go tshela o le le nosi o bo o tshwanelwa ke go boa ka gonne o na le mathata a madi? Dirisa dikgakololo tseno go baakanya maemo a gago.

Fa Mongwe Yo o Mo Ratang a Lwala

Go ya go bona ngaka le go ladiwa kwa bookelong go ka ngomola pelo. O ka thusa jang tsala ya gago kgotsa wa losika go lebana le maemo a a thata?

DITIRAGALO TSA LEFATSHE

Dintlha ka Malapa

Ke dikgwetlho dife tse di tlwaelegileng tse malapa a lebanang le tsone? A ka bona kae kgakololo e e molemo e e ka a thusang?

Tse Dingwe

Popo Kgotsa Thutotlhagelelo?—Karolo 1: Goreng o Tshwanetse go Dumela mo Modimong?

A o ka rata go nna pelokgale fa o tlhalosa lebaka la go bo o dumela mo Modimong? Bona dikakantsho tsa kafa o ka arabang ka gone fa mongwe a go botsa ka se o se dumelang.

“Jehofa . . . o Bopile Dilo Tsotlhe”

A o itse gore selo sa ntlha se Modimo a se bopileng ke eng? Ithute le Kabo gore dilo di bopilwe jang go ya ka tatelano.