Första Moseboken 36:1–43

36  Det här är den historiska berättelsen om Esau, det vill säga Edom.+  Esau gifte sig med kanaaneiska kvinnor: Ada,+ hettiten Elons dotter,+ och Oholibạma,+ Anas dotter, hivén Sịbeons sondotter,  samt Bạsemat,+ Ismaels dotter, Nẹbajots syster.+  Ada födde Ẹlifas åt Esau, och Bạsemat födde Rẹguel,  och Oholibạma födde Jeush, Jalam och Kora.+ Det här var Esaus söner, som föddes åt honom i Kanaan.  Esau tog med sig sina hustrur, sina söner, sina döttrar och alla andra i hushållet och sin boskapshjord, alla sina andra djur och hela den förmögenhet som han hade samlat+ i Kanaan, och han gav sig av till ett annat land, bort från sin bror Jakob.+  För de ägde så mycket att det var svårt för dem att bo på samma plats, och landet där de bodde* räckte inte till för deras boskapshjordar.  Esau bosatte sig i Seirs bergsområde.+ Esau kallades också Edom.+  Det här är den historiska berättelsen om Esau, stamfar till edoméerna i Seirs bergsområde.+ 10  Det här är namnen på Esaus söner: Ẹlifas, son till Esaus hustru Ada, och Rẹguel, son till Esaus hustru Bạsemat.+ 11  Ẹlifas söner var Teman,+ Omar, Sefo, Gatam och Kenas.+ 12  Ẹlifas, Esaus son, fick Timna till bihustru. Med tiden födde hon Ạmalek+ åt honom. Detta var Esaus hustru Adas sonsöner. 13  Det här var Rẹguels söner: Nahat, Sera, Sammah och Missa. Detta var Esaus hustru Bạsemats+ sonsöner. 14  Det här var sönerna till Esaus hustru Oholibạma, Anas dotter, Sịbeons sondotter: Jeush, Jalam och Kora. 15  Det här är schejkerna* som härstammade från Esaus söner:+ Ẹlifas, Esaus förstföddes, söner: schejk Teman, schejk Omar, schejk Sefo, schejk Kenas,+ 16  schejk Kora, schejk Gatam och schejk Ạmalek. Detta var Ẹlifas schejker+ i Edom. De var sonsöner till Ada. 17  Det här var Rẹguels, Esaus sons, söner: schejk Nahat, schejk Sera, schejk Sammah och schejk Missa. Detta var Rẹguels schejker i Edom.+ De var sonsöner till Esaus hustru Bạsemat. 18  Det här var Esaus hustru Oholibạmas söner: schejk Jeush, schejk Jalam och schejk Kora. Detta är schejkerna som härstammade från Esaus hustru Oholibạma, Anas dotter. 19  Det här var Esaus söner och de schejker som härstammade från dem. Esau är Edom.+ 20  Det här var horén Seirs söner, landets urinvånare:+ Lotan, Sobal, Sịbeon, Ana,+ 21  Dison, Eser och Disan.+ Detta var horéernas schejker, Seirs söner, i Edom. 22  Lotans söner var Hori och Hemam, och Lotans syster var Timna.+ 23  Det här var Sobals söner: Alvan, Mạnahat, Ebal, Shefo och Onam. 24  Det här var Sịbeons söner:+ Aja och Ana. Det är den Ana som fann de varma källorna i vildmarken när han vaktade åsnorna åt sin far Sịbeon. 25  Det här var Anas barn: Dison och dottern Oholibạma. 26  Det här var Disons söner: Hemdan, Esban, Jitran och Keran.+ 27  Det här var Esers söner: Bilhan, Sạavan och Akan. 28  Det här var Disans söner: Us och Aran.+ 29  Det här var horéernas schejker: schejk Lotan, schejk Sobal, schejk Sịbeon, schejk Ana, 30  schejk Dison, schejk Eser och schejk Disan.+ Detta var horéernas schejker i Seir. 31  Och det här är de kungar som regerade i Edom+ innan israeliterna* hade någon kung.+ 32  Bela, Beors son, var kung i Edom, och hans stad hette Dinhạba. 33  När Bela dog blev Jobab, son till Sera från Bosra, kung efter honom. 34  När Jobab dog blev Husam från temanéernas land kung efter honom. 35  När Husam dog blev Hadad, Bedads son, kung efter honom. Det var han som besegrade midjaniterna+ på Moabs område,* och hans stad hette Avit. 36  När Hadad dog blev Samla från Masrẹka kung efter honom. 37  När Samla dog blev Shaul från Rẹhobot vid floden kung efter honom. 38  När Shaul dog blev Baal-Hanan, Akbors son, kung efter honom. 39  När Baal-Hanan, Akbors son, dog blev Hadar kung efter honom, och hans stad hette Pagu. Hans hustru hette Mehetạbel, dotter till Matred, dotter till Me-Sahab. 40  Och det här är de schejker som härstammade från Esau (de har också fått ge namn åt sina släkter och orter): schejk Timna, schejk Alva, schejk Jetet,+ 41  schejk Oholibạma, schejk Elah, schejk Pinon, 42  schejk Kenas, schejk Teman, schejk Mibsar, 43  schejk Mạgdiel och schejk Iram. Detta var Edoms schejker efter deras boplatser i det land som är deras.+ Detta var avkomlingarna till Esau, edoméernas stamfar.+

Fotnoter

Eller ”bodde som invandrare”.
En schejk var en hövding för en stam.
Ordagrant ”Israels söner”.
Ordagrant ”fält”.

Studienoter

Media