TSOGANG! April 2013 | Go Fedisa Tirisodikgoka mo Lelapeng

Go ithuta Baebele go thusitse batho ba le bantsi gore ba tlogele go dirisa dikgoka mme ba nne pelonomi ba bo ba bontshe tlotlo.

Ditiragalo Tsa Lefatshe

E bua ka: Lerapo la ntlha la motlhagare le le dirilweng ka printara ya leisara ya 3D le ditshedi tse di tlholegang mo Antarctica tse di mo kotsing.

GO THUSA LELAPA

Kafa o ka Tilang go Bua Mafoko a a Tlhabang ka Gone

O ka dira eng fa e le gore wena le molekane wa gago lo letlile gore puo e e utlwisang botlhoko e senye kamano ya lona?

POTSOLOTSO

“Ke Tlhatswegile Pelo Gore Botshelo bo Tlhamilwe ke Modimo”

Bala o utlwe gore ke eng fa moitsesaense a fetotse tsela e a lebang ka yone Baebele, thuto ya go iphetogela ga dilo le tshimologo ya botshelo.

SETLHOGO SA KA FA NTLE

Go Fedisa Tirisodikgoka mo Lelapeng

Melaometheo ya Baebele e ka thusa jang tota le batho ba ba dikgoka mo go feteletseng gore ba fetoge?

BATHO LE DINAGA

Go Etela Indonesia

Utlwa ka setso sa batho bano ba ba botsalano, ba ba pelotelele, ba ba amogelang baeng.

SE BAEBELE E SE RUTANG

Botsogo

Utlwa se Baebele e se bolelang ka bolwetse le kalafi.

Bona Tshedimosetso ya Rona ya Internet ka Bonako!

Jaanong makasine wa Tsogang! o na le dikhoute tsa QR go go isa kwa atereseng ya rona ya Internet motlhofo.

Tse Dingwe

O ka Dirang fa o Kgerisiwa?

Bontsi jwa batho ba ba kgerisiwang ba akanya gore ga go sepe se se ka dirwang gore ba thusiwe. Setlhogo seno se tlhalosa se se ka dirwang go baakanya seo.

Jakobe, Esau le Dikgobe

Ithute ka ga Jakobe le Esau! Itseele setshwantsho seno, o se printe o bo o se tsenye mebala.