Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Guds namn, Jehova, i ett egyptiskt tempel

Guds namn, Jehova, i ett egyptiskt tempel

 Guds namn, Jehova, i ett egyptiskt tempel

HUR långt tillbaka i historien förekommer Guds namn, Jehova eller Jahve, i icke-bibliska källor? En del forskare är säkra på att det förekom redan på 1300-talet f.v.t. Hur kommer det sig?

Omkring 1370 f.v.t. hade egyptierna erövrat många länder. Den egyptiske härskaren, farao Amenhotep (Amenofis) III, byggde ett storslaget tempel i Soleb i Nubien (nutida Sudan). När arkeologer utforskade templet hittade de en egyptisk hieroglyf som tycks föreställa det hebreiska tetragrammet, JHWH (Jehova), som är namnet på Bibelns Gud. Inskriften är 500 år äldre än den berömda Mesastenen, som innehåller det som tidigare var den äldsta kända förekomsten av Guds namn. Hur kommer det sig att det här namnet finns i ett egyptiskt tempel?

”Shasuland tillhörande Jahu”

Farao Amenhotep III helgade templet i Soleb åt guden Amon-Ra. Det var cirka 120 meter långt och stod på Nilens västra strand. I en av tempelsalarna är nedre delen av pelarna dekorerade med namnen på områden som Amenhotep sade sig ha kuvat. Varje område representeras av en fånge med bakbundna händer och en sköld med namnet på ett land eller folk. Flera av de områden som nämns tillhörde ett folk som kallades shasu eller shosou. Vilka var det?

Shasu var ett egyptiskt samlingsnamn för beduinerna, föraktade stammar som levde bortanför Egyptens östra gräns. Shasuländerna omfattade södra Palestina, södra Transjordanien och Sinai. En del forskare menar att de sträckte sig så långt norrut som till Libanon och Syrien. På  listan över kuvade länder finns ett namn som kan utläsas ”Jahve i shosous land”, ”shasuland tillhörande Jahu” eller ”land tillhörande shasu-jhw”. Egyptologen Jean Leclant säger att detta namn innehåller ”tetragrammet för Bibelns gud, JHWH”.

De flesta forskare menar att namnet Jahu eller Jahve i det här sammanhanget måste syfta på en plats eller ett område. Forskaren Shmuel Ahituv säger att inskriften gäller ”det område där klanen som tillbad Yāhū, Israels Gud, vandrade omkring”. * I så fall är namnet ett av flera forntida semitiska namn som identifierar både en plats och dess gud. Ett annat exempel är Assur, som syftar både på landet Assyrien och på assyriernas högsta gudom.

Bibelforskaren och arkeologen Roland de Vaux säger följande angående inskriften: ”I en region med så många anknytningar till Israels förfäder fanns det redan i mitten av 1000-talet f.Kr. ett geografiskt eller etniskt namn som var mycket likt och kanske rentav identiskt med namnet på Israels Gud.”

Ett namn som fortfarande vördas

Soleb är inte den enda plats i Nubien där namnet Jahve förekommer i egyptiska hieroglyfer. I Ramses II:s tempel i Amara West och Aksha finns vad som tycks vara kopior av listorna i Soleb. I Amaralistan förekommer hieroglyfen för ”Jahve i shosous land” nära hieroglyfer för andra shosouområden, som man tror är Seir och Laban. Bibeln förbinder dessa områden med södra Palestina, Edom och Sinais vildmark. (1 Moseboken 36:8; 5 Moseboken 1:1) Detta var områden där de som kände och tillbad Jehova uppehöll sig både före och efter israeliternas tid i Egypten. (1 Moseboken 36:17, 18; 4 Moseboken 13:26)

Till skillnad från namnen på andra gudar i forntida inskrifter används och vördas fortfarande namnet på Bibelns Gud, Jehova. I mer än 230 länder och områden använder drygt sju miljoner Jehovas vittnen sin fritid till att berätta om det unika namnet Jehova och att hjälpa andra att lära känna den Gud som bär det namnet. (Psalm 83:18; Jakob 4:8)

[Fotnot]

^ § 7 Vissa forskare tvivlar på att hieroglyfen identifierar shasu som ”tillbedjare av guden Jahve”. De menar att landets namn, som inte är känt från andra källor, kanske bara har en slumpmässig om än intressant likhet med namnet på Israels Gud.

[Infälld text på sidan 21]

Varför finns namnet på Bibelns Gud, Jehova, i ett egyptiskt tempel?

[Karta på sidan 21]

(För formaterad text, se publikationen)

EGYPTEN

Templet i Soleb

SUDAN

Nilen

[Bilder på sidan 21]

Kopia av tempelpelaren.

[Bild på sidan 22]

Ruinerna efter Amon-Ras tempel i Soleb, Sudan.

[Bildkälla]

Ed Scott/Pixtal/age fotostock.

[Bildkälla på sidan 21]

Bakgrund: Asian and Middle Eastern Division/The New York Public Library/Astor, Lenox and Tilden Foundations.