VAKTTORNET Augusti 2014 | Är Gud intresserad av dig?

Hur visar han det i så fall?

TEMA

Är Gud intresserad av dig?

Bryr sig den allsmäktige Guden verkligen om dig?

TEMA

Gud vakar över dig

Varför kallas han ”en Gud som ser”?

TEMA

Gud förstår dig

När Gud utforskar ditt hjärta ser han inte bara dina brister.

TEMA

Gud kan trösta dig

Känner du att dina problem är obetydliga när du tänker på alla de miljoner människor som har det värre?

TEMA

Gud vill nå fram till dig

Tror du på Gud men har svårt att känna dig nära honom?

BIBELN FÖRÄNDRAR LIV

Jag förde mitt eget krig mot våld och orättvisor

Antoine Touma var framstående inom kung fu, men orden i 1 Timoteus 4:8 förändrade hans liv.

EFTERLIKNA DERAS TRO

”Lyssna till den här drömmen”

Styvfamiljer kan lära sig mycket av Josefs speciella familjesituation.

VÅRA LÄSARE FRÅGAR

Vem skapade Gud?

Är det emot sunt förnuft att tro att Gud alltid har funnits?

Svar på bibelfrågor

Kan det vara så att inte alla religioner kommer från Gud?

Läs mer online

Är Gud en opersonlig kraft?

I Bibeln sägs det att Gud skapade allting med hjälp av dynamisk energi, men bryr han sig om oss?