VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN) September 2014

Den här tidskriften innehåller artiklar som kommer att studeras mellan den 27 oktober och 30 november 2014.

Vill du bli förordnad?

Vad är det bästa du kan göra för att nå ditt mål?

Är du övertygad om att du har sanningen? Varför?

I den här artikeln ska vi se varför många drar slutsatsen att Jehovas vittnen har sanningen. Vi ska också se vad som gör att vittnena själva är övertygade om att de har sanningen.

Tjäna Gud lojalt trots ”många vedermödor”

I Satans värld råkar alla ut för olika svårigheter. Den här artikeln granskar några metoder som Satan använder och tar upp hur vi kan förbereda oss.

Var som en herde för dina barn

Föräldrar har fått ansvaret att lära sina barn Jehovas normer. (Efesierna 6:4) Den här artikeln tar upp tre saker som föräldrar kan göra för att vara som herdar för sina barn och hjälpa dem att älska Jehova.

Frågor från läsekretsen

Betyder det vi läser i Psalm 37:25 och Matteus 6:33 att Jehova aldrig kommer att tillåta att någon av hans tjänare går hungrig?

Den siste fienden, döden, ska göras till intet

Död och åldrande orsakar mycket lidande. Varför dör vi? Hur kommer ”den siste fienden”, döden, att ”göras till intet”? (1 Korinthierna 15:26) Svaren lär oss mycket om Jehovas rättvisa, vishet och framför allt hans kärlek.

Tänk på dem i heltidstjänsten

Många Jehovas vittnen arbetar hårt i heltidstjänsten. Vad kan vi göra för att tänka på deras ”trogna arbete” och ”kärleksfulla möda”? (1 Thessalonikerna 1:3)