TSOGANG! October 2013 | Dilo Tse Tharo Tse Di ka Se Rekweng ka Madi

Dithoto di ka re itaya tsebe gore re se ka ra dira dilo tsa botlhokwa mo botshelong—dilo tse di ka se rekweng ka madi. Sekaseka dikai di le tharo.

Ditiragalo Tsa Lefatshe

E bua ka: Mosuke wa pharakano kwa China, go gatakiwa ga ditshwanelo tsa kgololesego ya bodumedi kwa Armenia, dikotsi tsa mafelo a go ikgolaganya le batho ka Internet kwa Japane le tse dingwe.

GO THUSA LELAPA

Fa Botsala bo Setse bo Fetelela

A o ipolelela go re, ‘Re ditsala fela?’ Fa go le jalo, sekaseka melaometheo ya Baebele go bona gore ya reng ka go leba dilo jalo.

POTSOLOTSO

Moithuti wa Saense ya Ditshedi o Tlhalosa Tumelo ya Gagwe

Ke eng se se dirileng gore mmatlisisi yono a sekaseke gape gore botshelo bo simologile jang mme ke eng se se mo tlhatswitseng pelo gore Baebele e tswa kwa Modimong?

SETLHOGO SA KA FA NTLE

Dilo Tse Tharo Tse Di ka Se Rekweng ka Madi

Madi a re thusa go reka dilo dingwe tse re di tlhokang, mme dilo tse di re kgotsofatsang thata mo botshelong di ka se rekwe ka madi.

Se o Tshwanetseng go se Itse ka Epilepsy

Utlwa dintlha tsa botlhokwa ka bolwetse jono jo gantsi batho ba sa bo tlhaloganyeng sentle.

SE BAEBELE E SE RUTANG

Go Tshwenyega Thata mo Maikutlong

Utlwa gore ke eng fa batho ba tshwenyega thata mo maikutlong le gore Baebele e ka go thusa jang go lepalepana le maikutlo a a sa itumediseng.

A GO TLHAMILWE?

Go Utlwa ka Tsela e e Tlhomologileng ga Katydid

Ditsebe tsa tshenekegi eno e nnyennye di bereka fela jaaka tsa motho. Go batlisisa ka tsela eno e e tlhomologileng ya go utlwa go ka thusa jang mo go tsa saense le boenjenere jwa gompieno?

Tse Dingwe

O ka Dirang fa o Kgerisiwa?

Bontsi jwa batho ba ba kgerisiwang ba akanya gore ga go sepe se se ka dirwang gore ba thusiwe. Setlhogo seno se tlhalosa se se ka dirwang go baakanya seo.

A o Tshwenyegile Thata ka Ditebego Tsa Gago?

Fa o sa kgotsofalele ditebego tsa mmele wa gago, o ka dira jang gore o itebe ka tsela e e tshwanetseng?

O ka Dirang Fa o Na le Bothata Jwa Botsogo?—Karolo 1

Basha ba le banè ba tlhalosa gore ke eng se se ba thusang go lebana le mathata a bone a botsogo le go nna ba na le boikutlo jo bo siameng.

Se Balekane ba Gago ba se Buang ka Tebego ya Mmele

Ke eng fa e ka nna kgwetlho gore basha ba nne tekatekano mo tseleng e ba lebang tebego ya bone ya mmele ka yone? Ba ka thusiwa ke eng?

Toro ya Mmesi wa Senkgwe

Itseele o bo o printe tsebe eno e e tsenngwang mebala mme o batle dilo tse di sa tshwaneng mo ditshwantshong tseno tse pedi.